Friday, June 09, 2017

Departing for Rendsburg

Early Saturday morning Yaghan will leave Rotterdam for Rendsburg in the Kiel Canal. It is only 325 nm so we will be there already on Sunday evening. We have had 13 relaxing days here in Rotterdam after the Atlantic crossing. The jogging did not start so well as Arne got chafed feet. If you have not done any jogging for one year it is difficult to start again. Apart from that everything is good. We have visited all are old favorite restaurants as Parkhuevel, Harmonie, Seezout and Huson.

 

Tidigt på lördag morgon lämnar Yaghan Rotterdam för att gå till Rendsburg i Kielkanalen. Det är bara 325 sjömil dit så vi är framme redan på söndag kväll. Vi har haft 13 fina och avkopplande dagar här i Rotterdam efter Atlantöverfarten. Den planerade joggingen startade dock inte så bra eftersom Arne genast fick skoskav. Har man inte joggat på ett år får man lätt problem när man börjar igen. Frånsett detta är allt bra. Vi har besökt alla våra gamla favoritrestauranger som Parkhuevel, Harmonie, Seezout och Huson.