Wednesday, December 14, 2016

Wellcome to South America......

Today we tried to check out from Punta del Este. We have a strong SW wind but during the night it will turn to north and weaken a lot. Therefore we planned to check out today and leave early in the morning. It was not possible because the coast guard thinks it is to windy. We agree but we want to leave tomorrow morning. The coast guard does not care. As long as it is too windy no one can check out. Welcome to South America. The overcrowded authorities always knows better than you. The biggest building in Buenos Aires belongs to the customs ( see picture ). That says everything. It feels a bit funny to be on the way to South Georgia and not be trusted to take the desicion when to leave an harbour. But that is how it is in South America. The overcrowded public sector is the dominant player - not private companies that create wealth. We will see if we can leave tomorrow. It is up to the coast guard. Thats why we love the Falklands. It is one of the few normal places that we have seen in South America. But it is difficult to avoid a few South American harbours en route from the Canary Islands to the Falklands........
 
Idag försökte vi checka ut från Punta del Este. Vinden är stark och sydvästlig men under natten vrider det mot norr och avtar. Därför planerade vi att checka ut idag och avsegla tidigt i morgon bitti. Det var inte möjligt för kustbevakningen anser det för blåsigt. Vi håller med men vi vill inte avsegla förrän tidigt i morgon bitti. Kustbevakningen struntar helt i det. Så länge det är blåsigt kan man inte checka ut. Välkommen till Sydamerika. De överbefolkade myndigheterna vet alltid bättre än du. Den största byggnaden i Buenos Aires tillhör tullen ( se bild ). Det säger allt. Det känns lite konstigt att vara på väg till Sydgeorgien och inte ha förtroendet att avgöra när det är lämpligt att lämna en viss hamn. Men det är så det är i Sydamerika. Den överbefolkade offentliga sektorn är en dominerande spelare - inte privata företag som skapar välstånd. Vi får se om vi kan lämna imorgon. Det beror på myndigheterna. Detta är anledningen till att vi älskar Falklandsöarna. Det är en av de få normala ställen vi stött på i Sydamerika. Men det är svårt att helt undvika hamnar i Sydamerika om man är på väg från Kanarieöarna till Falklandsöarna.......