Saturday, February 11, 2017

Antarctica or South Georgia?

Should you sail to Antarctica or South Georgia? Which is the best experience? The answer depends of what you are interested in. If you want to see millions of animals South Georgia is number one. The wildlife there is bigger and more diverse than anywhere else in the world. However we think Antarctica is more beautiful. It is also easier to sail to the Antarctic peninsula as it is only 600 nm from South America. The distance to South Georgia from the Falklands is 800 nm and from South Georgia to Cape Town 2800 nm. It is off course much easier to make a correct weatherforecast over the three days it takes to sail to Antarctica compared to the 2 weeks it takes to sail from South Georgia. It is almost impossible to sail from South Georgia without being hit by at least one heavy storm. The sailing in Antarctica is also much nicer and easier than the sailing in South Georgia. The wind is always stronger north of the lows that go through Drake Passage. That means that the winds are always stronger in South Georgia than in Antarctica. On top of that you are sailing in an achipelago when you are at the Antarctic Peninsula area. In South Georgia it is open sea when you move from one anchorage to another. So South Georgia is much more difficult than Antarctica. It is only motivated to go there if you are very interested in an extensive wild life. We are happy to have seen both but if we had to choose one we would choose to go to Antarctica. South Georgia is a more stressful place. You must be on high alert all the time. When you sail in Antarctica nice weather and weak winds are not uncommon. The problem for the future is the insurance companies have the opposite view. It is much more difficult to get an insurance to sail to Antarctica than to sail to South Georgia!!! We don't think they really know what they are doing. They often don't insure yachts south of 60 degrees south. That means that South Georgia is ok but not Antarctica. On top of that it is now very difficult to get permission to sail to Antarctica. You have to apply to authorities in your home country so there are differences in how difficult it is. To sail to South Georgia you have to apply to the Government in the Falklands. They also have tightend the rules. It is difficult but not impossible. To Antarctica it already is impossible from many countries. Among other things there are insurance demands that no company can fulfill. So if you want to sail to Antarctica or South Georgia you have to hurry up. Most people think it will be impossible to sail to these places in the future. It is already in reality impossible to sail to Antarctica from many countries. The bureaucrats have taken over also here.....................They make it easy for cruise ships but difficult for yachts.
 
 
Skall man segla till Antarktis eller till Sydgeorgien? Vilket är den bästa upplevelsen? Svaret beror på vad man är intresserad av. Är man mest intresserad av ett mycket omfattande djurliv så är Sydgeorgien bäst. Inget slår det omfattande djurlivet där. Emellertid tycker vi att Antarktis är vackrare. Det är också lättare att segla till Antarktis. Antarktiska halvön ligger ju bara 600 sjömil söder om Sydamerika. Till Sydgeorgien är det 800 sjömil från Falklandsöarna och det är 2800 sjömil när du skall därifrån till Kapstaden. Att gå tillbaka till Falklandsöarna är inget alternativ eftersom det är motvind hela tiden. Det är också mycket lättare att göra bra väderprognoser för de tre dagarna till och från Antarktis jämfört med de 14 dagarna från Sydgeorgien till Kapstaden. I praktiken är det mycket svårt att undvika en svår storm från Sydgeorgien till Kapstaden. Seglingen på plats är dessutom enklare och bättre på Antarktis än på Sydgeorgien. Det blåser alltid mer på Sydgeorgien eftersom det alltid blåser mer norr om de lågtryck som går genom Drake Passage. Dessutom seglar man på Antarktis i en skyddad skärgård medan det på Sydgeorgien är öppna havet när man seglar mellan ankarplatserna. På Sydgeorgien är det därför " high alert " hela tiden medan man på Antarktis ofta har fint väder och svaga vindar. Så Sydgeorgien är mycket svårare än Antarktis. Det är bara motiverat att välja det före Antarktis om man är mycket intresserad av det omfattande djurlivet. Problemet för framtiden är att försäkringsbolagen har den motsatta uppfattningen. Det är mycket svårare att få en försäkring till Antarktis än till Sydgeorgien. Det beror på att man inte längre tar försäkringar söder om 60:de breddgraden. Det innebär att Sydgeorgien är ok men inte Antarktis. Vi tror inte att de riktigt vet vad de håller på med men så är det. Dessutom är det mycket svårt numera att få tillstånd till att segla till Antarktis. Man ansöker om tillståndet i sitt hemland så det är olika svårt beroende på vilket land man kommer ifrån. Det är redan idag omöjligt från många länder. Detta beror bl.a på olika udda försäkringskrav som inget bolag på marknaden är berett att ta. Till Sydgeorgien ansöker man hos regeringen på Falklandsöarna. Det är inte omöjligt men från och med 2016 är det mycket svårare än tidigare. Många tror att det i en ganska snar framtid blir omöjligt att segla till båda ställena. Så den som vill dit får skynda sig. Antarktis är redan omöjligt från många länder. Byråkraterna har tagit över också här..............De gör det lätt för kryssningsfartyg men svårt för privata båtar.

Saturday, February 04, 2017

In Cape Town

Today Yaghan arrived in Cape Town after a 14 day voyage from South Georgia. We are very happy to see Table Mountain again. We knew that this voyage would be the most difficult we have ever done. And it was. The first two days from South Georgia we tried to go as much north as possible until we were out of the Antarctic convergence. After that the water gets warmer and the risk of ice bergs disappears. Two radars and the thermal camera was on all the time. However soon after the Antarctic convergence we got hit by a full blown storm. We saw the storm coming but it did not look too bad at first. However for every weather report winds och waves increased. Before the storm started the forecast was 38 knots gusting 45 and a significant wave height of 6 meters. We were a little bit worried because we had never had such big waves before. Normally we try to avoid significant wave hights of more than 4 meters. We ended up in a storm with 24 -31 m/s ( 44 - 57 knots ) and a significant wave height of 7 meters. The significant wave hight is the average of the highest third of the waves and the highest waves you can encounter are twice the significant wave height. That means that we had waves up to 14 meters. It went on for 24 hours and we sailed down wind all the time with a tiny bit of the cutter sail out or nothing at all. Yaghan behaved very well. She lost her course only once because of two big waves but she was able to correct the situation on her own. We are very impressed with Yaghan seaworthiness. As long as nothing important brakes she is a very safe yacht. After a few days with more normal winds we got a two days severe gale of 20-24 m/s ( 37-44 knots ) and a significant wave height of 5 meters. After one week we passed Gogh Island - halfways between South Georgia and Cape Town. A day or so after Gogh Island the poled out genua suddenly fell down in the water. It was 10-13 m/s and 4 meter waves. The genua went under the boat and we could not save it. We had to cut it loose. The swivel in the top of the Furlex system had broken. So we had to sail the last week in moderate winds without a genua which slowed us down. In spite of that we averaged almost 200 nm a day or 8 knots. But now we are in Cape Town  and we have done the most demanding sail in our lives. And we are very grateful to Yaghan for her fantastic performance during the storm. There is no boat we would rather be in when the weather is bad. Now we will spend a month here in Cape Town. We are very much looking forward to that. Cape Town is one of our favorite places.
 

Idag kom Yaghan fram till Kapstaden efter en 14 dagars segling från Sydgeorgien. Vi är mycket glada att se Taffelberget igen. Vi visste att detta skulle bli vår svåraste segling någonsin och det blev det också. De första två dagarna från Sydgeorgien försökte vi gå så mycket norrut som möjligt ända tills vi var ute ut den Antartktiska konvergensen. Detta för att minimera isbergsrisken. Två radar - en på långt håll och en på nära - och värmekameran var på hela tiden. Strax efter att vi var ute ur den Antarktiska konvergensen så råkade vi ut för en mycket allvarlig storm. Vi såg den komma i våra väderrapporter flera dagar innan men den verkade då inte så allvarlig. Plötsligt började dock varje väderrapport som kom skriva upp vindstyrka och våghöjd. Precis innan stormen bröt ut var prognosen 38 knops vind och 45 i byarna och en signifikant våghöjd på 6 meter. Detta oroade oss något eftersom vi aldrig haft så höga vågor tidigare. Normalt försöker vi undvika signifikanta våghöjder över 4 meter. Det hela slutade med en storm med en vindstyrka på 24-31 m/s ( 44-57 knop ) och en signifikant våghöjd på 7 meter. Den signifikanta våghöjden är genomsnittet av den högsta tredjedelen av vågorna och de högsta vågorna man möter kan vara dubbelt så stora som den signifikanta våghöjden. Vi mötte alltså 14 meters vågor. Det hela pågick i 24 timmar och vi länsade med vinden hela tiden med ett litet frimärke av cuttern uppe eller inget segel alls. Yaghan skötte sig föredömligt. Hon stryrde med autopilot och förlorade bara kursen en gång när hos slängdes runt av två samverkande vågor. Hon redde dock upp situationen själv och var snart på rätt kurs. Vi är mycket imponerade av Yaghans sjövärdighet. Så länge inget viktigt går sönder är hon en enormt säker båt. Efter ett par dagar med mer normala vindar hade vi en svår kuling på 20-24 m/s ( 37-44 knop ) och en signifikant våghöjd på 5 meter. Denna pågick i två dagar. Efter en vecka passerade vi Gogh Islands - halvvägs mellan Sydgeorgien och Kapstaden. Någon dag eller så efter Gogh Island ramlade plötsligt vår spirade genua ner i havet framför båten. Den åkte in under båten och kunde inte räddas. Vi fick skära loss den. Det var svirveln i toppen av Furlex systemet som hade rämnat. Så vi tvingades segla den sista halvan av resan i svaga till måttliga vindar utan genua vilket naturligtvis minskade vår fart. Trots detta har vi gjort nästan 200 sjömil per dygn eller drygt 8 knop i snitt. Men nu är vi i Kapstaden efter vårt livs mest krävande och svåra segling. Vi är mycket tacksamma mot Yaghan för hennes fina uppträdande under stormen. Det finns ingen båt vi hellre skulle vilja vara i när vädret är dåligt. Nu skall vi tillbringa en månad i Kapstaden. Det ser vi verkligen fram emot. Kapstaden är en av våra favoritplatser.

Wednesday, February 01, 2017

Epic sailing voyages

Shackletons voyage 1916 from Elephant Island in Antarctica to South Georgia is one of the epic voyages in the history of sailing. He sailed with 5 men in a 22 foot lifeboat " James Caird " 800 nm in the worst waters of the world. "James Caird" saved Shackletons life twice - first Sir James Caird saved his financial life by supporting the project and then the lifeboat saved his human life. The only historic voyage that could match Shackletons is Captain Blighs 3600 nm voyage in a 23 foot open boat from Tonga to Timor 1789 after the famous mutiny on his ship "Bounty". His waters were warmer but the voyage much longer. He had no charts, only a sextant and a clock. Captain Bligh was a first class navigator - no question about that. Shackleton returned to South Georgia 1922 and here he got a heart attack and died. He was buried in Grytviken ( see picture ). Our 3000 nm voyage with Yaghan from South Georgia is a big thing for us. Although we have already crossed the Atlantic six times with Yaghan this crossing is much more difficult than the ones we have done before. The weather is ruffer down here and during the first two days we have an ice berg risk. It is also very cold. We are now under way to Cape Town since January 20.
 
Shackletons segling från Elephant Island till Sydgeorgien 1916 är en av världshistoriens mytomspunna seglingar. Han seglade med 5 man i en 22 fots livbåt " James Caird " 800 sjömil i världen värsta seglingsvatten. " James Caird " räddade Shackletons liv två gånger - först räddade Sir James Caird hans finansiella liv genom att stödja hans projekt och sedan räddade livbåten hans mänskliga liv. Den enda segling i världshistorien som kan mäta sig med detta är nog Kapten Blighs 3600 sjömil långa segling från Tonga till Timor 1789 i en 23 fots öppen båt efter det berömda myteriet på Bounty. Hans vatten var varmare men seglingen var mycket längre. Han hade inga sjökort, bara en sextant och en klocka. Kapten Bligh var en förstklassig sjöman och navigatör - ingen tvekan om det. Shackletons återvände till Sydgeorgien 1922 och fick här en hjärtattack och dog. Han ligger begravd i Grytviken ( se bild ). Vår resa med Yaghan från Sydgeorgien till Kapstaden är nog vår största utmaning någonsin som seglare. Seglingen är på 3000 sjömil. Vi har visserligen seglat över Atlanten sex gånger tidigare men denna överfart är svårare än någon vi gjort tidigare. Vädret är tuffare här nere och de första två dygnen finns en påtaglig risk för isberg. Det är också mycket kallt. Vi är nu på väg till Kapstaden sedan den 20 januari.