Saturday, February 11, 2017

Antarctica or South Georgia?

Should you sail to Antarctica or South Georgia? Which is the best experience? The answer depends of what you are interested in. If you want to see millions of animals South Georgia is number one. The wildlife there is bigger and more diverse than anywhere else in the world. However we think Antarctica is more beautiful. It is also easier to sail to the Antarctic peninsula as it is only 600 nm from South America. The distance to South Georgia from the Falklands is 800 nm and from South Georgia to Cape Town 2800 nm. It is off course much easier to make a correct weatherforecast over the three days it takes to sail to Antarctica compared to the 2 weeks it takes to sail from South Georgia. It is almost impossible to sail from South Georgia without being hit by at least one heavy storm. The sailing in Antarctica is also much nicer and easier than the sailing in South Georgia. The wind is always stronger north of the lows that go through Drake Passage. That means that the winds are always stronger in South Georgia than in Antarctica. On top of that you are sailing in an achipelago when you are at the Antarctic Peninsula area. In South Georgia it is open sea when you move from one anchorage to another. So South Georgia is much more difficult than Antarctica. It is only motivated to go there if you are very interested in an extensive wild life. We are happy to have seen both but if we had to choose one we would choose to go to Antarctica. South Georgia is a more stressful place. You must be on high alert all the time. When you sail in Antarctica nice weather and weak winds are not uncommon. The problem for the future is the insurance companies have the opposite view. It is much more difficult to get an insurance to sail to Antarctica than to sail to South Georgia!!! We don't think they really know what they are doing. They often don't insure yachts south of 60 degrees south. That means that South Georgia is ok but not Antarctica. On top of that it is now very difficult to get permission to sail to Antarctica. You have to apply to authorities in your home country so there are differences in how difficult it is. To sail to South Georgia you have to apply to the Government in the Falklands. They also have tightend the rules. It is difficult but not impossible. To Antarctica it already is impossible from many countries. Among other things there are insurance demands that no company can fulfill. So if you want to sail to Antarctica or South Georgia you have to hurry up. Most people think it will be impossible to sail to these places in the future. It is already in reality impossible to sail to Antarctica from many countries. The bureaucrats have taken over also here.....................They make it easy for cruise ships but difficult for yachts.
 
 
Skall man segla till Antarktis eller till Sydgeorgien? Vilket är den bästa upplevelsen? Svaret beror på vad man är intresserad av. Är man mest intresserad av ett mycket omfattande djurliv så är Sydgeorgien bäst. Inget slår det omfattande djurlivet där. Emellertid tycker vi att Antarktis är vackrare. Det är också lättare att segla till Antarktis. Antarktiska halvön ligger ju bara 600 sjömil söder om Sydamerika. Till Sydgeorgien är det 800 sjömil från Falklandsöarna och det är 2800 sjömil när du skall därifrån till Kapstaden. Att gå tillbaka till Falklandsöarna är inget alternativ eftersom det är motvind hela tiden. Det är också mycket lättare att göra bra väderprognoser för de tre dagarna till och från Antarktis jämfört med de 14 dagarna från Sydgeorgien till Kapstaden. I praktiken är det mycket svårt att undvika en svår storm från Sydgeorgien till Kapstaden. Seglingen på plats är dessutom enklare och bättre på Antarktis än på Sydgeorgien. Det blåser alltid mer på Sydgeorgien eftersom det alltid blåser mer norr om de lågtryck som går genom Drake Passage. Dessutom seglar man på Antarktis i en skyddad skärgård medan det på Sydgeorgien är öppna havet när man seglar mellan ankarplatserna. På Sydgeorgien är det därför " high alert " hela tiden medan man på Antarktis ofta har fint väder och svaga vindar. Så Sydgeorgien är mycket svårare än Antarktis. Det är bara motiverat att välja det före Antarktis om man är mycket intresserad av det omfattande djurlivet. Problemet för framtiden är att försäkringsbolagen har den motsatta uppfattningen. Det är mycket svårare att få en försäkring till Antarktis än till Sydgeorgien. Det beror på att man inte längre tar försäkringar söder om 60:de breddgraden. Det innebär att Sydgeorgien är ok men inte Antarktis. Vi tror inte att de riktigt vet vad de håller på med men så är det. Dessutom är det mycket svårt numera att få tillstånd till att segla till Antarktis. Man ansöker om tillståndet i sitt hemland så det är olika svårt beroende på vilket land man kommer ifrån. Det är redan idag omöjligt från många länder. Detta beror bl.a på olika udda försäkringskrav som inget bolag på marknaden är berett att ta. Till Sydgeorgien ansöker man hos regeringen på Falklandsöarna. Det är inte omöjligt men från och med 2016 är det mycket svårare än tidigare. Många tror att det i en ganska snar framtid blir omöjligt att segla till båda ställena. Så den som vill dit får skynda sig. Antarktis är redan omöjligt från många länder. Byråkraterna har tagit över också här..............De gör det lätt för kryssningsfartyg men svårt för privata båtar.