Sunday, November 20, 2016

What can we learn from Argentina?

We are now exploring Buenos Aires. Many things in the city reminds of a grand past. Some of the avenues were  made after the grand avenues of Paris. In the early twentieth century the country was one of the richest in the world with a per capita income comparable to Germany. Many economists at that time forecasted even more wealth in Argentina and said that it would become the richest country in the world as it had a lot of everything. Today the per capita income is something like half of Germanys. What happend? What happend was Juan and Evita Peron. There is a self-deprecation joke around in Buenos Aires saying that in 1945 Japan was hit by a nuclear bomb and since long everything is rebuilt and fine again. 1946 Argentina got Juan Peron and the country is still in ruins......The lesson is that the wrong politicians can ruin a very rich country over a couple of decades. And the media never notice what is going on. The problem is always overspending. Unfortunately it looks like Sweden is heading in the same direction. It is especially dangerous when the politicians start to think of the country as "very rich". That was the case i Argentina and that is the case in Sweden and France to take another example. It is also a very bad sign when goodness starts to dominate politics - not analytic thinking and common sense. Evita Peron was known all over the world for goodness and for caring for the poor. In spite of that she and her husband ruined the country and created a lot of poor people. That is really an irony. So when we visited Evitas grave ( see picture ) we thought about all the Swedish politicians that think little Sweden is "very rich" and it is a good idea to turn it into a "humanitarian superpower" that can afford to help the entire world. Now Argentina has a new more marketoriented government so we hope everything will start to move in the right direction for Argentina.
 
Vi ägnar oss just nu åt att upptäcka Buenos Aires. Många saker i staden påminner om en svunnen storhetstid. Många av de breda avenyerna gjordes för att efterlikna de breda avenyerna i Paris. På tidigt 1900 tal var Argentina ett av världens rikaste länder med en levnadsstandard i nivå med Tyskland. Många ekonomer spådde på den tiden att Argentina skulle fortsätta att utvecklas och bli världens rikaste land med tanke på att det hade mycket av allt som var viktigt. Idag är per capitainkomsten hälften av Tysklands. Vad hände? Det som hände var Juan och Evita Peron. Det finns ett galghumoristiskt skämt som går runt i Buenos Aires. Det går ut på att Japan 1945 drabbades av en atombomb och allt är sedan länge återställt och fint. Argentina drabbades 1946 av Juan Peron och landet ligger fortfarande i ruiner.....Lärdomen är att fel politiker kan ruinera också ett mycket rikt land på ett par decennier. Media ser aldrig i tid vad som håller på att hända. Problemet är alltid att man spenderar mer pengar än man har. Tyvärr går Sverige åt samma håll. Det är speciellt farligt när politikerna börjar tänka på landet som " mycket rikt". Det var fallet i Argentina och det är fallet idag i länder som Sverige och Frankrike för att ta ett annat exempel. Det är också ett mycket dåligt tecken när "godhet" börjar dominera politiken - inte analytiskt tänkande och sunt förnuft. Evita Peron var känd över hela världen för sin godhet och sin omtanke om de fattiga. Ändå ruinerade hon och hennes man landet och skapade miljoner av fattiga som aldrig hade behövt vara fattiga. Detta är verkligen en ironi. Så när vi idag besökte Evitas grav ( se bild ) så tänkte vi mycket på alla de svenska politiker som tycker att lilla Sverige är " mycket rikt " och att det därför är en god idé att göra Sverige till en "humanitär stormakt" som skall hjälpa hela världen. Nu har Argentina fått en ny och mer marknadsorienterad regering så vi hoppas att det nu skall börja gå åt rätt håll igen.