Tuesday, January 10, 2017

Stromness, Husvik and Tönsberg Point

Yesterday we made a trip with Yaghan to Stromness Bay. There we have three old whaling stations - Leith, Stromness and Husvik. It was to Stromness that Shackleton and his men walked after they landed with the life boat "James Caird" in King Haakon Bay on the west side of South Georgia. "James Caird" now is in the Grytviken museum. It is a small life boat that 5 men sailed from Elephant Island in Antarctica to South Georgia. Perhaps the most dangerous voyage ever. Husvik is the most inner of the whalingstations. Before you reach Husvik you have to pass Tönsberg Point. Many of the whalers in Husvik were from Tönsberg in Norway. We anchored in Husvik and took a ride in our rib ( see picture ) to have a look at the animals. When we came 100 meters from the shore we were attacked by angry birds and had to leave. We have not seen so many animals in all our lives as we have seen here. Now we are back in Grytviken again as there will be a storm from the north this evening.

 

Igår gjorde vi en utflykt till Stromness Bay. Där finns tre gamla valfångarstationer - Leith, Stromness och Husvik. Det var till Stromness som Shackleton och hans män kom när de hade landat med livbåten "James Caird" i Kung Haakons bukt på Sydgeorgien västsida. "James Caird" ligger idag på Grytviken museum. Det är en liten livbåt som man däckade hjälpligt och som 5 personer seglade från Elephant Island på Antarktis till Sydgeorgien för att hämta hjälp. Det kanske mest riskfyllda seglingen i världshistorien. Husvik är den valfångarstation som ligger längst in i Stromness Bay. Innan man kommer till Husvik så passerar man Tönsberg Point. Många av de som jobbade i Husvik var från Tönsberg i Norge. Vi ankrade i Husvik och tog vår jolle och åkte runt ( se bild ) och tittade på djuren. När vi kom ca 100 meter från stranden blev vi attackerade av arga fåglar och vi fick lämna i all hast. Vi har aldrig sett så många djur tidigare i våra liv. Nu är vi tillbaka i Grytviken igen för det kommer en nordlig storm ikväll.

Saturday, January 07, 2017

Anchored in Grytviken, South Georgia

Yaghan arrived yesterday in Grytviken, South Georgia. We celebrated with a nice dinner onboard and an excellent bottle of Vega Sicilia. When we woke up this morning Yaghan was covered in 30-40 cm of snow. The sun came up and the view of Grytviken was fantastic ( see picture ). It looks like we will be the only private yacht here this season. We plan to stay here for 2 to 3 weeks before we leave for Cape Town. Our new thermal camera ( FLIR ) and our  2 radars have made sailing in areas with icebergs much safer. The FLIR is a fantastic tool to see ice bergs at a long distance.
 
Yaghan kom fram till Grytviken på Sydgeorgien igår kväll. Vi firade med en middag ombord och en fantastisk flaska Vega Sicilia. När vi vaknade upp nästa morgon var Yaghan täckt av ett 30-40 cm tjockt snölager. Solen kom snart upp och Grytviken såg fantastiskt ut ( se bild ). Det ser ut som om vi blir den enda privata segelbåt som kommer hit denna säsong. Vi planerar att stanna här i 2-3 veckor innan vi avseglar mot Kapstaden. Vår nya värmekamera ( FLIR ) och våra 2 radar har gjort att seglingen genom isbergsområden har känts mer säker än tidigare. Värmekameran ser isberg på mycket långa avstånd.

Monday, January 02, 2017

We left for South Georgia today at 8 am local time ( 11 UTC)

We left the Falklands today for South Georgia. All our weather criterias were met. Everything looks good. We will be in South Georgia on Friday

Vi lämnade Falklandsöarna idag för Sydgeorgien. All våra väderkriterier uppfylldes. Allt ser bra ut. Vi kommer fram till Sydgeorgien på fredag.

Sunday, January 01, 2017

Towards South Georgia tomorrow?

We are now ready to go to South Georgia ( see picture ). Even the rib is up on the davits and the cover is on. We plan to leave tomorrow Monday January 2 at 10 am local time ( 13 UTC). It looks reasonably good. Maximum wind speed 27 knots and maximum wave height 3,9 meters. The wind is little above what we normally want but ok. However there are three more weatherreports to come before we leave ( 21, 03 and 09 local time ) so a lot of things can happen in waters like this. When the last report comes at 9 am tomorrow we will take the definite decision.

Vi är nu redo att avsegla mot Sydgeorgien ( se bild ). Även jollen är upptagen och täckt med sitt kapell. Vi planerar att gå imorgon måndag den 2 januari kl 10 lokal tid. Vädret ser skapligt ut. Maximal vindstyrka är 27 knop och den maximala signifikanta våghöjden är 3,9 meter. Det är lite över våra normala kriterier men ok. Emellertid kommer vi att få ytterligare 3 väderrapporter innan vi avseglar ( kl 21, kl 03 och kl 9 lokal tid ) så det kan hända mycket än. När rapporten imorgon kl 9 kommer tar vi det definitiva beslutet.
 

We have had a wonderful time here in the Falklands. We have met a lot of interesting people and seen many interesting boats. The passangership "Bremen " ( se picture ) was anchored here a few days ago. 2001 she got hammered by a 30 meter monster wave on her way back from Antarctica. The bridge was damaged and the ship was drifting for 2 hours without propulsion. A very dangerous situation in that weather. Eventually they got the engines going and made it to South America.

Vi har haft en underbar tid här på Falklandsöarna. Vi har mött många intressanta människor och sett många intressanta båtar. Passagerarfartyget " Bremen" ( se bild ) låg för ankar här för en tid sedan. 2001 mötte hon en 30 meter hög monstervåg på väg från Antarktis. Bryggan blev sönderslagen och motorerna stannade under 2 timmar. En mycket farlig situation i det väder som rådde. Till slut kunde man få igång motorerna och man kom fram lyckligt till Sydamerika.
 

Another very interesting boat here is Wanderer III ( see picture ). It is a 31 footer built 1952 for the Hiscocks. Since many years the boat is owned by Thies Matzen and Kicki Ericsson. She has sailed around the globe five times. She has a 16 hp engine, carries 20 liters of diesel, has no electronics apart from VHF and carries only 300 liters of fresh water. She is very much as she was when she was built. Thies is German and a boatbuilder by profession and Kicki is Swedish and an architect by profession. They have - among other things - wintered for 2 years in South Georgia in Wanderer III. It is really a boat of historic significance.

En annan mycket intressant båt här är Wanderer III. Det är en 31 fotare byggd 1952 för familjen Hiscock. Sedan många år ägs båten av Thies Matzen och Kicki Ericsson. Båten har gått jorden runt 5 gånger. Hon har en motor på 16 hk, dieseltanken rymmer 20 liter, hon har ingen elektronik förutom en VHF och färskvattentanken rymmer 300 liter. Hon är i stort sett som hon var när hon byggdes 1952. Thies är tysk och båtbyggare till professionen och Kicki är arkitekt. De har - bland mycket annat - övervintrat på Sydgeorgien i 2 år ombord på Wanderer III. Det är verkligen en båt av historiska proportioner.