Saturday, April 15, 2017

In the Caribbean after a record non stop leg

Today we arrived in St Martin in the Caribbean after a 5600 nm ( 30 days) non stop voyage from Cape Town. This is by far the longest non stop leg we have ever sailed. The longest up till now was Robinson Crusoe island ( Chile ) to the Ahe Atoll in French Polynesia 2007. That leg was 4200 nm and took us 25 days. A lot of old personal records have been broken on this voyage to South Georgia. We have never sailed so far during one year - 23000 nm. 23000 nm corresponds to one lap around the world the short way through Panama and Suez. The longest distance we have sailed earlier during one year is 19000 nm. That was the last year of our 44000 nm circumnavigation 2006-2009. We have also experienced the worst storm ever during this South Georgia year - a record you don't want to breake..........Now it feels like we are almost home again. We have only our tenth Atlantic crossing more to go before we are home in Stockholm. It feels like this South Georgia voyage is over. It has been a fantastic but very demanding voyage. Sometimes a bit too demanding. We are therefore very much looking forward spending one month in St Martin - one of our favorite places. We have nothing to repair ( except a few minor things and engineservice ) on Yaghan so we will only enjoy ourselves - go to the beach and visit nice restaurants. A nice contrast to the South Georgias extreme wilderness. It is these opposites that makes long distance cruising so exciting.
 Y

Idag anlände vi till St.Martin i Karibien efter en 5600 sjömil ( 30 dagar ) lång segling non stop från Kapstaden. Det är det klart längsta non stop ben vi någonsin seglat. Det längsta fram till nu var Robinson Cruise Island ( Chile ) till Ahe atollen i Franska Polynesien 2007. Detta ben var 4200 sjömil och tog oss 25 dagar. En rad gamla rekord har slagits under denna segling till Sydgeorgien. Vi har aldrig seglat så långt under ett år tidigare - 23000 sjömil. 23000 sjömil motsvarar ett varv runt jorden den korta vägen via Panama och Suez. Den längsta distans vi tidigare seglat under ett år är 19000 sjömil. Det var det sista året av vår jorden runt segling 2006-2009. Vi har också drabbats av vår värsta storm någonsin under detta Sydgeorgien år - ett rekord man inte gärna vill slå...........Nu känns det som vi nästan är hemma igen. Vi har bara vår tionde Atlantöverfart kvar och sedan är vi hemma i Stockholm igen. Det känns som om Sydgeorgien seglingen är över. Det har varit en fantastisk men mycket krävande segling. Ibland kanske alltför krävande. Vi ser därför mycket fram emot att tillbringa en månad i St Martin - ett av våra favoritställen. Vi har inget att reparera ( frånsett några småsaker och motorservice )  på Yaghan så vi kan bara roa oss hela tiden - åka till stranden och besöka trevliga restauranger. En underbar kontrast till Sydgeorgiens extrema vildmark. Det är dessa motsatser som gör långseglingen så spännande.

Monday, April 03, 2017

More than half ways to the Caribbean

Today we passed the brasilien island Fernando de Noronah. We have done 60% of the 5600 nm to St Martin. The average speed so far is just below 8 knots. This is our ninth Atlantic crossing not the eighth as we wrote in an earlier post. We then forgot our trip to Island in the early 2000:s. When you are in Reykjavik you have only 300 nm to Greenland. We are now in the doldrums and it is very hot. Birds are sleeping on the boat at night and disappear during daytime. However the birds here look ugly compared to the birds in the Southern Ocean. Nothing can compare with the Albatrosses. Everything is well on board. We get the daily news from the Financial Times so we know what is going on in the world. We are sad to read about South Africa. Clearly Zuma now is going down the " Zimbabwe route" after sacking Gordhan. Perhaps we saw South Africa for the last time..........We still expect to be in St Martin on April 15.
 
Idag passerade vi den brasilianska ön Fernando de Noronah. Nu har vi avverkat 60% av de 5600 sjömilen till St Martin. Snittfarten har varit strax under 8 knop. Detta är vår nionde atlant överfart inte den åtttonde som vi skrev i den förra bloggposten. Vi glömde vår segling till Reykjavik på det tidiga 2000 talet. När man är i Reykjavik är man bara 300 sjömil från Grönland. Vi är nu i doldrums så det är mycket varmt. Fåglar sover på båten under nätterna. Fåglarna här är dock ganska fula jämfört med Södra Oceanen. Inget går upp mot en glidflygande Albatross. Allt är väl ombord. Vi får nyheterna varje dag via Financial Times så vi vet vad som händer i världen. Vi är bedrövade över det som hänt i Sydafrika. Uppenbarligen går nu Zuma " Zimbabwe vägen" genom att avskeda Gorhan. Kanske var det sista gången vi var i Sydafrika...........Vi räknar fortfarande med att vara i St Martin den 15 april.