Friday, December 23, 2016

Arne with one of his two favorite ladies........

Today we went to the Government Building to collect two rodent bait stations to have on board when we are in South Georgia. The Government has spent a lot of money to get rid of all rats at South Georgia and they now want to make sure that no new rats are coming with ships. The address for the Government building in Stanley is Thatcher Drive and outside is a statue of Margaret Thatcher ( see picture ). Arne looks happy beside one of his favorite ladies. Arne prefer grocers daughters ( like Margaret Thatcher) and booksellers daughters ( like Helene ) to priests daughters ( like Theresa May and Angela Merkel ). Shopkeepers daughters seems to have a better and more natural understanding of how the economy works.........Too bad we don't have anyone like Margaret Thatcher in Sweden today. We would need her. It is also interesting to see that Margaret Thatcher is a model for the leader in the French presidential election Fillon. I never thought it could happen that a French politician said something good about her.  But that tells you how far things have gone in France with overspending and an oversized public sector.
 
Idag gick vi till Government Building för att hämta två råttfällor som vi skall ha ombord under vistelsen i South Georgia. Regeringen i Falklands har spenderat mycket pengar på att bli av med råttorna på Sydgeorgien som nu är i princip rått fritt. Därför vill man försäkra sig om att det inte kommer nya råttor med fartyg. Adressen till regeringsbyggnaden i Stanley är Thatcher Drive och utanför finns en staty av Margaret Thatcher ( se bild ). Arne ser glad ut bredvid en av hans favoritkvinnor. Arne föredrar specerihandlardöttrar ( som Margaret Thatcher ) och bokhandlardöttrar ( som Helene ) framför prästdöttrar ( som Theresa May och Angela Merkel ). Döttrarna till affärsinnehavare verkar ha en bättre och mer naturlig förståelse för hur ekonomin fungerar.........Tråkigt att vi inte har någon som Thatcher i Sverige idag. Vi skulle behöva en sådan. Det är också intressant att se att ledaren i det franska presidentvalet Fillon ser upp till Thatcher. Jag trodde aldrig det skulle hända att en fransk politiker sade något positivt om henne. Men det visar hur långt saker har gått i Frankrike med skenande offentliga utgifter och en överdimensionerad offentlig sektor.