Sunday, June 11, 2017

In Rendsburg

At 18.00 today Yaghan arrived in Rendsburg - 35 nm into the Kiel Canal - from Rotterdam. It is a very nice and peaceful place. Here we will probably stay until Friday when we plan to leave for the Swedish west coast on our way to Hallberg-Rassy in Ellös.
 
Idag kl 18.00 kom Yaghan till Rendsburg - 35 sjömil in i Kielkanalen - från Rotterdam.  Det är en mycket lugn och fridfull plats. Här stannar vi sannolikt till fredag då vi seglar vidare mot den svenska västkusten på vår väg till Hallberg-Rassy i Ellös.