Saturday, December 24, 2016

Analyzing the weather for South Georgia

Besides all the Christmas activities onboard ( baking Christmas buns " Lussekatter" and making " Janssons frestelse" ) vi are now analyzing the weather to South Georgia on a daily basis. The best option so far is to leave on New Years Eve. But we are not sure we will do that. Perhaps we leave right after New Year. The distance all the way to Grytviken is 800 nm. But if the weather is good and it is daylight we will make our first stop at Elsehul immediately after Bird island ( se map ) where a thousand pairs of Wandering Albatrosses are nesting each year. 
 
 
 
Vid sidan av alla julbestyr ombord ( baka lussekatter och göra Janssons frestelse ) har vi nu börjat att analysera vädret till Sydgeorgien dagligen. Det bästa tillfället vi sett hittills är att gå på Nyårsafton. Det är dock inte säkert att vi gör det. Vi kanske vill stanna kvar här i Stanley och fira Nyår. I så fall avseglar vi så snabbt som möjligt efter Nyår. Distansen hela vägen till Grytviken är 800 nm. Men om vädret är bra och det är dagsljus så gör vi vårt första stopp i Elsehul som ligger strax efter Bird Island ( se karta ) där ett 1000 tal par av den Vandrande Albatrossen bor.

Friday, December 23, 2016

Arne with one of his two favorite ladies........

Today we went to the Government Building to collect two rodent bait stations to have on board when we are in South Georgia. The Government has spent a lot of money to get rid of all rats at South Georgia and they now want to make sure that no new rats are coming with ships. The address for the Government building in Stanley is Thatcher Drive and outside is a statue of Margaret Thatcher ( see picture ). Arne looks happy beside one of his favorite ladies. Arne prefer grocers daughters ( like Margaret Thatcher) and booksellers daughters ( like Helene ) to priests daughters ( like Theresa May and Angela Merkel ). Shopkeepers daughters seems to have a better and more natural understanding of how the economy works.........Too bad we don't have anyone like Margaret Thatcher in Sweden today. We would need her. It is also interesting to see that Margaret Thatcher is a model for the leader in the French presidential election Fillon. I never thought it could happen that a French politician said something good about her.  But that tells you how far things have gone in France with overspending and an oversized public sector.
 
Idag gick vi till Government Building för att hämta två råttfällor som vi skall ha ombord under vistelsen i South Georgia. Regeringen i Falklands har spenderat mycket pengar på att bli av med råttorna på Sydgeorgien som nu är i princip rått fritt. Därför vill man försäkra sig om att det inte kommer nya råttor med fartyg. Adressen till regeringsbyggnaden i Stanley är Thatcher Drive och utanför finns en staty av Margaret Thatcher ( se bild ). Arne ser glad ut bredvid en av hans favoritkvinnor. Arne föredrar specerihandlardöttrar ( som Margaret Thatcher ) och bokhandlardöttrar ( som Helene ) framför prästdöttrar ( som Theresa May och Angela Merkel ). Döttrarna till affärsinnehavare verkar ha en bättre och mer naturlig förståelse för hur ekonomin fungerar.........Tråkigt att vi inte har någon som Thatcher i Sverige idag. Vi skulle behöva en sådan. Det är också intressant att se att ledaren i det franska presidentvalet Fillon ser upp till Thatcher. Jag trodde aldrig det skulle hända att en fransk politiker sade något positivt om henne. Men det visar hur långt saker har gått i Frankrike med skenande offentliga utgifter och en överdimensionerad offentlig sektor.


Wednesday, December 21, 2016

Anchored in Stanley Harbour, Falklands

Yaghan arrived yesterday in the Falklands. It feels lovely to be here for the second time. Today we had lunch at the Victory Pub. And we walked pass the Government building and saw the statue of Margaret Thatcher. You meet a lot of nice and competent people here in the Falklands. Already the first day we got help to fix a problem with the Volvo engine. We are also waiting for some spare parts to arrive - a new water maker pump and a new thermostat for the fridge. We will spend Christmas here and also problebly New Year if we don't get a really perfect weather opportunity to sail to South Georgia before that.

Yaghan kom fram till Falklandsöarna igår. Det känns fantastiskt att vara här för andra gången i våra liv. Idag åt vi lunch på Victory Pub. Och vi promererade förbi Government Building och tittade på statyn över Margaret Thatcher. Man möter många trevliga och kompetenta människor här på Faklandsöarna. Redan första dagen fick vi hjälp med att fixa ett problem som vi hade med vår Volvomotor. Vi väntar också på att några reservdelar skall anlända hit - en water maker pump och en termostat till ett av våra kylskåp. Vi kommer att fira jul här på Falklandsöarna och sannolikt också Nyår om det inte kommer ett helt perfekt väderläge att gå till Sydgerogien dessförinnan.

Friday, December 16, 2016

Tailwind 22 knots, full moon and sun shine

We are now on our second day of sailing towards the Falklands. The first 12 hours we had to motor because of weak winds but now we are sailing in 22 knots of wind. Our current speed is 8-9 knots. Last night we had full moon and now in the morning the sun is rising. It is gradually becoming cooler. The water temperature is 15 degrees and it is a bit cool in the air at night. The coming night we will get a small gale with 30-40 knots of wind. I am listening at the Economist audio version and having a good time. I have also just downloaded today's Financial Times - a great read in the sunshine.

Vi är nu på vår andra seglingsdag mot Falklandsöarna. De första 12 timmarna gick vi för motor pga svaga vindar. Nu seglar vi dock i 11 sekundmeter. Farten är 8-9 knop. I natt hade vi en vacker fullmåne och just nu går solen upp på en moln fri himmel. Gradvis blir det kallare. Vattentemperaturen är redan nere i 15 grader och det är ganska kallt på nätterna. Under kommande natt får vi en liten kuling på 15-20  m/s. Jag lyssnar just nu på Economist ljudversion and har det hur fint som helst. Jag har också just laddat ner dagens upplaga av Financial Times - en härlig läsning så här i solen.

Thursday, December 15, 2016

At sea en route to Stanley, Falklands

This morning we left Punta del Este at 7:45. The weather is calm with weak northerly winds. However it will increase tomorrow to 28 knots so we will get a lot of wind. The distance is a little more than 1000 nm and we expect it to take 5 days. So on December 20 we will be in the Falklands and here we will spend Christmas before we set sail for South Georgia.

I morse lämnade vi Punta del Este kl 7:45. Vädret är lugnt med svaga nordliga vindar. Dock kommer vindarna att öka under natten och imorgon får vi 28 knop. Så det blir en hel del vind. Distansen är drygt 1000 sjömil och vi räknar med att det tar 5 dygn. Så den 20 december är vi i Stanley, Falklands och där kommer vi att fira jul innan vi avseglar mot Sydgeorgien.

Wednesday, December 14, 2016

Wellcome to South America......

Today we tried to check out from Punta del Este. We have a strong SW wind but during the night it will turn to north and weaken a lot. Therefore we planned to check out today and leave early in the morning. It was not possible because the coast guard thinks it is to windy. We agree but we want to leave tomorrow morning. The coast guard does not care. As long as it is too windy no one can check out. Welcome to South America. The overcrowded authorities always knows better than you. The biggest building in Buenos Aires belongs to the customs ( see picture ). That says everything. It feels a bit funny to be on the way to South Georgia and not be trusted to take the desicion when to leave an harbour. But that is how it is in South America. The overcrowded public sector is the dominant player - not private companies that create wealth. We will see if we can leave tomorrow. It is up to the coast guard. Thats why we love the Falklands. It is one of the few normal places that we have seen in South America. But it is difficult to avoid a few South American harbours en route from the Canary Islands to the Falklands........
 
Idag försökte vi checka ut från Punta del Este. Vinden är stark och sydvästlig men under natten vrider det mot norr och avtar. Därför planerade vi att checka ut idag och avsegla tidigt i morgon bitti. Det var inte möjligt för kustbevakningen anser det för blåsigt. Vi håller med men vi vill inte avsegla förrän tidigt i morgon bitti. Kustbevakningen struntar helt i det. Så länge det är blåsigt kan man inte checka ut. Välkommen till Sydamerika. De överbefolkade myndigheterna vet alltid bättre än du. Den största byggnaden i Buenos Aires tillhör tullen ( se bild ). Det säger allt. Det känns lite konstigt att vara på väg till Sydgeorgien och inte ha förtroendet att avgöra när det är lämpligt att lämna en viss hamn. Men det är så det är i Sydamerika. Den överbefolkade offentliga sektorn är en dominerande spelare - inte privata företag som skapar välstånd. Vi får se om vi kan lämna imorgon. Det beror på myndigheterna. Detta är anledningen till att vi älskar Falklandsöarna. Det är en av de få normala ställen vi stött på i Sydamerika. Men det är svårt att helt undvika hamnar i Sydamerika om man är på väg från Kanarieöarna till Falklandsöarna.......

Sunday, December 11, 2016

Notherly winds are coming on Thursday........

We are now ready to go to the Falklands. We are only waiting for the northerly winds to come. It looks as they are coming on Thursday December 15. Our weather system SPOS tells us that we will have an average speed of 8 knots and none of our weather criterias will be violated. That sounds fantastic. It is a little later than we originally planned but it is better to be a little late and have a nice sail through the difficult waters of the southern ocean. As we soon leave the civilized world it is good to have lunch at the Yachtclub here in Punta del Este ( se picture )
 
Vi är nu redo att avsegla mot Falklandsöarna. Vi väntar bara på nordliga vindar. Det verkar som de kommer på torsdag nästa vecka ( den 15 december ). Vårt vädersystem SPOS säger oss att vi då kommer att ha en snittfart till Falklandsöarna på 8 knop och inget av våra väderkriterier kommer att överskridas. Det känns fantastiskt. Seglingen till Falklandsöarna är på drygt 1000 sjömil och kommer att ta drygt 5 dygn. Avseglingen blir något senare än tidigare planerat men det är bättre att vara lite sen och få en fin segling genom södra oceanens svåra vatten. Eftersom vi snart lämnar den civiliserade världen är det toppen men en lunch på Yachtklubben här i Punta del Este ( se bild )

Sunday, December 04, 2016

"Pedro" still alive and kicking in Punta del Este

For those of you that have seen our Youtube movies about our circumnavigation 2006-2009 it can be of interest to know that the sea lion that lived in the harbour 2006 is still living here. We called him "Pedro"and he performed well in one of our movies. He now seems to spend the daytime just under the fuel station ( see picture ). Punta del Este is really a special combination of upmarket restaurants, nice beaches and wild sea life even in the marina. Punta del Este was and still is our favorite place in South America.
 
För de av er som har sett våra Youtube filmer från jorden runt seglingen 2006-2009 kan det vara av intresse att veta att sjölejonen som levde i hamnen 2006 fortfarande finns kvar. Vi kallade honom "Pedro" och han uppträdde mycket väl i en av våra filmer. Nu verkar han tillbringa dagarna på en avsats under bensinstationen i hamnen ( se bild ). Punta del Este är verkligen en speciell kombination av fina restauranger, vackra stränder och vilt djurliv i vattnet - också i marinan. Punta del Este är och förblir vårt favoritställe i Sydamerika.

Friday, December 02, 2016

In Punta del Este - the Saint Tropez of South America

Today we arrived in Punta del Este from Buenos Aires. It is 24 hours of motoring in the braunish water of Rio de la Plata to get here from Buenos Aires. Now we are moored and checked in to the country. It goes a little quicker here as all the authorities are very close by. Tonight we will go to our global favorite restaurant Lo de Tere. Last time we were here we had dinner there every day it was open. It is really good. Especially the local lamb. We will also try to go to the nice beaches of Punta del Este. So it is very easy to have a good time here. But our most important job is to find a good weatherwindow to go to the Falklands. It is little more than 1000 nm. It does not look so good in the near future so we will probably be here for one week or 10 days. But that is not a problem.......Now we are only 2 legs away from South Georgia.
 
Idag kom vi fram till Punta del Este. Det är 24 timmars motorgång i det bruna vattnet i Rio de la Plata för att komma hit från Buenos Aires. Nu har vi en plats och vi har checkat in i landet. Det går lite snabbare här eftersom alla myndigheter ligger ganska nära varandra i denna lilla stad. I kväll går vi på en av våra globala favorit restauranger Lo de Tere. Förra gången vi var här åt vi på den alla dagar som den var öppen. Den är fantastisk. Speciellt det lokala lammet. Sedan får gotlänningarna säga vad de vill. Vi kommer också att besöka de fina stränderna runt Punta del Este. Så det är lätt att ha en fin tid här. Dock är vår viktigaste uppgift under de närmaste dagarna att finna ett bra väderläge att gå till Falklandsöarna. Det är drygt 1000 sjömil dit. Det ser inte så bra ut den närmaste tiden så vi blir här sannolikt i 7-10 dagar. Men det är ju inget större problem........Nu är vi bara 2 ben från resans mål Sydgeorgien.