Sunday, January 01, 2017

Towards South Georgia tomorrow?

We are now ready to go to South Georgia ( see picture ). Even the rib is up on the davits and the cover is on. We plan to leave tomorrow Monday January 2 at 10 am local time ( 13 UTC). It looks reasonably good. Maximum wind speed 27 knots and maximum wave height 3,9 meters. The wind is little above what we normally want but ok. However there are three more weatherreports to come before we leave ( 21, 03 and 09 local time ) so a lot of things can happen in waters like this. When the last report comes at 9 am tomorrow we will take the definite decision.

Vi är nu redo att avsegla mot Sydgeorgien ( se bild ). Även jollen är upptagen och täckt med sitt kapell. Vi planerar att gå imorgon måndag den 2 januari kl 10 lokal tid. Vädret ser skapligt ut. Maximal vindstyrka är 27 knop och den maximala signifikanta våghöjden är 3,9 meter. Det är lite över våra normala kriterier men ok. Emellertid kommer vi att få ytterligare 3 väderrapporter innan vi avseglar ( kl 21, kl 03 och kl 9 lokal tid ) så det kan hända mycket än. När rapporten imorgon kl 9 kommer tar vi det definitiva beslutet.
 

We have had a wonderful time here in the Falklands. We have met a lot of interesting people and seen many interesting boats. The passangership "Bremen " ( se picture ) was anchored here a few days ago. 2001 she got hammered by a 30 meter monster wave on her way back from Antarctica. The bridge was damaged and the ship was drifting for 2 hours without propulsion. A very dangerous situation in that weather. Eventually they got the engines going and made it to South America.

Vi har haft en underbar tid här på Falklandsöarna. Vi har mött många intressanta människor och sett många intressanta båtar. Passagerarfartyget " Bremen" ( se bild ) låg för ankar här för en tid sedan. 2001 mötte hon en 30 meter hög monstervåg på väg från Antarktis. Bryggan blev sönderslagen och motorerna stannade under 2 timmar. En mycket farlig situation i det väder som rådde. Till slut kunde man få igång motorerna och man kom fram lyckligt till Sydamerika.
 

Another very interesting boat here is Wanderer III ( see picture ). It is a 31 footer built 1952 for the Hiscocks. Since many years the boat is owned by Thies Matzen and Kicki Ericsson. She has sailed around the globe five times. She has a 16 hp engine, carries 20 liters of diesel, has no electronics apart from VHF and carries only 300 liters of fresh water. She is very much as she was when she was built. Thies is German and a boatbuilder by profession and Kicki is Swedish and an architect by profession. They have - among other things - wintered for 2 years in South Georgia in Wanderer III. It is really a boat of historic significance.

En annan mycket intressant båt här är Wanderer III. Det är en 31 fotare byggd 1952 för familjen Hiscock. Sedan många år ägs båten av Thies Matzen och Kicki Ericsson. Båten har gått jorden runt 5 gånger. Hon har en motor på 16 hk, dieseltanken rymmer 20 liter, hon har ingen elektronik förutom en VHF och färskvattentanken rymmer 300 liter. Hon är i stort sett som hon var när hon byggdes 1952. Thies är tysk och båtbyggare till professionen och Kicki är arkitekt. De har - bland mycket annat - övervintrat på Sydgeorgien i 2 år ombord på Wanderer III. Det är verkligen en båt av historiska proportioner.