Wednesday, November 30, 2016

Last tango for Argentina

Tomorrow we sail back to Punta del Este at the of Rio de la Plata estuary. It is 188nm from Buenos Aires to Punta del Este - the Saint Tropez of South America. In Punta del Este we will fuel and look for a good weatherwindow to moved further south. Rio de la Platas water looks braun and is full of sediments. So it is not kind to the engine filters. We did engine service here in Buenos Aires and could easily see the effects of going up Rio de la Plata. We have had a nice time in Buenos Aires and got to know the city quiet well. The marina was in the middle of the town with Casa Rosada - where the president works - within walking distance ( see picture ). One strange thing with Argentina is what people in general call the " gringo tax". That means that gringos = all foreigners very often pay higher prices than the inhabitants of the country. And it is not particularly cheap in Argentina with an inflation of 2 % per month. If the Swedish head of the central bank wants to know how you create inflation he should call the former government in Casa Rosada. The current inflation is low in a Argentinian perspective.
 
I morgon seglar vi tillbaka till Punta del Este vid Rio de la Platas mynning. Det är 188 nm från Buenos Aires till Punta del Este - Sydamerikas Saint Tropez. I Punta del Este skall vi tanka och studera vädret så att vi hittar ett fint väderfönster får vår fortsatta segling söderut. Rio de la Platas vatten är brunt och fullt med sediment. Det är inte snällt mot motorfiltren. Vi gjorde motorservice i Buenos Aires och vi kunde lätt se vilken effekt det hade att gå upp längs Rio de la Plata. Vi har haft en fin tid i Buenos Aires och vi lärde känna staden ganska väl. Marinan låg mitt i staden med gångavstånd till Casa Rosada där presidenten jobbar ( se bild ). En annorlunda sak med Argentina är att vad folk i allmänhet kallar " gringo skatt". Den innebär att gringos = alla utlänningar mycket ofta får betala högre priser för saker än inhemska medborgare. Och det är inte speciellt billigt i Argentina med en inflation på 2 % varje månad. Vill Stefan Ingves veta hur man får igång inflationen är det nog bara att ringa den förra regeringen som satt i Casa Rosada. Den nuvarande inflationen är låg i ett Argentiskt perspektiv.