Saturday, October 28, 2017

The desire to sail with Yaghan is back...........

When we came home to Sweden after our one year voyage to South Georgia we were a little tired of sailing for the first time ever. 23000 nm in one year is a lot of sailing. Probably too much for most people. So we thought about selling Yaghan after 15 years and 125.000 nautical miles. However after a while we changed our minds. We took Yaghan off the market and decided to keep her. A life without Yaghan seemed empty. We have now been out sailing over the weekend on the Swedish west coast. The desire to sail is back. After this fantastic sailing weekend we cant understand that we ever thought about selling Yaghan. We have too many feelings invested in her.När vi kom hem efter vår ettårssegling till Sydgeorgien var vi för första gången trötta på att segla. 23000 sjömil på ett år är mycket segling. Sannolikt för mycket för de flesta. Så vi började fundera på att sälja Yaghan efter 15 år och 125.000 sjömil. Emellertid ångrade vi oss ganska snart. Vi tog bort Yaghan från marknaden och bestämde oss för att behålla henne. Vi kunde helt enkelt inte tänka oss att göra oss av med henne. Nu har vi varit ute och seglat under en helg på västkusten. Lusten att segla har kommit tillbaka. Efter denna fantastiska seglingshelg förstår vi inte hur vi någonsin kunde tänka tanken att sälja Yaghan. Vi har upplevt för mycket tillsammans med henne.

Wednesday, September 20, 2017

Models of Yaghan and Endeavour

Since "Yaghan" was built in 2003 we have had a beautiful model of her in our home in Djursholm. The model was built by Björn Bäckman who is famous for his nice models of ships in Sweden and abroad. He has delivered models to museums in Sweden and abroad. Now he has delivered a new model to our home. That is a model of James Cooks "Endeavour". Yaghan's circumnavigation 2006-2009 was made in the wake of "Endeavour" and her circumnavigation 1768-1771. The only difference is that "Endeavour" did not make it to Antarctica as Yaghan did. "Endeavour" tried a few times to sail down to the continent below - that many people believed was there - but had to return north every time before reaching it. It is a great honor for us to have a model of "Endeavour" next to a model of "Yaghan" in our home ( see picture ).Sedan "Yaghan" byggdes 2003 har vi haft en vacker modell av henne i vårt hem i Djursholm. Modellen byggdes av Björn Bäckman som är känd i Sverige och utomlands för sina vackra modeller. Han har levererat modeller till museer såväl i Sverige som utomlands. Nu har han levererat ytterligare en modell till oss. Det är en modell av James Cooks "Endeavour". Yaghans jorden runt segling 2006-2009 gick i "Endeavours" kölvatten. Vi följde hennes jorden runt segling 1768-71 så när som på att "Endeavour" inte kom till Antarktis som "Yaghan" gjorde. "Endeavour" försökte flera gånger segla ner till den kontinent som man anade fanns där. Man fick dock vända norrut varje gång utan att ha sett kontinenten. Det är en stor ära för oss att ha en modell av "Endeavour" hemma bredvid modellen av "Yaghan" (se bild).Sunday, August 06, 2017

4 new films about the South Georgia voyage!


Part 1 - Stockholm to Buenos Aires

Part 2 - Buenos Aires to South Georgia


Part 3 - South Georgia to Cape Town


Part 4 - Cape Town to Sweden
                                         

Thursday, June 15, 2017

Yaghan back in Sweden after the one year voyage to South Georgia

Today Yaghan returned to Sweden after the one year voyage to South Georgia. We celebrate that by showing you a very special picture of Yaghan at anchor in Grytviken, South Georgia. The photo was taken by Thies Matzen who together with his wife Kicki Ericsson some years ago lived on their boat Wanderer III in South Georgia for 2 years - longer than any other sailor. They married in the church in Grytviken. They have also published a very beautiful book " Antartktische Wildnis" about South Georgia ( Mare publishers in Germany ). The photo of Yaghan shows the very special nature of South Georgia and the old whaling station. Yaghan is now anchored in a natural harbour in the Gothenburg archipelago en route to Marstrand and Ellös.

 
Idag återkom Yaghan till Sverige efter ettårsseglingen till Sydgeorgien. Vi firar det genom att visa en unik bild på Yaghan för ankar i Grytviken, Sydgeorgien. Fotot är taget av Thies Matzen som tillsammans med sin fru Kicki Ericson för ett antal år sedan bodde i sin båt Wanderer III på Sydgeorgien under 2 år - längre än någon annan seglare. De har också gjort en unik fotobok om Sydgeorgien " Antarktische Wildnis " på det tyska Mare förlaget. Fotot på Yaghan visar Sydgeorgiens mycket speciella natur och den gamla valfångarstationen. Yaghan ligger nu för ankar i en naturhamn i Göteborgs skärgård på sin väg mot Marstrand och Ellös.

Tuesday, June 13, 2017

Towards the Gothenburg archipelago

Tomorrow Wednesday June 14 Yaghan will leave Rendsburg in the Kiel Canal for the Gothenburg archipelago. It is little more than 200 nm so we will be there already on Thursday June 15. It has been a nice visit in Germany. Today we had to buy some grocery in Rendsburg and we visited the most beautiful grocery shop we have seen in the world the last year and we have visited many countries in South America, Caribbean and South Africa. And Rendsburg is a small town with 28.000 inhabitants!!  The shop was also of higher quality than anything we have in Djursholm, Danderyd and Täby. People in Germany have a good sense for quality. It is easy to understand why people round the world prefer german cars ( even if Trump does not seem to understand )........Germany is indeed a first class country. I have also ordered a new german car that I will be delivered when we come home.
 
I morgon onsdag avseglar Yaghan från Rendsburg i Kiel Kanalen mot den göteborgska skärgården. Det är lite mer än 200 sjömil så vi är framme redan på torsdagen den 15 juni. Det har varit en fin vistelse i Tyskland. Idag behövde vi handla livsmedel i Rendsburg och besökte en av de finaste livsmedelsaffärer vi sett under hela det året vi varit borta och vi har besökt många länder i Sydamerika, Karibien samt Sydafrika. Och Rendsburg är en liten stad med bara 28.000 invånare. Affären hade också en högre kvalitet än det som vi har i Djursholm, Danderyd och Täby. Tyskar har en utpräglad känsla för kvalitet. Det är lätt att förstå varför folk i hela världen föredrar tyska bilar ( även om Trump inte riktigt verkar förstå ). Tyskland är verkligen ett förstklassigt land. Även jag har beställt en ny tysk bil som kommer att levereras när jag kommer hem.


Sunday, June 11, 2017

In Rendsburg

At 18.00 today Yaghan arrived in Rendsburg - 35 nm into the Kiel Canal - from Rotterdam. It is a very nice and peaceful place. Here we will probably stay until Friday when we plan to leave for the Swedish west coast on our way to Hallberg-Rassy in Ellös.
 
Idag kl 18.00 kom Yaghan till Rendsburg - 35 sjömil in i Kielkanalen - från Rotterdam.  Det är en mycket lugn och fridfull plats. Här stannar vi sannolikt till fredag då vi seglar vidare mot den svenska västkusten på vår väg till Hallberg-Rassy i Ellös. 

Friday, June 09, 2017

Departing for Rendsburg

Early Saturday morning Yaghan will leave Rotterdam for Rendsburg in the Kiel Canal. It is only 325 nm so we will be there already on Sunday evening. We have had 13 relaxing days here in Rotterdam after the Atlantic crossing. The jogging did not start so well as Arne got chafed feet. If you have not done any jogging for one year it is difficult to start again. Apart from that everything is good. We have visited all are old favorite restaurants as Parkhuevel, Harmonie, Seezout and Huson.

 

Tidigt på lördag morgon lämnar Yaghan Rotterdam för att gå till Rendsburg i Kielkanalen. Det är bara 325 sjömil dit så vi är framme redan på söndag kväll. Vi har haft 13 fina och avkopplande dagar här i Rotterdam efter Atlantöverfarten. Den planerade joggingen startade dock inte så bra eftersom Arne genast fick skoskav. Har man inte joggat på ett år får man lätt problem när man börjar igen. Frånsett detta är allt bra. Vi har besökt alla våra gamla favoritrestauranger som Parkhuevel, Harmonie, Seezout och Huson.

Sunday, May 28, 2017

In Rotterdam - South Georgia mission completed

Today Yaghan arrived safely in Rotterdam. Tonight we will celebrate that our one year South Georgia voyage is completed - the last thing on our Bucket List with regard to sailing.  For that purpose we will have a nice bottle of Vega Sicilia Unico 2007. We had one less exclusive bottle of Vega Sicilia in Grytviken when we arrived there. It has been our most exciting and demanding voyage ever and we sometimes cannot believe that we have done it. 23.000 nm in one year is fantastic. It has been difficult many times but now it is completed. Now we will rest here for two weeks before we move on to Hallberg-Rassy in Ellös via Rendsburg and Marstrand. What more can you do in sailing after one round the world voyage, Antarctica, South Georgia, the Med, Caribbean and 10 Atlantic crossings?
 

Idag komYaghan lyckligt fram till Rotterdam. Ikväll skall vi fira att vi har fullgjort vår ettårs segling till Sydgeorgien - vår sista punkt på vår Bucket List vad avser segling. Vi firar med en flaska Vega Sicilia Unico 2007. Vi drack en enklare Vega Sicilia när vi kom till Grytviken. Det har varit vår mest spännande och krävande resa någonsin och ibland har vi svårt att förstå hur vi orkat med den......23000 sjömil på ett år är väldigt mycket segling. Det har varit svårt många gånger men nu har vi gjort det. Nu kommer vi att vila här i två veckor innan vi seglar vidare till Hallberg-Rassy i Ellös via Rendsburg och Marstrand. Vad återstår det att göra inom seglingsområdet efter en jorden runt segling, Antarktis, Sydgeorgien, Medelhavet, Karibien och 10 seglingar över Atlanten?

Thursday, May 25, 2017

Headwind in the English Channel

Yaghan is now in the English Channel. Unfortunately we have headwind. Three days more to go to Rotterdam. We will be there on Sunday May 28 as expected. The weather is nice and sunny this morning. We are very much looking forward to meeting the European spring during two weeks in Rotterdam. There we will start jogging again. We have not done so much of that lately.
 

Yaghan är nu i Engelska Kanalen. Tyvärr har vi motvind. Tre dagar kvar till Rotterdam. Vi kommer att vara där  söndagen den  28 maj som planerat. Vädret är fint och soligt idag. Vi ser mycket fram emot att möta den europeiska våren under 2 veckor i Rotterdam. Då skall vi också börja jogga igen på allvar. Det har inte blivit så mycket av den varan på senare tid.

Thursday, May 18, 2017

Departing for Rotterdam

Tomorrow Yaghan will depart from Horta for Rotterdam. The distance is 1600 nm and we expect to be in Rotterdam on May 28 at the latest. We are really looking forward to Veerhaven in Rotterdam -  one of our global favorites. There we intend to stay for 14 days to meet the European spring. It feels very nice to be back in Europe.
 

I morgon  lämnar Yaghan Horta för Rotterdam. Distansen är 1600 sjömil och vi räknar med att vara i Rotterdam senast den 28 maj. Vi ser verkligen fram emot att komma till Veerhaven i Rotterdam - en av våra globala favoriter. Där tänker vi stanna i 14 dagar och möta den europeiska våren. Det känns mycket fint att åter vara i Europa.

Tuesday, May 16, 2017

At Horta in the Azores

Today Yaghan arrived in Horta, the Azores after little more than 11 days and 2300 nm. We departed from St Maarten on May 4. This is our 10:th Atlantic crossing. All the crossings from St Maarten to the Azores have taken 11-12 days. That shows what a fast and capable yacht Yaghan is. A more normal passage time is 15-20 days. Right now there are 20-30 yachts along this route. We have passed many of them. Most yachts started on May 3 - one day before Yaghan. Once - many years ago - when we checked in at Horta after an 11 day passage the official asked Helene to check the dates because " 11 days is impossible". Now we have done it three times. And the speed is normal for Yaghan - 200 nm per day. It was a nice passage this time apart from a storm that hit us three days from Horta. We had 34 to 42 knots of wind and a significant wave hight of 5 meters ( biggest waves are then 10 meters) for 2 days. Not as bad as the storms we had in the Southern Ocean but bad enough. Now we will stay in Horta for 4 days before we move on to Rotterdam. The distance is 1600 nm and we will be there before the end of the month.
 

Idag kom Yaghan till Horta på Azorerna efter drygt 11 dygn och 2300 sjömil. Vi lämnade St Maarten den 4:de maj. Detta är vår 10:de Atlantöverfart. Alla gånger vi gått mellan St Maarten och Azorerna har det tagit 11-12 dygn. Det visar vilken snabb och kapabel båt Yaghan är. En mer normal tid på denna sträcka är 15-20 dygn. Just nu finns det 20-30 båtar längs denna rutt. Vi har seglat förbi många av dem. De flesta startade den 3 maj - en dag före oss. En gång för många år sedan när vi checkade in i Horta efter en 11 dagars överfart bad tjänstemannen Helene att checka dagarna en gång till för " 11 dagar är omöjligt". Nu har vi gjort det tre gånger. Och farten är Yaghans normala - 200 sjömil per dygn. Överseglingen från Karibien denna gång var fin så när som på en storm som kom över oss 3 dagar från Horta. Vi fick 18-23 sekundmeter och en signifikant våghöjd på 5 meter ( de högsta vågorna är då 10 meter) under 2 dagar. Inte så illa som stormarna på södra oceanen men illa nog. Nu kommer vi att stanna 4 dagar i Horta och sedan segla vidare mot Rotterdam. Distansen är 1600 sjömil och vi räknar med att vara där före månadens slut.

Saturday, April 15, 2017

In the Caribbean after a record non stop leg

Today we arrived in St Martin in the Caribbean after a 5600 nm ( 30 days) non stop voyage from Cape Town. This is by far the longest non stop leg we have ever sailed. The longest up till now was Robinson Crusoe island ( Chile ) to the Ahe Atoll in French Polynesia 2007. That leg was 4200 nm and took us 25 days. A lot of old personal records have been broken on this voyage to South Georgia. We have never sailed so far during one year - 23000 nm. 23000 nm corresponds to one lap around the world the short way through Panama and Suez. The longest distance we have sailed earlier during one year is 19000 nm. That was the last year of our 44000 nm circumnavigation 2006-2009. We have also experienced the worst storm ever during this South Georgia year - a record you don't want to breake..........Now it feels like we are almost home again. We have only our tenth Atlantic crossing more to go before we are home in Stockholm. It feels like this South Georgia voyage is over. It has been a fantastic but very demanding voyage. Sometimes a bit too demanding. We are therefore very much looking forward spending one month in St Martin - one of our favorite places. We have nothing to repair ( except a few minor things and engineservice ) on Yaghan so we will only enjoy ourselves - go to the beach and visit nice restaurants. A nice contrast to the South Georgias extreme wilderness. It is these opposites that makes long distance cruising so exciting.
 Y

Idag anlände vi till St.Martin i Karibien efter en 5600 sjömil ( 30 dagar ) lång segling non stop från Kapstaden. Det är det klart längsta non stop ben vi någonsin seglat. Det längsta fram till nu var Robinson Cruise Island ( Chile ) till Ahe atollen i Franska Polynesien 2007. Detta ben var 4200 sjömil och tog oss 25 dagar. En rad gamla rekord har slagits under denna segling till Sydgeorgien. Vi har aldrig seglat så långt under ett år tidigare - 23000 sjömil. 23000 sjömil motsvarar ett varv runt jorden den korta vägen via Panama och Suez. Den längsta distans vi tidigare seglat under ett år är 19000 sjömil. Det var det sista året av vår jorden runt segling 2006-2009. Vi har också drabbats av vår värsta storm någonsin under detta Sydgeorgien år - ett rekord man inte gärna vill slå...........Nu känns det som vi nästan är hemma igen. Vi har bara vår tionde Atlantöverfart kvar och sedan är vi hemma i Stockholm igen. Det känns som om Sydgeorgien seglingen är över. Det har varit en fantastisk men mycket krävande segling. Ibland kanske alltför krävande. Vi ser därför mycket fram emot att tillbringa en månad i St Martin - ett av våra favoritställen. Vi har inget att reparera ( frånsett några småsaker och motorservice )  på Yaghan så vi kan bara roa oss hela tiden - åka till stranden och besöka trevliga restauranger. En underbar kontrast till Sydgeorgiens extrema vildmark. Det är dessa motsatser som gör långseglingen så spännande.

Monday, April 03, 2017

More than half ways to the Caribbean

Today we passed the brasilien island Fernando de Noronah. We have done 60% of the 5600 nm to St Martin. The average speed so far is just below 8 knots. This is our ninth Atlantic crossing not the eighth as we wrote in an earlier post. We then forgot our trip to Island in the early 2000:s. When you are in Reykjavik you have only 300 nm to Greenland. We are now in the doldrums and it is very hot. Birds are sleeping on the boat at night and disappear during daytime. However the birds here look ugly compared to the birds in the Southern Ocean. Nothing can compare with the Albatrosses. Everything is well on board. We get the daily news from the Financial Times so we know what is going on in the world. We are sad to read about South Africa. Clearly Zuma now is going down the " Zimbabwe route" after sacking Gordhan. Perhaps we saw South Africa for the last time..........We still expect to be in St Martin on April 15.
 
Idag passerade vi den brasilianska ön Fernando de Noronah. Nu har vi avverkat 60% av de 5600 sjömilen till St Martin. Snittfarten har varit strax under 8 knop. Detta är vår nionde atlant överfart inte den åtttonde som vi skrev i den förra bloggposten. Vi glömde vår segling till Reykjavik på det tidiga 2000 talet. När man är i Reykjavik är man bara 300 sjömil från Grönland. Vi är nu i doldrums så det är mycket varmt. Fåglar sover på båten under nätterna. Fåglarna här är dock ganska fula jämfört med Södra Oceanen. Inget går upp mot en glidflygande Albatross. Allt är väl ombord. Vi får nyheterna varje dag via Financial Times så vi vet vad som händer i världen. Vi är bedrövade över det som hänt i Sydafrika. Uppenbarligen går nu Zuma " Zimbabwe vägen" genom att avskeda Gorhan. Kanske var det sista gången vi var i Sydafrika...........Vi räknar fortfarande med att vara i St Martin den 15 april.

Thursday, March 16, 2017

Departing for the Caribbean

We have now spent 38 days here in Cape Town and today we will start the 5600 nm non stop voyage to St Martin in the Caribbean - the longest non stop sail ever for us and the eighth Atlantic crossing. We expect the sail to take around one month. We have repaired all the damages we got on our way to and from South Georgia. We have also spent time with some family members who have visited us in Cape Town. We have fueled 2326 liters of diesel and we have done full engine services on both engines. We expect to be in the Caribbean around April 15. It is a long voyage but much easier than from South Georgia. Cape Town is still a nice place as long as you go to restaurants and the beach. Avoid as much as you can to do more complicated things ( time seems to be an issue but there are some excellent companies too ) and - above all - avoid the public authorities. The bureaucracy is generally overcrowded and not always competent so they can create a lot of problems. To check in and out takes one day if you are lucky. The bureaucracy is not far behind the one in South America.
 
Vi har nu tillbringat 38 dagar i Kapstaden och idag påbörjar vi den 5600 sjömil långa non stop seglingen till Karibien - den längsta seglingen vi någonsin gjort non stop och vår åttonde Atlantöverfart. Vi räknar med att det skall ta en månad. Här i Kapstaden har vi reparerat alla skador som vi fick på vägen till och från Sydgeorgien. Vi har också haft besök av några familjemedlemmar hemifrån. Vi har tankat 2326 liter diesel och gjort full motorservice på båda motorerna. Vi räknar med att vara i Karibien runt den 15 april. Det är en lång segling men betydligt lättare än från Sydgeorgien. Kapstaden är fortfarande ett trevligt ställe så länge som man håller sig till restauranger och stränder. Man skall inte försöka göra alltför komplicerade saker ( tidsbegreppet är något annorlunda men det finns toppenföretag också) och framför allt bör man undvika offentliga myndigheter så långt det går. Byråkratin är i allmänhet överbemannad och inte alltid så kompetent så den kan ställa till många problem. Att checka in och ut tar en hel dag om du har tur. Byråkratin ligger inte den sydamerikanska långt efter.

Saturday, February 11, 2017

Antarctica or South Georgia?

Should you sail to Antarctica or South Georgia? Which is the best experience? The answer depends of what you are interested in. If you want to see millions of animals South Georgia is number one. The wildlife there is bigger and more diverse than anywhere else in the world. However we think Antarctica is more beautiful. It is also easier to sail to the Antarctic peninsula as it is only 600 nm from South America. The distance to South Georgia from the Falklands is 800 nm and from South Georgia to Cape Town 2800 nm. It is off course much easier to make a correct weatherforecast over the three days it takes to sail to Antarctica compared to the 2 weeks it takes to sail from South Georgia. It is almost impossible to sail from South Georgia without being hit by at least one heavy storm. The sailing in Antarctica is also much nicer and easier than the sailing in South Georgia. The wind is always stronger north of the lows that go through Drake Passage. That means that the winds are always stronger in South Georgia than in Antarctica. On top of that you are sailing in an achipelago when you are at the Antarctic Peninsula area. In South Georgia it is open sea when you move from one anchorage to another. So South Georgia is much more difficult than Antarctica. It is only motivated to go there if you are very interested in an extensive wild life. We are happy to have seen both but if we had to choose one we would choose to go to Antarctica. South Georgia is a more stressful place. You must be on high alert all the time. When you sail in Antarctica nice weather and weak winds are not uncommon. The problem for the future is the insurance companies have the opposite view. It is much more difficult to get an insurance to sail to Antarctica than to sail to South Georgia!!! We don't think they really know what they are doing. They often don't insure yachts south of 60 degrees south. That means that South Georgia is ok but not Antarctica. On top of that it is now very difficult to get permission to sail to Antarctica. You have to apply to authorities in your home country so there are differences in how difficult it is. To sail to South Georgia you have to apply to the Government in the Falklands. They also have tightend the rules. It is difficult but not impossible. To Antarctica it already is impossible from many countries. Among other things there are insurance demands that no company can fulfill. So if you want to sail to Antarctica or South Georgia you have to hurry up. Most people think it will be impossible to sail to these places in the future. It is already in reality impossible to sail to Antarctica from many countries. The bureaucrats have taken over also here.....................They make it easy for cruise ships but difficult for yachts.
 
 
Skall man segla till Antarktis eller till Sydgeorgien? Vilket är den bästa upplevelsen? Svaret beror på vad man är intresserad av. Är man mest intresserad av ett mycket omfattande djurliv så är Sydgeorgien bäst. Inget slår det omfattande djurlivet där. Emellertid tycker vi att Antarktis är vackrare. Det är också lättare att segla till Antarktis. Antarktiska halvön ligger ju bara 600 sjömil söder om Sydamerika. Till Sydgeorgien är det 800 sjömil från Falklandsöarna och det är 2800 sjömil när du skall därifrån till Kapstaden. Att gå tillbaka till Falklandsöarna är inget alternativ eftersom det är motvind hela tiden. Det är också mycket lättare att göra bra väderprognoser för de tre dagarna till och från Antarktis jämfört med de 14 dagarna från Sydgeorgien till Kapstaden. I praktiken är det mycket svårt att undvika en svår storm från Sydgeorgien till Kapstaden. Seglingen på plats är dessutom enklare och bättre på Antarktis än på Sydgeorgien. Det blåser alltid mer på Sydgeorgien eftersom det alltid blåser mer norr om de lågtryck som går genom Drake Passage. Dessutom seglar man på Antarktis i en skyddad skärgård medan det på Sydgeorgien är öppna havet när man seglar mellan ankarplatserna. På Sydgeorgien är det därför " high alert " hela tiden medan man på Antarktis ofta har fint väder och svaga vindar. Så Sydgeorgien är mycket svårare än Antarktis. Det är bara motiverat att välja det före Antarktis om man är mycket intresserad av det omfattande djurlivet. Problemet för framtiden är att försäkringsbolagen har den motsatta uppfattningen. Det är mycket svårare att få en försäkring till Antarktis än till Sydgeorgien. Det beror på att man inte längre tar försäkringar söder om 60:de breddgraden. Det innebär att Sydgeorgien är ok men inte Antarktis. Vi tror inte att de riktigt vet vad de håller på med men så är det. Dessutom är det mycket svårt numera att få tillstånd till att segla till Antarktis. Man ansöker om tillståndet i sitt hemland så det är olika svårt beroende på vilket land man kommer ifrån. Det är redan idag omöjligt från många länder. Detta beror bl.a på olika udda försäkringskrav som inget bolag på marknaden är berett att ta. Till Sydgeorgien ansöker man hos regeringen på Falklandsöarna. Det är inte omöjligt men från och med 2016 är det mycket svårare än tidigare. Många tror att det i en ganska snar framtid blir omöjligt att segla till båda ställena. Så den som vill dit får skynda sig. Antarktis är redan omöjligt från många länder. Byråkraterna har tagit över också här..............De gör det lätt för kryssningsfartyg men svårt för privata båtar.

Saturday, February 04, 2017

In Cape Town

Today Yaghan arrived in Cape Town after a 14 day voyage from South Georgia. We are very happy to see Table Mountain again. We knew that this voyage would be the most difficult we have ever done. And it was. The first two days from South Georgia we tried to go as much north as possible until we were out of the Antarctic convergence. After that the water gets warmer and the risk of ice bergs disappears. Two radars and the thermal camera was on all the time. However soon after the Antarctic convergence we got hit by a full blown storm. We saw the storm coming but it did not look too bad at first. However for every weather report winds och waves increased. Before the storm started the forecast was 38 knots gusting 45 and a significant wave height of 6 meters. We were a little bit worried because we had never had such big waves before. Normally we try to avoid significant wave hights of more than 4 meters. We ended up in a storm with 24 -31 m/s ( 44 - 57 knots ) and a significant wave height of 7 meters. The significant wave hight is the average of the highest third of the waves and the highest waves you can encounter are twice the significant wave height. That means that we had waves up to 14 meters. It went on for 24 hours and we sailed down wind all the time with a tiny bit of the cutter sail out or nothing at all. Yaghan behaved very well. She lost her course only once because of two big waves but she was able to correct the situation on her own. We are very impressed with Yaghan seaworthiness. As long as nothing important brakes she is a very safe yacht. After a few days with more normal winds we got a two days severe gale of 20-24 m/s ( 37-44 knots ) and a significant wave height of 5 meters. After one week we passed Gogh Island - halfways between South Georgia and Cape Town. A day or so after Gogh Island the poled out genua suddenly fell down in the water. It was 10-13 m/s and 4 meter waves. The genua went under the boat and we could not save it. We had to cut it loose. The swivel in the top of the Furlex system had broken. So we had to sail the last week in moderate winds without a genua which slowed us down. In spite of that we averaged almost 200 nm a day or 8 knots. But now we are in Cape Town  and we have done the most demanding sail in our lives. And we are very grateful to Yaghan for her fantastic performance during the storm. There is no boat we would rather be in when the weather is bad. Now we will spend a month here in Cape Town. We are very much looking forward to that. Cape Town is one of our favorite places.
 

Idag kom Yaghan fram till Kapstaden efter en 14 dagars segling från Sydgeorgien. Vi är mycket glada att se Taffelberget igen. Vi visste att detta skulle bli vår svåraste segling någonsin och det blev det också. De första två dagarna från Sydgeorgien försökte vi gå så mycket norrut som möjligt ända tills vi var ute ut den Antartktiska konvergensen. Detta för att minimera isbergsrisken. Två radar - en på långt håll och en på nära - och värmekameran var på hela tiden. Strax efter att vi var ute ur den Antarktiska konvergensen så råkade vi ut för en mycket allvarlig storm. Vi såg den komma i våra väderrapporter flera dagar innan men den verkade då inte så allvarlig. Plötsligt började dock varje väderrapport som kom skriva upp vindstyrka och våghöjd. Precis innan stormen bröt ut var prognosen 38 knops vind och 45 i byarna och en signifikant våghöjd på 6 meter. Detta oroade oss något eftersom vi aldrig haft så höga vågor tidigare. Normalt försöker vi undvika signifikanta våghöjder över 4 meter. Det hela slutade med en storm med en vindstyrka på 24-31 m/s ( 44-57 knop ) och en signifikant våghöjd på 7 meter. Den signifikanta våghöjden är genomsnittet av den högsta tredjedelen av vågorna och de högsta vågorna man möter kan vara dubbelt så stora som den signifikanta våghöjden. Vi mötte alltså 14 meters vågor. Det hela pågick i 24 timmar och vi länsade med vinden hela tiden med ett litet frimärke av cuttern uppe eller inget segel alls. Yaghan skötte sig föredömligt. Hon stryrde med autopilot och förlorade bara kursen en gång när hos slängdes runt av två samverkande vågor. Hon redde dock upp situationen själv och var snart på rätt kurs. Vi är mycket imponerade av Yaghans sjövärdighet. Så länge inget viktigt går sönder är hon en enormt säker båt. Efter ett par dagar med mer normala vindar hade vi en svår kuling på 20-24 m/s ( 37-44 knop ) och en signifikant våghöjd på 5 meter. Denna pågick i två dagar. Efter en vecka passerade vi Gogh Islands - halvvägs mellan Sydgeorgien och Kapstaden. Någon dag eller så efter Gogh Island ramlade plötsligt vår spirade genua ner i havet framför båten. Den åkte in under båten och kunde inte räddas. Vi fick skära loss den. Det var svirveln i toppen av Furlex systemet som hade rämnat. Så vi tvingades segla den sista halvan av resan i svaga till måttliga vindar utan genua vilket naturligtvis minskade vår fart. Trots detta har vi gjort nästan 200 sjömil per dygn eller drygt 8 knop i snitt. Men nu är vi i Kapstaden efter vårt livs mest krävande och svåra segling. Vi är mycket tacksamma mot Yaghan för hennes fina uppträdande under stormen. Det finns ingen båt vi hellre skulle vilja vara i när vädret är dåligt. Nu skall vi tillbringa en månad i Kapstaden. Det ser vi verkligen fram emot. Kapstaden är en av våra favoritplatser.

Wednesday, February 01, 2017

Epic sailing voyages

Shackletons voyage 1916 from Elephant Island in Antarctica to South Georgia is one of the epic voyages in the history of sailing. He sailed with 5 men in a 22 foot lifeboat " James Caird " 800 nm in the worst waters of the world. "James Caird" saved Shackletons life twice - first Sir James Caird saved his financial life by supporting the project and then the lifeboat saved his human life. The only historic voyage that could match Shackletons is Captain Blighs 3600 nm voyage in a 23 foot open boat from Tonga to Timor 1789 after the famous mutiny on his ship "Bounty". His waters were warmer but the voyage much longer. He had no charts, only a sextant and a clock. Captain Bligh was a first class navigator - no question about that. Shackleton returned to South Georgia 1922 and here he got a heart attack and died. He was buried in Grytviken ( see picture ). Our 3000 nm voyage with Yaghan from South Georgia is a big thing for us. Although we have already crossed the Atlantic six times with Yaghan this crossing is much more difficult than the ones we have done before. The weather is ruffer down here and during the first two days we have an ice berg risk. It is also very cold. We are now under way to Cape Town since January 20.
 
Shackletons segling från Elephant Island till Sydgeorgien 1916 är en av världshistoriens mytomspunna seglingar. Han seglade med 5 man i en 22 fots livbåt " James Caird " 800 sjömil i världen värsta seglingsvatten. " James Caird " räddade Shackletons liv två gånger - först räddade Sir James Caird hans finansiella liv genom att stödja hans projekt och sedan räddade livbåten hans mänskliga liv. Den enda segling i världshistorien som kan mäta sig med detta är nog Kapten Blighs 3600 sjömil långa segling från Tonga till Timor 1789 i en 23 fots öppen båt efter det berömda myteriet på Bounty. Hans vatten var varmare men seglingen var mycket längre. Han hade inga sjökort, bara en sextant och en klocka. Kapten Bligh var en förstklassig sjöman och navigatör - ingen tvekan om det. Shackletons återvände till Sydgeorgien 1922 och fick här en hjärtattack och dog. Han ligger begravd i Grytviken ( se bild ). Vår resa med Yaghan från Sydgeorgien till Kapstaden är nog vår största utmaning någonsin som seglare. Seglingen är på 3000 sjömil. Vi har visserligen seglat över Atlanten sex gånger tidigare men denna överfart är svårare än någon vi gjort tidigare. Vädret är tuffare här nere och de första två dygnen finns en påtaglig risk för isberg. Det är också mycket kallt. Vi är nu på väg till Kapstaden sedan den 20 januari.

Tuesday, January 10, 2017

Stromness, Husvik and Tönsberg Point

Yesterday we made a trip with Yaghan to Stromness Bay. There we have three old whaling stations - Leith, Stromness and Husvik. It was to Stromness that Shackleton and his men walked after they landed with the life boat "James Caird" in King Haakon Bay on the west side of South Georgia. "James Caird" now is in the Grytviken museum. It is a small life boat that 5 men sailed from Elephant Island in Antarctica to South Georgia. Perhaps the most dangerous voyage ever. Husvik is the most inner of the whalingstations. Before you reach Husvik you have to pass Tönsberg Point. Many of the whalers in Husvik were from Tönsberg in Norway. We anchored in Husvik and took a ride in our rib ( see picture ) to have a look at the animals. When we came 100 meters from the shore we were attacked by angry birds and had to leave. We have not seen so many animals in all our lives as we have seen here. Now we are back in Grytviken again as there will be a storm from the north this evening.

 

Igår gjorde vi en utflykt till Stromness Bay. Där finns tre gamla valfångarstationer - Leith, Stromness och Husvik. Det var till Stromness som Shackleton och hans män kom när de hade landat med livbåten "James Caird" i Kung Haakons bukt på Sydgeorgien västsida. "James Caird" ligger idag på Grytviken museum. Det är en liten livbåt som man däckade hjälpligt och som 5 personer seglade från Elephant Island på Antarktis till Sydgeorgien för att hämta hjälp. Det kanske mest riskfyllda seglingen i världshistorien. Husvik är den valfångarstation som ligger längst in i Stromness Bay. Innan man kommer till Husvik så passerar man Tönsberg Point. Många av de som jobbade i Husvik var från Tönsberg i Norge. Vi ankrade i Husvik och tog vår jolle och åkte runt ( se bild ) och tittade på djuren. När vi kom ca 100 meter från stranden blev vi attackerade av arga fåglar och vi fick lämna i all hast. Vi har aldrig sett så många djur tidigare i våra liv. Nu är vi tillbaka i Grytviken igen för det kommer en nordlig storm ikväll.

Saturday, January 07, 2017

Anchored in Grytviken, South Georgia

Yaghan arrived yesterday in Grytviken, South Georgia. We celebrated with a nice dinner onboard and an excellent bottle of Vega Sicilia. When we woke up this morning Yaghan was covered in 30-40 cm of snow. The sun came up and the view of Grytviken was fantastic ( see picture ). It looks like we will be the only private yacht here this season. We plan to stay here for 2 to 3 weeks before we leave for Cape Town. Our new thermal camera ( FLIR ) and our  2 radars have made sailing in areas with icebergs much safer. The FLIR is a fantastic tool to see ice bergs at a long distance.
 
Yaghan kom fram till Grytviken på Sydgeorgien igår kväll. Vi firade med en middag ombord och en fantastisk flaska Vega Sicilia. När vi vaknade upp nästa morgon var Yaghan täckt av ett 30-40 cm tjockt snölager. Solen kom snart upp och Grytviken såg fantastiskt ut ( se bild ). Det ser ut som om vi blir den enda privata segelbåt som kommer hit denna säsong. Vi planerar att stanna här i 2-3 veckor innan vi avseglar mot Kapstaden. Vår nya värmekamera ( FLIR ) och våra 2 radar har gjort att seglingen genom isbergsområden har känts mer säker än tidigare. Värmekameran ser isberg på mycket långa avstånd.

Monday, January 02, 2017

We left for South Georgia today at 8 am local time ( 11 UTC)

We left the Falklands today for South Georgia. All our weather criterias were met. Everything looks good. We will be in South Georgia on Friday

Vi lämnade Falklandsöarna idag för Sydgeorgien. All våra väderkriterier uppfylldes. Allt ser bra ut. Vi kommer fram till Sydgeorgien på fredag.

Sunday, January 01, 2017

Towards South Georgia tomorrow?

We are now ready to go to South Georgia ( see picture ). Even the rib is up on the davits and the cover is on. We plan to leave tomorrow Monday January 2 at 10 am local time ( 13 UTC). It looks reasonably good. Maximum wind speed 27 knots and maximum wave height 3,9 meters. The wind is little above what we normally want but ok. However there are three more weatherreports to come before we leave ( 21, 03 and 09 local time ) so a lot of things can happen in waters like this. When the last report comes at 9 am tomorrow we will take the definite decision.

Vi är nu redo att avsegla mot Sydgeorgien ( se bild ). Även jollen är upptagen och täckt med sitt kapell. Vi planerar att gå imorgon måndag den 2 januari kl 10 lokal tid. Vädret ser skapligt ut. Maximal vindstyrka är 27 knop och den maximala signifikanta våghöjden är 3,9 meter. Det är lite över våra normala kriterier men ok. Emellertid kommer vi att få ytterligare 3 väderrapporter innan vi avseglar ( kl 21, kl 03 och kl 9 lokal tid ) så det kan hända mycket än. När rapporten imorgon kl 9 kommer tar vi det definitiva beslutet.
 

We have had a wonderful time here in the Falklands. We have met a lot of interesting people and seen many interesting boats. The passangership "Bremen " ( se picture ) was anchored here a few days ago. 2001 she got hammered by a 30 meter monster wave on her way back from Antarctica. The bridge was damaged and the ship was drifting for 2 hours without propulsion. A very dangerous situation in that weather. Eventually they got the engines going and made it to South America.

Vi har haft en underbar tid här på Falklandsöarna. Vi har mött många intressanta människor och sett många intressanta båtar. Passagerarfartyget " Bremen" ( se bild ) låg för ankar här för en tid sedan. 2001 mötte hon en 30 meter hög monstervåg på väg från Antarktis. Bryggan blev sönderslagen och motorerna stannade under 2 timmar. En mycket farlig situation i det väder som rådde. Till slut kunde man få igång motorerna och man kom fram lyckligt till Sydamerika.
 

Another very interesting boat here is Wanderer III ( see picture ). It is a 31 footer built 1952 for the Hiscocks. Since many years the boat is owned by Thies Matzen and Kicki Ericsson. She has sailed around the globe five times. She has a 16 hp engine, carries 20 liters of diesel, has no electronics apart from VHF and carries only 300 liters of fresh water. She is very much as she was when she was built. Thies is German and a boatbuilder by profession and Kicki is Swedish and an architect by profession. They have - among other things - wintered for 2 years in South Georgia in Wanderer III. It is really a boat of historic significance.

En annan mycket intressant båt här är Wanderer III. Det är en 31 fotare byggd 1952 för familjen Hiscock. Sedan många år ägs båten av Thies Matzen och Kicki Ericsson. Båten har gått jorden runt 5 gånger. Hon har en motor på 16 hk, dieseltanken rymmer 20 liter, hon har ingen elektronik förutom en VHF och färskvattentanken rymmer 300 liter. Hon är i stort sett som hon var när hon byggdes 1952. Thies är tysk och båtbyggare till professionen och Kicki är arkitekt. De har - bland mycket annat - övervintrat på Sydgeorgien i 2 år ombord på Wanderer III. Det är verkligen en båt av historiska proportioner.