Friday, November 25, 2016

The Swedish connection - Otto Nordenskjöld, "Antarctica" and South Georgia

There are some very important Swedish connections here i Buenos Aires. One is the colours of the very famous football club Boca. Their colours are blue and yellow as the Swedish flag. The background is that when Boca was founded they decided they needed a flag. They decided to take the colours from the first ship that entered the harbour. That happend to be a Swedish boat. The Boca stadion is completely painted in blue and yellow. Boca is the most famous football club in Argentina and the club where Maradonna played.

200 meters from us here in Puerto Madero is the other important Swedish connection. That is the ship " Uruguay" ( see picture ) that saved Otto Nordenskjöld and his crew in Hope Bay, Antarctica 1903 when the first Swedish Antarctic expedition was in trouble because their ship " Antarctica " had been crushed by the ice.

Otto Nordenskjöld started the first Swedish antarctic expedion 1901. He owned the ship "Antarctica" and the captain was the very experienced Norwegian Carl Anton Larsen. Larsen had sailed to Antarctica before and had also been in charge of a whaling company in Norway. They sailed to Buenos Aires where we are now. After provisioning they moved on to the Falklands. From there 1902 they sailed to the Antarctic peninsula and proceeded down the west coast of the Antarctica peninsula very much the route we took 2006 when we did the same journey. After exploring the western part of the peninsula they sailed up north and down the east coast of the Antartic Peninsula. At the island Snow Hill Otto Nordenskjöd and a few men from his crew went on shore to build a camp for the winter. Their plan was to spend one winter on Snow Hill while captain Larsen and the ship "Antarctica" sailed on to explore South Georgia. That is why Carl Anton Larsen and " Antarctica" are very interesting for us as we now are en route to South Georgia.

Carl Anton Larsen wanted to find a place to build a new whaling station on South Georgia and found Grytviken and gave it its name. Later he founded the whaling station in Grytviken and he became a rich man on this business.

After exploring South Georgia he sailed back to the Falklands. The plan was to sail down again to Snow Hill to pick up Otto N and his crew after one year. However "Antarctica" got stuck in the ice and sank about 60 nm from Snow Hill. Carl Anton Larsen and his crew made it to Paulet Island and spent one winter there. That also meant that Otto N and his crew on Snow Hill had to spend another winter here. Next spring both parties made it to Hope Bay on the Antarctic Peninsula where they were picked up by the ship "Uruguay" from the Argentinian Navy. That rescue operation got a lot of publicity all over the world and " Uruguay" is now a museum in Puerto Madero. 1904 Otto N and his crew came back to Sweden as heros. Otto N died i Gotherbury 1928 after being hit by a bus..........All his life his economy was in bad shape because of the debt he got financing the expedition.
 

Det finns några mycket viktiga svenska anknytningar här i Buenos Aires. En är färgerna för den berömda fotbollsklubben Boca. Dess färger är blått och gult som den svenska flaggan. Historien är att när Boca grundades behövde man en flagga. Man bestämde sig då för att ta färgerna från flaggan på den första båten som kom till hamnen i Buenos Aires. Det råkade vara en svensk båt. Bocas fotbollsstadium är helt målat i gult och blått. Boca är Argentinas mest berömda fotbollsklubb och den klubb där Maradona spelade.

200 meter från oss här i Puerto Madero finns en annan mycket viktig svensk anknytning. Det är fartyget " Uruguay" ( se bild ) som räddade Otto Nordenskjöld och hans besättning i Hope Bay på Antarktiska halvön 1903 när den första svenska antarktis expeditionen var i svårigheter efter att deras fartyg " Antarctica" hade krossats av isen.

Otto Nordenskjöld startade den första svenska antarktisexpeditionen 1901. Han ägde skeppet " Antarctica" och kapten på fartyget var den mycket erfarne  norrmannen Carl Anton Larsen. Larsen hade seglat till Antarktis tidigare och även varit chef för en valfångsstation i Norge. 1901 seglade de från Sverige till Buenos Aires där vi är nu. Där provianterade man och fortsatte mot Falklandsöarna dit man kom runt nyår. 1902 seglade man vidare ner mot Anarktiska halvöns västsidan och seglade ungefär samma rutt som vi seglade 2006 när vi var på Antarktis. Därefter seglade man norrut och runt toppen av Antarktiska halvön och sedan ner på ostsidan. Vid ön Snow Hill sattes Otto Nordenskjöld och några besättningsmedlemmar iland. Planen var att de skulle tillbringa den kommande vintern där samtidigt som kapten Larsen seglade "Antarctica" vidare till Sydgerogien för att undersöka detta område. Därför är kapten Larsen och " Antarctica" mycket intressanta för oss som är på väg till Sydgerogien.

Carl Anton Larsen ville finna en plats på Sydgeorgien där han kunde grunda en valfångst station. Han fann Grytviken och gav det dess namn. Senare grundade han en valfångsstation i Grytviken och blev en rik man på detta.

Efter expeditionen på Sydgeorgien seglade han tillbaka till Falklandsöarna. Planen var sedan att åter segla till Snow Hill för att plocka upp Otto N och hans besättning ett år efter att han lämnat dem på Snow Hill. " Antarctica" fastnade dock i isen ca 60 nm från Snow Hill och sjönk slutligen. Kapten Larsen och hans besättning tog sig iland på Paulet ön och fick tillbringa en vinter där. Följaktligen fick också Otto N och hans besättning tillbringa ytterligare en vinter på Snow Hill. 1903 på antarktiska våren lyckades båda besättningarna ta sig till Hope Bay på Antarktiska Halvön där de räddades av "Uruguay" från den argentinska flottan. Räddingsoperationen fick stor publicitet i hela värden och " Uruguay" är nu musiefartyg i Puerto Madero där vi ligger just nu. 1904 kom Otto N och hans besättning till Sverige där man mottogs som hjältar. Otto dog i Göteborg 1928 efter att ha blivit överkörd av en buss........Hans ekonomi var förstörd hela livet pga de skulder han ådrog sig för att finansiera expeditionen.