Sunday, May 28, 2017

In Rotterdam - South Georgia mission completed

Today Yaghan arrived safely in Rotterdam. Tonight we will celebrate that our one year South Georgia voyage is completed - the last thing on our Bucket List with regard to sailing.  For that purpose we will have a nice bottle of Vega Sicilia Unico 2007. We had one less exclusive bottle of Vega Sicilia in Grytviken when we arrived there. It has been our most exciting and demanding voyage ever and we sometimes cannot believe that we have done it. 23.000 nm in one year is fantastic. It has been difficult many times but now it is completed. Now we will rest here for two weeks before we move on to Hallberg-Rassy in Ellös via Rendsburg and Marstrand. What more can you do in sailing after one round the world voyage, Antarctica, South Georgia, the Med, Caribbean and 10 Atlantic crossings?
 

Idag komYaghan lyckligt fram till Rotterdam. Ikväll skall vi fira att vi har fullgjort vår ettårs segling till Sydgeorgien - vår sista punkt på vår Bucket List vad avser segling. Vi firar med en flaska Vega Sicilia Unico 2007. Vi drack en enklare Vega Sicilia när vi kom till Grytviken. Det har varit vår mest spännande och krävande resa någonsin och ibland har vi svårt att förstå hur vi orkat med den......23000 sjömil på ett år är väldigt mycket segling. Det har varit svårt många gånger men nu har vi gjort det. Nu kommer vi att vila här i två veckor innan vi seglar vidare till Hallberg-Rassy i Ellös via Rendsburg och Marstrand. Vad återstår det att göra inom seglingsområdet efter en jorden runt segling, Antarktis, Sydgeorgien, Medelhavet, Karibien och 10 seglingar över Atlanten?

Thursday, May 25, 2017

Headwind in the English Channel

Yaghan is now in the English Channel. Unfortunately we have headwind. Three days more to go to Rotterdam. We will be there on Sunday May 28 as expected. The weather is nice and sunny this morning. We are very much looking forward to meeting the European spring during two weeks in Rotterdam. There we will start jogging again. We have not done so much of that lately.
 

Yaghan är nu i Engelska Kanalen. Tyvärr har vi motvind. Tre dagar kvar till Rotterdam. Vi kommer att vara där  söndagen den  28 maj som planerat. Vädret är fint och soligt idag. Vi ser mycket fram emot att möta den europeiska våren under 2 veckor i Rotterdam. Då skall vi också börja jogga igen på allvar. Det har inte blivit så mycket av den varan på senare tid.

Thursday, May 18, 2017

Departing for Rotterdam

Tomorrow Yaghan will depart from Horta for Rotterdam. The distance is 1600 nm and we expect to be in Rotterdam on May 28 at the latest. We are really looking forward to Veerhaven in Rotterdam -  one of our global favorites. There we intend to stay for 14 days to meet the European spring. It feels very nice to be back in Europe.
 

I morgon  lämnar Yaghan Horta för Rotterdam. Distansen är 1600 sjömil och vi räknar med att vara i Rotterdam senast den 28 maj. Vi ser verkligen fram emot att komma till Veerhaven i Rotterdam - en av våra globala favoriter. Där tänker vi stanna i 14 dagar och möta den europeiska våren. Det känns mycket fint att åter vara i Europa.

Tuesday, May 16, 2017

At Horta in the Azores

Today Yaghan arrived in Horta, the Azores after little more than 11 days and 2300 nm. We departed from St Maarten on May 4. This is our 10:th Atlantic crossing. All the crossings from St Maarten to the Azores have taken 11-12 days. That shows what a fast and capable yacht Yaghan is. A more normal passage time is 15-20 days. Right now there are 20-30 yachts along this route. We have passed many of them. Most yachts started on May 3 - one day before Yaghan. Once - many years ago - when we checked in at Horta after an 11 day passage the official asked Helene to check the dates because " 11 days is impossible". Now we have done it three times. And the speed is normal for Yaghan - 200 nm per day. It was a nice passage this time apart from a storm that hit us three days from Horta. We had 34 to 42 knots of wind and a significant wave hight of 5 meters ( biggest waves are then 10 meters) for 2 days. Not as bad as the storms we had in the Southern Ocean but bad enough. Now we will stay in Horta for 4 days before we move on to Rotterdam. The distance is 1600 nm and we will be there before the end of the month.
 

Idag kom Yaghan till Horta på Azorerna efter drygt 11 dygn och 2300 sjömil. Vi lämnade St Maarten den 4:de maj. Detta är vår 10:de Atlantöverfart. Alla gånger vi gått mellan St Maarten och Azorerna har det tagit 11-12 dygn. Det visar vilken snabb och kapabel båt Yaghan är. En mer normal tid på denna sträcka är 15-20 dygn. Just nu finns det 20-30 båtar längs denna rutt. Vi har seglat förbi många av dem. De flesta startade den 3 maj - en dag före oss. En gång för många år sedan när vi checkade in i Horta efter en 11 dagars överfart bad tjänstemannen Helene att checka dagarna en gång till för " 11 dagar är omöjligt". Nu har vi gjort det tre gånger. Och farten är Yaghans normala - 200 sjömil per dygn. Överseglingen från Karibien denna gång var fin så när som på en storm som kom över oss 3 dagar från Horta. Vi fick 18-23 sekundmeter och en signifikant våghöjd på 5 meter ( de högsta vågorna är då 10 meter) under 2 dagar. Inte så illa som stormarna på södra oceanen men illa nog. Nu kommer vi att stanna 4 dagar i Horta och sedan segla vidare mot Rotterdam. Distansen är 1600 sjömil och vi räknar med att vara där före månadens slut.