Thursday, June 15, 2017

Yaghan back in Sweden after the one year voyage to South Georgia

Today Yaghan returned to Sweden after the one year voyage to South Georgia. We celebrate that by showing you a very special picture of Yaghan at anchor in Grytviken, South Georgia. The photo was taken by Thies Matzen who together with his wife Kicki Ericsson some years ago lived on their boat Wanderer III in South Georgia for 2 years - longer than any other sailor. They married in the church in Grytviken. They have also published a very beautiful book " Antartktische Wildnis" about South Georgia ( Mare publishers in Germany ). The photo of Yaghan shows the very special nature of South Georgia and the old whaling station. Yaghan is now anchored in a natural harbour in the Gothenburg archipelago en route to Marstrand and Ellös.

 
Idag återkom Yaghan till Sverige efter ettårsseglingen till Sydgeorgien. Vi firar det genom att visa en unik bild på Yaghan för ankar i Grytviken, Sydgeorgien. Fotot är taget av Thies Matzen som tillsammans med sin fru Kicki Ericson för ett antal år sedan bodde i sin båt Wanderer III på Sydgeorgien under 2 år - längre än någon annan seglare. De har också gjort en unik fotobok om Sydgeorgien " Antarktische Wildnis " på det tyska Mare förlaget. Fotot på Yaghan visar Sydgeorgiens mycket speciella natur och den gamla valfångarstationen. Yaghan ligger nu för ankar i en naturhamn i Göteborgs skärgård på sin väg mot Marstrand och Ellös.

Tuesday, June 13, 2017

Towards the Gothenburg archipelago

Tomorrow Wednesday June 14 Yaghan will leave Rendsburg in the Kiel Canal for the Gothenburg archipelago. It is little more than 200 nm so we will be there already on Thursday June 15. It has been a nice visit in Germany. Today we had to buy some grocery in Rendsburg and we visited the most beautiful grocery shop we have seen in the world the last year and we have visited many countries in South America, Caribbean and South Africa. And Rendsburg is a small town with 28.000 inhabitants!!  The shop was also of higher quality than anything we have in Djursholm, Danderyd and Täby. People in Germany have a good sense for quality. It is easy to understand why people round the world prefer german cars ( even if Trump does not seem to understand )........Germany is indeed a first class country. I have also ordered a new german car that I will be delivered when we come home.
 
I morgon onsdag avseglar Yaghan från Rendsburg i Kiel Kanalen mot den göteborgska skärgården. Det är lite mer än 200 sjömil så vi är framme redan på torsdagen den 15 juni. Det har varit en fin vistelse i Tyskland. Idag behövde vi handla livsmedel i Rendsburg och besökte en av de finaste livsmedelsaffärer vi sett under hela det året vi varit borta och vi har besökt många länder i Sydamerika, Karibien samt Sydafrika. Och Rendsburg är en liten stad med bara 28.000 invånare. Affären hade också en högre kvalitet än det som vi har i Djursholm, Danderyd och Täby. Tyskar har en utpräglad känsla för kvalitet. Det är lätt att förstå varför folk i hela världen föredrar tyska bilar ( även om Trump inte riktigt verkar förstå ). Tyskland är verkligen ett förstklassigt land. Även jag har beställt en ny tysk bil som kommer att levereras när jag kommer hem.


Sunday, June 11, 2017

In Rendsburg

At 18.00 today Yaghan arrived in Rendsburg - 35 nm into the Kiel Canal - from Rotterdam. It is a very nice and peaceful place. Here we will probably stay until Friday when we plan to leave for the Swedish west coast on our way to Hallberg-Rassy in Ellös.
 
Idag kl 18.00 kom Yaghan till Rendsburg - 35 sjömil in i Kielkanalen - från Rotterdam.  Det är en mycket lugn och fridfull plats. Här stannar vi sannolikt till fredag då vi seglar vidare mot den svenska västkusten på vår väg till Hallberg-Rassy i Ellös. 

Friday, June 09, 2017

Departing for Rendsburg

Early Saturday morning Yaghan will leave Rotterdam for Rendsburg in the Kiel Canal. It is only 325 nm so we will be there already on Sunday evening. We have had 13 relaxing days here in Rotterdam after the Atlantic crossing. The jogging did not start so well as Arne got chafed feet. If you have not done any jogging for one year it is difficult to start again. Apart from that everything is good. We have visited all are old favorite restaurants as Parkhuevel, Harmonie, Seezout and Huson.

 

Tidigt på lördag morgon lämnar Yaghan Rotterdam för att gå till Rendsburg i Kielkanalen. Det är bara 325 sjömil dit så vi är framme redan på söndag kväll. Vi har haft 13 fina och avkopplande dagar här i Rotterdam efter Atlantöverfarten. Den planerade joggingen startade dock inte så bra eftersom Arne genast fick skoskav. Har man inte joggat på ett år får man lätt problem när man börjar igen. Frånsett detta är allt bra. Vi har besökt alla våra gamla favoritrestauranger som Parkhuevel, Harmonie, Seezout och Huson.