Saturday, October 28, 2017

The desire to sail with Yaghan is back...........

When we came home to Sweden after our one year voyage to South Georgia we were a little tired of sailing for the first time ever. 23000 nm in one year is a lot of sailing. Probably too much for most people. So we thought about selling Yaghan after 15 years and 125.000 nautical miles. However after a while we changed our minds. We took Yaghan off the market and decided to keep her. A life without Yaghan seemed empty. We have now been out sailing over the weekend on the Swedish west coast. The desire to sail is back. After this fantastic sailing weekend we cant understand that we ever thought about selling Yaghan. We have too many feelings invested in her.När vi kom hem efter vår ettårssegling till Sydgeorgien var vi för första gången trötta på att segla. 23000 sjömil på ett år är mycket segling. Sannolikt för mycket för de flesta. Så vi började fundera på att sälja Yaghan efter 15 år och 125.000 sjömil. Emellertid ångrade vi oss ganska snart. Vi tog bort Yaghan från marknaden och bestämde oss för att behålla henne. Vi kunde helt enkelt inte tänka oss att göra oss av med henne. Nu har vi varit ute och seglat under en helg på västkusten. Lusten att segla har kommit tillbaka. Efter denna fantastiska seglingshelg förstår vi inte hur vi någonsin kunde tänka tanken att sälja Yaghan. Vi har upplevt för mycket tillsammans med henne.