Saturday, February 04, 2017

In Cape Town

Today Yaghan arrived in Cape Town after a 14 day voyage from South Georgia. We are very happy to see Table Mountain again. We knew that this voyage would be the most difficult we have ever done. And it was. The first two days from South Georgia we tried to go as much north as possible until we were out of the Antarctic convergence. After that the water gets warmer and the risk of ice bergs disappears. Two radars and the thermal camera was on all the time. However soon after the Antarctic convergence we got hit by a full blown storm. We saw the storm coming but it did not look too bad at first. However for every weather report winds och waves increased. Before the storm started the forecast was 38 knots gusting 45 and a significant wave height of 6 meters. We were a little bit worried because we had never had such big waves before. Normally we try to avoid significant wave hights of more than 4 meters. We ended up in a storm with 24 -31 m/s ( 44 - 57 knots ) and a significant wave height of 7 meters. The significant wave hight is the average of the highest third of the waves and the highest waves you can encounter are twice the significant wave height. That means that we had waves up to 14 meters. It went on for 24 hours and we sailed down wind all the time with a tiny bit of the cutter sail out or nothing at all. Yaghan behaved very well. She lost her course only once because of two big waves but she was able to correct the situation on her own. We are very impressed with Yaghan seaworthiness. As long as nothing important brakes she is a very safe yacht. After a few days with more normal winds we got a two days severe gale of 20-24 m/s ( 37-44 knots ) and a significant wave height of 5 meters. After one week we passed Gogh Island - halfways between South Georgia and Cape Town. A day or so after Gogh Island the poled out genua suddenly fell down in the water. It was 10-13 m/s and 4 meter waves. The genua went under the boat and we could not save it. We had to cut it loose. The swivel in the top of the Furlex system had broken. So we had to sail the last week in moderate winds without a genua which slowed us down. In spite of that we averaged almost 200 nm a day or 8 knots. But now we are in Cape Town  and we have done the most demanding sail in our lives. And we are very grateful to Yaghan for her fantastic performance during the storm. There is no boat we would rather be in when the weather is bad. Now we will spend a month here in Cape Town. We are very much looking forward to that. Cape Town is one of our favorite places.
 

Idag kom Yaghan fram till Kapstaden efter en 14 dagars segling från Sydgeorgien. Vi är mycket glada att se Taffelberget igen. Vi visste att detta skulle bli vår svåraste segling någonsin och det blev det också. De första två dagarna från Sydgeorgien försökte vi gå så mycket norrut som möjligt ända tills vi var ute ut den Antartktiska konvergensen. Detta för att minimera isbergsrisken. Två radar - en på långt håll och en på nära - och värmekameran var på hela tiden. Strax efter att vi var ute ur den Antarktiska konvergensen så råkade vi ut för en mycket allvarlig storm. Vi såg den komma i våra väderrapporter flera dagar innan men den verkade då inte så allvarlig. Plötsligt började dock varje väderrapport som kom skriva upp vindstyrka och våghöjd. Precis innan stormen bröt ut var prognosen 38 knops vind och 45 i byarna och en signifikant våghöjd på 6 meter. Detta oroade oss något eftersom vi aldrig haft så höga vågor tidigare. Normalt försöker vi undvika signifikanta våghöjder över 4 meter. Det hela slutade med en storm med en vindstyrka på 24-31 m/s ( 44-57 knop ) och en signifikant våghöjd på 7 meter. Den signifikanta våghöjden är genomsnittet av den högsta tredjedelen av vågorna och de högsta vågorna man möter kan vara dubbelt så stora som den signifikanta våghöjden. Vi mötte alltså 14 meters vågor. Det hela pågick i 24 timmar och vi länsade med vinden hela tiden med ett litet frimärke av cuttern uppe eller inget segel alls. Yaghan skötte sig föredömligt. Hon stryrde med autopilot och förlorade bara kursen en gång när hos slängdes runt av två samverkande vågor. Hon redde dock upp situationen själv och var snart på rätt kurs. Vi är mycket imponerade av Yaghans sjövärdighet. Så länge inget viktigt går sönder är hon en enormt säker båt. Efter ett par dagar med mer normala vindar hade vi en svår kuling på 20-24 m/s ( 37-44 knop ) och en signifikant våghöjd på 5 meter. Denna pågick i två dagar. Efter en vecka passerade vi Gogh Islands - halvvägs mellan Sydgeorgien och Kapstaden. Någon dag eller så efter Gogh Island ramlade plötsligt vår spirade genua ner i havet framför båten. Den åkte in under båten och kunde inte räddas. Vi fick skära loss den. Det var svirveln i toppen av Furlex systemet som hade rämnat. Så vi tvingades segla den sista halvan av resan i svaga till måttliga vindar utan genua vilket naturligtvis minskade vår fart. Trots detta har vi gjort nästan 200 sjömil per dygn eller drygt 8 knop i snitt. Men nu är vi i Kapstaden efter vårt livs mest krävande och svåra segling. Vi är mycket tacksamma mot Yaghan för hennes fina uppträdande under stormen. Det finns ingen båt vi hellre skulle vilja vara i när vädret är dåligt. Nu skall vi tillbringa en månad i Kapstaden. Det ser vi verkligen fram emot. Kapstaden är en av våra favoritplatser.