Sunday, December 11, 2016

Notherly winds are coming on Thursday........

We are now ready to go to the Falklands. We are only waiting for the northerly winds to come. It looks as they are coming on Thursday December 15. Our weather system SPOS tells us that we will have an average speed of 8 knots and none of our weather criterias will be violated. That sounds fantastic. It is a little later than we originally planned but it is better to be a little late and have a nice sail through the difficult waters of the southern ocean. As we soon leave the civilized world it is good to have lunch at the Yachtclub here in Punta del Este ( se picture )
 
Vi är nu redo att avsegla mot Falklandsöarna. Vi väntar bara på nordliga vindar. Det verkar som de kommer på torsdag nästa vecka ( den 15 december ). Vårt vädersystem SPOS säger oss att vi då kommer att ha en snittfart till Falklandsöarna på 8 knop och inget av våra väderkriterier kommer att överskridas. Det känns fantastiskt. Seglingen till Falklandsöarna är på drygt 1000 sjömil och kommer att ta drygt 5 dygn. Avseglingen blir något senare än tidigare planerat men det är bättre att vara lite sen och få en fin segling genom södra oceanens svåra vatten. Eftersom vi snart lämnar den civiliserade världen är det toppen men en lunch på Yachtklubben här i Punta del Este ( se bild )