Saturday, December 24, 2016

Analyzing the weather for South Georgia

Besides all the Christmas activities onboard ( baking Christmas buns " Lussekatter" and making " Janssons frestelse" ) vi are now analyzing the weather to South Georgia on a daily basis. The best option so far is to leave on New Years Eve. But we are not sure we will do that. Perhaps we leave right after New Year. The distance all the way to Grytviken is 800 nm. But if the weather is good and it is daylight we will make our first stop at Elsehul immediately after Bird island ( se map ) where a thousand pairs of Wandering Albatrosses are nesting each year. 
 
 
 
Vid sidan av alla julbestyr ombord ( baka lussekatter och göra Janssons frestelse ) har vi nu börjat att analysera vädret till Sydgeorgien dagligen. Det bästa tillfället vi sett hittills är att gå på Nyårsafton. Det är dock inte säkert att vi gör det. Vi kanske vill stanna kvar här i Stanley och fira Nyår. I så fall avseglar vi så snabbt som möjligt efter Nyår. Distansen hela vägen till Grytviken är 800 nm. Men om vädret är bra och det är dagsljus så gör vi vårt första stopp i Elsehul som ligger strax efter Bird Island ( se karta ) där ett 1000 tal par av den Vandrande Albatrossen bor.

Friday, December 23, 2016

Arne with one of his two favorite ladies........

Today we went to the Government Building to collect two rodent bait stations to have on board when we are in South Georgia. The Government has spent a lot of money to get rid of all rats at South Georgia and they now want to make sure that no new rats are coming with ships. The address for the Government building in Stanley is Thatcher Drive and outside is a statue of Margaret Thatcher ( see picture ). Arne looks happy beside one of his favorite ladies. Arne prefer grocers daughters ( like Margaret Thatcher) and booksellers daughters ( like Helene ) to priests daughters ( like Theresa May and Angela Merkel ). Shopkeepers daughters seems to have a better and more natural understanding of how the economy works.........Too bad we don't have anyone like Margaret Thatcher in Sweden today. We would need her. It is also interesting to see that Margaret Thatcher is a model for the leader in the French presidential election Fillon. I never thought it could happen that a French politician said something good about her.  But that tells you how far things have gone in France with overspending and an oversized public sector.
 
Idag gick vi till Government Building för att hämta två råttfällor som vi skall ha ombord under vistelsen i South Georgia. Regeringen i Falklands har spenderat mycket pengar på att bli av med råttorna på Sydgeorgien som nu är i princip rått fritt. Därför vill man försäkra sig om att det inte kommer nya råttor med fartyg. Adressen till regeringsbyggnaden i Stanley är Thatcher Drive och utanför finns en staty av Margaret Thatcher ( se bild ). Arne ser glad ut bredvid en av hans favoritkvinnor. Arne föredrar specerihandlardöttrar ( som Margaret Thatcher ) och bokhandlardöttrar ( som Helene ) framför prästdöttrar ( som Theresa May och Angela Merkel ). Döttrarna till affärsinnehavare verkar ha en bättre och mer naturlig förståelse för hur ekonomin fungerar.........Tråkigt att vi inte har någon som Thatcher i Sverige idag. Vi skulle behöva en sådan. Det är också intressant att se att ledaren i det franska presidentvalet Fillon ser upp till Thatcher. Jag trodde aldrig det skulle hända att en fransk politiker sade något positivt om henne. Men det visar hur långt saker har gått i Frankrike med skenande offentliga utgifter och en överdimensionerad offentlig sektor.


Wednesday, December 21, 2016

Anchored in Stanley Harbour, Falklands

Yaghan arrived yesterday in the Falklands. It feels lovely to be here for the second time. Today we had lunch at the Victory Pub. And we walked pass the Government building and saw the statue of Margaret Thatcher. You meet a lot of nice and competent people here in the Falklands. Already the first day we got help to fix a problem with the Volvo engine. We are also waiting for some spare parts to arrive - a new water maker pump and a new thermostat for the fridge. We will spend Christmas here and also problebly New Year if we don't get a really perfect weather opportunity to sail to South Georgia before that.

Yaghan kom fram till Falklandsöarna igår. Det känns fantastiskt att vara här för andra gången i våra liv. Idag åt vi lunch på Victory Pub. Och vi promererade förbi Government Building och tittade på statyn över Margaret Thatcher. Man möter många trevliga och kompetenta människor här på Faklandsöarna. Redan första dagen fick vi hjälp med att fixa ett problem som vi hade med vår Volvomotor. Vi väntar också på att några reservdelar skall anlända hit - en water maker pump och en termostat till ett av våra kylskåp. Vi kommer att fira jul här på Falklandsöarna och sannolikt också Nyår om det inte kommer ett helt perfekt väderläge att gå till Sydgerogien dessförinnan.

Friday, December 16, 2016

Tailwind 22 knots, full moon and sun shine

We are now on our second day of sailing towards the Falklands. The first 12 hours we had to motor because of weak winds but now we are sailing in 22 knots of wind. Our current speed is 8-9 knots. Last night we had full moon and now in the morning the sun is rising. It is gradually becoming cooler. The water temperature is 15 degrees and it is a bit cool in the air at night. The coming night we will get a small gale with 30-40 knots of wind. I am listening at the Economist audio version and having a good time. I have also just downloaded today's Financial Times - a great read in the sunshine.

Vi är nu på vår andra seglingsdag mot Falklandsöarna. De första 12 timmarna gick vi för motor pga svaga vindar. Nu seglar vi dock i 11 sekundmeter. Farten är 8-9 knop. I natt hade vi en vacker fullmåne och just nu går solen upp på en moln fri himmel. Gradvis blir det kallare. Vattentemperaturen är redan nere i 15 grader och det är ganska kallt på nätterna. Under kommande natt får vi en liten kuling på 15-20  m/s. Jag lyssnar just nu på Economist ljudversion and har det hur fint som helst. Jag har också just laddat ner dagens upplaga av Financial Times - en härlig läsning så här i solen.

Thursday, December 15, 2016

At sea en route to Stanley, Falklands

This morning we left Punta del Este at 7:45. The weather is calm with weak northerly winds. However it will increase tomorrow to 28 knots so we will get a lot of wind. The distance is a little more than 1000 nm and we expect it to take 5 days. So on December 20 we will be in the Falklands and here we will spend Christmas before we set sail for South Georgia.

I morse lämnade vi Punta del Este kl 7:45. Vädret är lugnt med svaga nordliga vindar. Dock kommer vindarna att öka under natten och imorgon får vi 28 knop. Så det blir en hel del vind. Distansen är drygt 1000 sjömil och vi räknar med att det tar 5 dygn. Så den 20 december är vi i Stanley, Falklands och där kommer vi att fira jul innan vi avseglar mot Sydgeorgien.

Wednesday, December 14, 2016

Wellcome to South America......

Today we tried to check out from Punta del Este. We have a strong SW wind but during the night it will turn to north and weaken a lot. Therefore we planned to check out today and leave early in the morning. It was not possible because the coast guard thinks it is to windy. We agree but we want to leave tomorrow morning. The coast guard does not care. As long as it is too windy no one can check out. Welcome to South America. The overcrowded authorities always knows better than you. The biggest building in Buenos Aires belongs to the customs ( see picture ). That says everything. It feels a bit funny to be on the way to South Georgia and not be trusted to take the desicion when to leave an harbour. But that is how it is in South America. The overcrowded public sector is the dominant player - not private companies that create wealth. We will see if we can leave tomorrow. It is up to the coast guard. Thats why we love the Falklands. It is one of the few normal places that we have seen in South America. But it is difficult to avoid a few South American harbours en route from the Canary Islands to the Falklands........
 
Idag försökte vi checka ut från Punta del Este. Vinden är stark och sydvästlig men under natten vrider det mot norr och avtar. Därför planerade vi att checka ut idag och avsegla tidigt i morgon bitti. Det var inte möjligt för kustbevakningen anser det för blåsigt. Vi håller med men vi vill inte avsegla förrän tidigt i morgon bitti. Kustbevakningen struntar helt i det. Så länge det är blåsigt kan man inte checka ut. Välkommen till Sydamerika. De överbefolkade myndigheterna vet alltid bättre än du. Den största byggnaden i Buenos Aires tillhör tullen ( se bild ). Det säger allt. Det känns lite konstigt att vara på väg till Sydgeorgien och inte ha förtroendet att avgöra när det är lämpligt att lämna en viss hamn. Men det är så det är i Sydamerika. Den överbefolkade offentliga sektorn är en dominerande spelare - inte privata företag som skapar välstånd. Vi får se om vi kan lämna imorgon. Det beror på myndigheterna. Detta är anledningen till att vi älskar Falklandsöarna. Det är en av de få normala ställen vi stött på i Sydamerika. Men det är svårt att helt undvika hamnar i Sydamerika om man är på väg från Kanarieöarna till Falklandsöarna.......

Sunday, December 11, 2016

Notherly winds are coming on Thursday........

We are now ready to go to the Falklands. We are only waiting for the northerly winds to come. It looks as they are coming on Thursday December 15. Our weather system SPOS tells us that we will have an average speed of 8 knots and none of our weather criterias will be violated. That sounds fantastic. It is a little later than we originally planned but it is better to be a little late and have a nice sail through the difficult waters of the southern ocean. As we soon leave the civilized world it is good to have lunch at the Yachtclub here in Punta del Este ( se picture )
 
Vi är nu redo att avsegla mot Falklandsöarna. Vi väntar bara på nordliga vindar. Det verkar som de kommer på torsdag nästa vecka ( den 15 december ). Vårt vädersystem SPOS säger oss att vi då kommer att ha en snittfart till Falklandsöarna på 8 knop och inget av våra väderkriterier kommer att överskridas. Det känns fantastiskt. Seglingen till Falklandsöarna är på drygt 1000 sjömil och kommer att ta drygt 5 dygn. Avseglingen blir något senare än tidigare planerat men det är bättre att vara lite sen och få en fin segling genom södra oceanens svåra vatten. Eftersom vi snart lämnar den civiliserade världen är det toppen men en lunch på Yachtklubben här i Punta del Este ( se bild )

Sunday, December 04, 2016

"Pedro" still alive and kicking in Punta del Este

For those of you that have seen our Youtube movies about our circumnavigation 2006-2009 it can be of interest to know that the sea lion that lived in the harbour 2006 is still living here. We called him "Pedro"and he performed well in one of our movies. He now seems to spend the daytime just under the fuel station ( see picture ). Punta del Este is really a special combination of upmarket restaurants, nice beaches and wild sea life even in the marina. Punta del Este was and still is our favorite place in South America.
 
För de av er som har sett våra Youtube filmer från jorden runt seglingen 2006-2009 kan det vara av intresse att veta att sjölejonen som levde i hamnen 2006 fortfarande finns kvar. Vi kallade honom "Pedro" och han uppträdde mycket väl i en av våra filmer. Nu verkar han tillbringa dagarna på en avsats under bensinstationen i hamnen ( se bild ). Punta del Este är verkligen en speciell kombination av fina restauranger, vackra stränder och vilt djurliv i vattnet - också i marinan. Punta del Este är och förblir vårt favoritställe i Sydamerika.

Friday, December 02, 2016

In Punta del Este - the Saint Tropez of South America

Today we arrived in Punta del Este from Buenos Aires. It is 24 hours of motoring in the braunish water of Rio de la Plata to get here from Buenos Aires. Now we are moored and checked in to the country. It goes a little quicker here as all the authorities are very close by. Tonight we will go to our global favorite restaurant Lo de Tere. Last time we were here we had dinner there every day it was open. It is really good. Especially the local lamb. We will also try to go to the nice beaches of Punta del Este. So it is very easy to have a good time here. But our most important job is to find a good weatherwindow to go to the Falklands. It is little more than 1000 nm. It does not look so good in the near future so we will probably be here for one week or 10 days. But that is not a problem.......Now we are only 2 legs away from South Georgia.
 
Idag kom vi fram till Punta del Este. Det är 24 timmars motorgång i det bruna vattnet i Rio de la Plata för att komma hit från Buenos Aires. Nu har vi en plats och vi har checkat in i landet. Det går lite snabbare här eftersom alla myndigheter ligger ganska nära varandra i denna lilla stad. I kväll går vi på en av våra globala favorit restauranger Lo de Tere. Förra gången vi var här åt vi på den alla dagar som den var öppen. Den är fantastisk. Speciellt det lokala lammet. Sedan får gotlänningarna säga vad de vill. Vi kommer också att besöka de fina stränderna runt Punta del Este. Så det är lätt att ha en fin tid här. Dock är vår viktigaste uppgift under de närmaste dagarna att finna ett bra väderläge att gå till Falklandsöarna. Det är drygt 1000 sjömil dit. Det ser inte så bra ut den närmaste tiden så vi blir här sannolikt i 7-10 dagar. Men det är ju inget större problem........Nu är vi bara 2 ben från resans mål Sydgeorgien.

Wednesday, November 30, 2016

Last tango for Argentina

Tomorrow we sail back to Punta del Este at the of Rio de la Plata estuary. It is 188nm from Buenos Aires to Punta del Este - the Saint Tropez of South America. In Punta del Este we will fuel and look for a good weatherwindow to moved further south. Rio de la Platas water looks braun and is full of sediments. So it is not kind to the engine filters. We did engine service here in Buenos Aires and could easily see the effects of going up Rio de la Plata. We have had a nice time in Buenos Aires and got to know the city quiet well. The marina was in the middle of the town with Casa Rosada - where the president works - within walking distance ( see picture ). One strange thing with Argentina is what people in general call the " gringo tax". That means that gringos = all foreigners very often pay higher prices than the inhabitants of the country. And it is not particularly cheap in Argentina with an inflation of 2 % per month. If the Swedish head of the central bank wants to know how you create inflation he should call the former government in Casa Rosada. The current inflation is low in a Argentinian perspective.
 
I morgon seglar vi tillbaka till Punta del Este vid Rio de la Platas mynning. Det är 188 nm från Buenos Aires till Punta del Este - Sydamerikas Saint Tropez. I Punta del Este skall vi tanka och studera vädret så att vi hittar ett fint väderfönster får vår fortsatta segling söderut. Rio de la Platas vatten är brunt och fullt med sediment. Det är inte snällt mot motorfiltren. Vi gjorde motorservice i Buenos Aires och vi kunde lätt se vilken effekt det hade att gå upp längs Rio de la Plata. Vi har haft en fin tid i Buenos Aires och vi lärde känna staden ganska väl. Marinan låg mitt i staden med gångavstånd till Casa Rosada där presidenten jobbar ( se bild ). En annorlunda sak med Argentina är att vad folk i allmänhet kallar " gringo skatt". Den innebär att gringos = alla utlänningar mycket ofta får betala högre priser för saker än inhemska medborgare. Och det är inte speciellt billigt i Argentina med en inflation på 2 % varje månad. Vill Stefan Ingves veta hur man får igång inflationen är det nog bara att ringa den förra regeringen som satt i Casa Rosada. Den nuvarande inflationen är låg i ett Argentiskt perspektiv.

Friday, November 25, 2016

The Swedish connection - Otto Nordenskjöld, "Antarctica" and South Georgia

There are some very important Swedish connections here i Buenos Aires. One is the colours of the very famous football club Boca. Their colours are blue and yellow as the Swedish flag. The background is that when Boca was founded they decided they needed a flag. They decided to take the colours from the first ship that entered the harbour. That happend to be a Swedish boat. The Boca stadion is completely painted in blue and yellow. Boca is the most famous football club in Argentina and the club where Maradonna played.

200 meters from us here in Puerto Madero is the other important Swedish connection. That is the ship " Uruguay" ( see picture ) that saved Otto Nordenskjöld and his crew in Hope Bay, Antarctica 1903 when the first Swedish Antarctic expedition was in trouble because their ship " Antarctica " had been crushed by the ice.

Otto Nordenskjöld started the first Swedish antarctic expedion 1901. He owned the ship "Antarctica" and the captain was the very experienced Norwegian Carl Anton Larsen. Larsen had sailed to Antarctica before and had also been in charge of a whaling company in Norway. They sailed to Buenos Aires where we are now. After provisioning they moved on to the Falklands. From there 1902 they sailed to the Antarctic peninsula and proceeded down the west coast of the Antarctica peninsula very much the route we took 2006 when we did the same journey. After exploring the western part of the peninsula they sailed up north and down the east coast of the Antartic Peninsula. At the island Snow Hill Otto Nordenskjöd and a few men from his crew went on shore to build a camp for the winter. Their plan was to spend one winter on Snow Hill while captain Larsen and the ship "Antarctica" sailed on to explore South Georgia. That is why Carl Anton Larsen and " Antarctica" are very interesting for us as we now are en route to South Georgia.

Carl Anton Larsen wanted to find a place to build a new whaling station on South Georgia and found Grytviken and gave it its name. Later he founded the whaling station in Grytviken and he became a rich man on this business.

After exploring South Georgia he sailed back to the Falklands. The plan was to sail down again to Snow Hill to pick up Otto N and his crew after one year. However "Antarctica" got stuck in the ice and sank about 60 nm from Snow Hill. Carl Anton Larsen and his crew made it to Paulet Island and spent one winter there. That also meant that Otto N and his crew on Snow Hill had to spend another winter here. Next spring both parties made it to Hope Bay on the Antarctic Peninsula where they were picked up by the ship "Uruguay" from the Argentinian Navy. That rescue operation got a lot of publicity all over the world and " Uruguay" is now a museum in Puerto Madero. 1904 Otto N and his crew came back to Sweden as heros. Otto N died i Gotherbury 1928 after being hit by a bus..........All his life his economy was in bad shape because of the debt he got financing the expedition.
 

Det finns några mycket viktiga svenska anknytningar här i Buenos Aires. En är färgerna för den berömda fotbollsklubben Boca. Dess färger är blått och gult som den svenska flaggan. Historien är att när Boca grundades behövde man en flagga. Man bestämde sig då för att ta färgerna från flaggan på den första båten som kom till hamnen i Buenos Aires. Det råkade vara en svensk båt. Bocas fotbollsstadium är helt målat i gult och blått. Boca är Argentinas mest berömda fotbollsklubb och den klubb där Maradona spelade.

200 meter från oss här i Puerto Madero finns en annan mycket viktig svensk anknytning. Det är fartyget " Uruguay" ( se bild ) som räddade Otto Nordenskjöld och hans besättning i Hope Bay på Antarktiska halvön 1903 när den första svenska antarktis expeditionen var i svårigheter efter att deras fartyg " Antarctica" hade krossats av isen.

Otto Nordenskjöld startade den första svenska antarktisexpeditionen 1901. Han ägde skeppet " Antarctica" och kapten på fartyget var den mycket erfarne  norrmannen Carl Anton Larsen. Larsen hade seglat till Antarktis tidigare och även varit chef för en valfångsstation i Norge. 1901 seglade de från Sverige till Buenos Aires där vi är nu. Där provianterade man och fortsatte mot Falklandsöarna dit man kom runt nyår. 1902 seglade man vidare ner mot Anarktiska halvöns västsidan och seglade ungefär samma rutt som vi seglade 2006 när vi var på Antarktis. Därefter seglade man norrut och runt toppen av Antarktiska halvön och sedan ner på ostsidan. Vid ön Snow Hill sattes Otto Nordenskjöld och några besättningsmedlemmar iland. Planen var att de skulle tillbringa den kommande vintern där samtidigt som kapten Larsen seglade "Antarctica" vidare till Sydgerogien för att undersöka detta område. Därför är kapten Larsen och " Antarctica" mycket intressanta för oss som är på väg till Sydgerogien.

Carl Anton Larsen ville finna en plats på Sydgeorgien där han kunde grunda en valfångst station. Han fann Grytviken och gav det dess namn. Senare grundade han en valfångsstation i Grytviken och blev en rik man på detta.

Efter expeditionen på Sydgeorgien seglade han tillbaka till Falklandsöarna. Planen var sedan att åter segla till Snow Hill för att plocka upp Otto N och hans besättning ett år efter att han lämnat dem på Snow Hill. " Antarctica" fastnade dock i isen ca 60 nm från Snow Hill och sjönk slutligen. Kapten Larsen och hans besättning tog sig iland på Paulet ön och fick tillbringa en vinter där. Följaktligen fick också Otto N och hans besättning tillbringa ytterligare en vinter på Snow Hill. 1903 på antarktiska våren lyckades båda besättningarna ta sig till Hope Bay på Antarktiska Halvön där de räddades av "Uruguay" från den argentinska flottan. Räddingsoperationen fick stor publicitet i hela värden och " Uruguay" är nu musiefartyg i Puerto Madero där vi ligger just nu. 1904 kom Otto N och hans besättning till Sverige där man mottogs som hjältar. Otto dog i Göteborg 1928 efter att ha blivit överkörd av en buss........Hans ekonomi var förstörd hela livet pga de skulder han ådrog sig för att finansiera expeditionen.

Sunday, November 20, 2016

What can we learn from Argentina?

We are now exploring Buenos Aires. Many things in the city reminds of a grand past. Some of the avenues were  made after the grand avenues of Paris. In the early twentieth century the country was one of the richest in the world with a per capita income comparable to Germany. Many economists at that time forecasted even more wealth in Argentina and said that it would become the richest country in the world as it had a lot of everything. Today the per capita income is something like half of Germanys. What happend? What happend was Juan and Evita Peron. There is a self-deprecation joke around in Buenos Aires saying that in 1945 Japan was hit by a nuclear bomb and since long everything is rebuilt and fine again. 1946 Argentina got Juan Peron and the country is still in ruins......The lesson is that the wrong politicians can ruin a very rich country over a couple of decades. And the media never notice what is going on. The problem is always overspending. Unfortunately it looks like Sweden is heading in the same direction. It is especially dangerous when the politicians start to think of the country as "very rich". That was the case i Argentina and that is the case in Sweden and France to take another example. It is also a very bad sign when goodness starts to dominate politics - not analytic thinking and common sense. Evita Peron was known all over the world for goodness and for caring for the poor. In spite of that she and her husband ruined the country and created a lot of poor people. That is really an irony. So when we visited Evitas grave ( see picture ) we thought about all the Swedish politicians that think little Sweden is "very rich" and it is a good idea to turn it into a "humanitarian superpower" that can afford to help the entire world. Now Argentina has a new more marketoriented government so we hope everything will start to move in the right direction for Argentina.
 
Vi ägnar oss just nu åt att upptäcka Buenos Aires. Många saker i staden påminner om en svunnen storhetstid. Många av de breda avenyerna gjordes för att efterlikna de breda avenyerna i Paris. På tidigt 1900 tal var Argentina ett av världens rikaste länder med en levnadsstandard i nivå med Tyskland. Många ekonomer spådde på den tiden att Argentina skulle fortsätta att utvecklas och bli världens rikaste land med tanke på att det hade mycket av allt som var viktigt. Idag är per capitainkomsten hälften av Tysklands. Vad hände? Det som hände var Juan och Evita Peron. Det finns ett galghumoristiskt skämt som går runt i Buenos Aires. Det går ut på att Japan 1945 drabbades av en atombomb och allt är sedan länge återställt och fint. Argentina drabbades 1946 av Juan Peron och landet ligger fortfarande i ruiner.....Lärdomen är att fel politiker kan ruinera också ett mycket rikt land på ett par decennier. Media ser aldrig i tid vad som håller på att hända. Problemet är alltid att man spenderar mer pengar än man har. Tyvärr går Sverige åt samma håll. Det är speciellt farligt när politikerna börjar tänka på landet som " mycket rikt". Det var fallet i Argentina och det är fallet idag i länder som Sverige och Frankrike för att ta ett annat exempel. Det är också ett mycket dåligt tecken när "godhet" börjar dominera politiken - inte analytiskt tänkande och sunt förnuft. Evita Peron var känd över hela världen för sin godhet och sin omtanke om de fattiga. Ändå ruinerade hon och hennes man landet och skapade miljoner av fattiga som aldrig hade behövt vara fattiga. Detta är verkligen en ironi. Så när vi idag besökte Evitas grav ( se bild ) så tänkte vi mycket på alla de svenska politiker som tycker att lilla Sverige är " mycket rikt " och att det därför är en god idé att göra Sverige till en "humanitär stormakt" som skall hjälpa hela världen. Nu har Argentina fått en ny och mer marknadsorienterad regering så vi hoppas att det nu skall börja gå åt rätt håll igen.
  

Saturday, November 12, 2016

In Buenos Aires Puerto Madero

On Friday November 11 at 2 am Yaghan arrived in Buenos Aires. There is a bridge to go into Puerto Madero and that bridge does not open between midnight and 7 am in the morning. However when we arrived the Prefectura opened the bridge for us so we could get in to Puerto Madero. We were very grateful. We have a berth next to the marina office. Puerto Madero is in the middle of Buenos Aires in an upmarket area of the town. It is fantastic to live in the middle of this big city. Here we will stay for one month. We are really looking forward to exploring Buenos Aires. The 10 days sail from Salvador was not that difficult but the last 24 hours up the River Plate was difficult with headwinds and strong currents. Now we only have 2 " shorter legs" of 1000 nm each to go to South Georgia. It feels like we are almost there......
 
Fredagen den 11 november kl 2 på morgonen kom Yaghan som planerat till Puerto Madero, Buenos Aires. Det finns en bro för att man skall ta sig in till Puerto Madero och den bron öppnas inte mellan 00 och 07 på morgonen. Till vår stora glädje och förvåning så öppnade hamnpolisen ändå bron när vi kom så att vi kunde lägga oss på vår plats. Vi ligger nu på paradplats nära marina kontoret. Puerto Madero är mitt i stan och i en mycket attraktiv del av staden. Det är fantastiskt att bo mitt inne i denna enorma storstad under en hel månad. Vi ser verkligen fram emot att upptäckta Buenos Aires. De 10 dagarnas segling från Salvador var inte så besvärliga så när som på de sista 24 timmarna upp längs Rio de la Plata. Då hade vi motvind och motström som gjorde det hela svårt. Nu har vi bara 2 " korta" ben på 1000 sjömil vardera kvar till Sydgeorgien. Det känns som vi redan är där....................

Wednesday, November 09, 2016

At sea and tomorrow at midnight we are in Buenos Aires

We are now at the end of the 2000 nm voyage from Salvador to Buenos Aires. We will be in Buenos Aires at midnight tomorrow November 10. The last days we have been speeding to avoid a southerly gale over Buenos Aires on November 10. It looks like we will be successful. We will get some thunder but we will avoid the strongest winds. The only indecent so far on this voyage is a collision with a whale. It was the first time for us. The yacht was shaken but no damages. Probably the whale was as surprised as we were. We are really looking forward to one month on shore i Buenos Aires. There has been a lot of sailing lately. First 2700 nm over the Atlantic and then another 2000 nm to Buenos Aires. In total almost 8000 nm since we left Sweden i July 2016
 
Vi är nu på sluttampen av vår segling från Salvador till Buenos Aires. Vi räknar med att vara i Buenos Aires vid midnatt imorgon den 10 november. De senaste dagarna har vi seglat så fort som möjligt för att minimera effekterna av en sydlig kuling över Buenos Aires den 10 november. Det ser ut som att vi kommer att lyckas. Vi får en del åska med undviker sannolikt de kraftigaste vindarna. De enda incidenten så här långt på resan är en kollision med en val. Det var första gången för oss. Yaghan blev lite omskakad med inga skador. Valen var säkert lika förvånad som vi. Vi längtar verkligen efter en månad på land i Buenos Aires. Det har varit mycket segling på sista tiden. Först 2700 sjömil över Atlanten och sedan ytterligare 2000 nm ner till Buenos Aires. Totalt nästan 8000 nm sedan vi lämnade Sverige i juli 2016.
.

Monday, October 31, 2016

Ready to sail to Buenos Aires

After almost 2 weeks in Salvador, Brazil we are ready to sail the 2000 nm to Buenos Aires where we will stay for one month. We will leave tomorrow November 1. We have been waiting for an aggressive low to pass before we leave. We will meet some rain outside Rio de Janero but generally the weather will be good. We are really looking forward to exploring Buenos Aires during one month. We have been in Buenos Aires before but it is different to actually live in a city for a longer period.  We plan to sail directely to Buenos Aires. Our weather system SPOS predicts an average speed of 7,5 knot if we sail all the way.  But normally we motor when the speed is too low so we think we will be there on November 11 or 12. We have a nice berth booked i Puerto Madero just in the middle of the town.
 
Efter nästan 2 veckor i Salvador, Brasilien är vi nu redo att segla vidare de 2000 sjömilen till Buenos Aires. Där kommer vi att stanna en hel månad. Vi avseglar imorgon den 1:a november. Vi har väntat ett par dagar på att ett aggressivt lågtryck skulle passera vår väg. Vi kommer att möta en del regn utanför Rio de Janeiro men i övrigt kommer vädret att vara bra. Vi ser verkligen fram emot att bo en månad i Buenos Aires. Vi har varit där tidigare men det är något annat att faktiskt bo i en stad under en längre tid. Vi räknar med att segla direkt till Buenos Aires. Vårt vädersystem SPOS förutser en snittfart på 7,5 knop om vi seglar hela tiden. I praktiken kommer det att gå lite snabbare eftersom man får gå för motor när vinden blir för dålig. Så vi räknar med att vara framme den 11 eller 12 november. Vi har redan bokat en fin plats i Puerto Madero som ligger mitt inne i den brusande storstaden.

Tuesday, October 18, 2016

In Salvador de Bahia, Brazil

Last night at midnight Yaghan arrived in Salvador de Bahia, Brazil. Here we will stay for 9 days. We are moored in Bahia Marina - an old favorite with many good restaurants and excellent service in every respect. We stayed only 2 days in the Brasilien island Fernando de Noronah ( see picture ). We left Friday October 14 at 9 am local time to sail 770 nm miles to Salvador. The stop in Fernando became shorter than originally planned. The anchorage was very rolly and it was difficult to keep your dingy in a safe place while ashore. So we did not get the ease of mind you need to discover a new place. The nice thing with sailing is that you can leave immediately if you don't like a place. The sail to Salvador was tough. We were beating against strong head winds along the Brazilian coast for 4 days so we were a bit tired when we arrived this night. Our passage through the doldrums was better than last time 2006 due to better information from our weather system SPOS but it is wrong to cross the eqator as far west as 30 W. Last time we crossed at 26 W and sailed straight to Salvador. That is much better than to go via Fernando de Noronah. You learn as long as you live...........
 
Igår kväll vid midnatt kom Yaghan till Salvador de Bahia i Brasilien. Här kommer vi att stanna i 9 dagar. Vi ligger i Bahia Marina - en gammal favorit med många trevliga restauranger och fin service i övrigt. Vi stannade bara i 2 dagar på Fernando de Noronah ( se bild ). Vi lämnade fredagen den 14 oktober kl 9 och seglade de 770 sjömilen till Salvador. Stoppet på Fernando blev kortare än utsprungligen planerat. Ankarplatsen var mycket gungig och det var svårt att lämna jollen på ett säkert sätt när man ville gå iland. Så vi fick inte den sinnesfrid som man behöver för att upptäcka ett nytt ställe. Det fina med långsegling är att man i ett sådant läge bara kan segla vidare. Seglingen till Salvador var tuff. Hård kryssbog i 4 dygn är inte en drömsituation så vi var lite trötta när vi kom till Salvador igår natt. Vår passage genom doldrums var bättre än förra gången 2006 tack vare bättre information från vårt vädersystem SPOS men det är fel att korsa ekvatorn så långt västerut som 30 grader. Förra gången korsade vi vid 26 W och gick direkt till Salvador. Det var mycket bättre än att gå via Fernando de Noronah pga den hårda kryssbog som följde. Man lär så länge man lever................

Wednesday, October 12, 2016

Yaghan has arrived in Fernando de Noronah, Brazil

Last night at 10 pm local time Yaghan arrived in Fernando de Noronah, Brazil. Now we will have a long nights sleep. A more comprehensive report will come in a few days.
Igår kväll kl 22 lokal tid kom Yaghan fram till Fernando de Noronah, Brasilien. En mer innehållsrik rapport kommer inom de närmaste dagarna.

Friday, September 30, 2016

At sea en route to Fernando de Noronah, Brazil

Today Friday September 30 Yaghan left Santa Cruz de Tenerife for a 2200 nm sail to Fernando de Noronah, Brazil. Our weather system SPOS is forecasting weak to moderate winds so we don't expect to be there until October 12. That means I will have my 65:th birthday at sea on October 10 - around the time we expect to cross the equator. We sail 100 nm west of Cape Verde islands and we will cross the equator at 30 West.
 
Yaghan lämnade Santa Cruz på Teneriffa fredagen den 30 september för den 2200 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Brasilien. Vårt vädersystem SPOS förutser svaga till måttliga vindar så vi räknar inte med att vara framme förrän runt den 12 oktober. Detta innebär att jag får fira min 65 årsdag till havs den 10 oktober - ungefär när vi korsar ekvatorn. Vi kommer att segla ca 100 sjömil väster om Kap Verde öarna och korsa ekvatorn vid 30 West.

Tuesday, September 20, 2016

Analyzing the weather to Brazil - two hurricanes visible

We are now analyzing the weather to Fernando de Noronah, Brazil on a daily basis. The distanse is 2200 nm or 11-12 days. Our plan is to leave on October 1 but the exact date is depending on the weather. It is now hurricane season i the North Atlantic. These hurricanes are born along our route west of Cape Verde Islands. For the moment two hurricanes are visible ( see picture ). Around Cape Verde they have not had time to reach their full strength but it is a good idea anyhow to try to avoid meeting these tropical disturbances. After one week we will be in the doldrums. This area with no wind and heavy thunderstorms we have to motor through. We expect to motor for 2-3 days before we meet the SE tradewind just before the equator. We plan to cross the equator at 30 W. After that we are at Fernando de Noronah in a few days.

 

Vi analyserar nu vädret till Fernando de Noronah dagligen. Distansen är 2200 sjömil och vi räknar med att det tar 11-12 dygn. Vår plan är att gå den första oktober men den exakta avresedagen beror på vädret. Det är nu orkansäsong på Nordatlanten. Dessa orkaner föds längs vår rutt väster om Kap Verde. För ögonblicket är två orkaner synliga ( se bild ). Runt Kap Verde har dessa orkaner ännu inte hunnit nå sin fulla styrka men det är ändå en bra idé att försöka undvika dessa tropiska oväder när man seglar. En vecka efter starten räknar vi med att nå doldrums. Detta område med svaga vindar och kraftiga åskväder räknar vi med att köra igenom för motor. Det kommer att ta 2-3 dygn innan vi möter de SO passadvindarna just före ekvatorn. Det blir tredje gången vi seglar över ekvatorn. Denna gång räknar vi med att korsa ekvatorn vid 30 grader väst. Därefter når vi Fernando de Noronah inom ett par dagar.


Friday, September 09, 2016

Santa Cruz de Tenerife

Yaghan arrived this morning in Santa Cruz de Tenerife after a night sail from Lanzarote. Here in Teneife we will now stay until October 1. It is better for weather reasons not to go to Brazil before the month of October. Therefore we now have three weeks here in Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz is a 500 year old town with 200.000 inhabitants. After the small Puerto Calero we will now live big city life for three weeks. Here is everything - lots of good restaurants and fantastic shopping at El Cortes Ingles. A good place to prepare for the 2145 mm voyage to Fernando de Noronah in Brazil.
 
Yaghan kom i morse till Santa Cruz på Teneriffa efter en nattsegling från Lanzarote. Här kommer vi att stanna till 1:a oktober. Av väderskäl bör man inte gå till Brasilien förrän i oktober månad. Därför får vi nu tre härliga veckor här på Teneriffa. Santa Cruz är en 500 år gammal stad med mer än 200.000 invånare. En verklig kontrast till det lilla Puerto Calero på Lanzarote. Här finns allt - många trevliga restauranger och fantastisk shopping på El Cortes Ingles. En bra plats att förbereda sig för den 2145 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Braslien.

Tuesday, September 06, 2016

Reflections on news from Sweden - where is the taxpayer perspective?

In an earlier blogpost I reflected a little on the improvement of Internet for the global sailor. One effect is that you now can follow the Swedish news better while you are abroad. We can listen to Swedish radio and see Swedish TV news if we want. That was completely impossible the last time we were away on a longer sailing voyage. And with "pod and play" you can consume it whenever you want. Good technical innovations but I am not sure it improves peace of mind.......

Swedish newspapers we don't read anymore - not at home nor abroad. We stopped some years ago like many other people. The reason being the declining quality. We only read Financial Times and Economist. Financial Times is downloaded to our Amazon Kindles - on shore or at sea. The Economist ( see picture) is heavier so we download that on shore and we often also download the audio version so we can listen to all the articles when we are at sea. The audio version of Economist is some 8 hours long. And often very interesting indeed. 

So the real new thing now for us is Swedish radio. However you get more and more puzzled when you listen to it at a distance. There is not a problem too small not to be solved with more spending from the taxpayers. Steve Jobs once said that to give away money is an overrated occupation. That was probably meant as a "friendly" comment to Bill Gates and his new occupation as savior of the world by giving away his money. I think that Bill - if he is a skilled entrepreneur - could do more good by creating new companies in risky countries. The difficult thing is to create value - not give it away.  But that is another thing.

If anyone wants to give his own money away that is his right. However in Sweden you can still be famous and admired by giving other people's money away - especially the taxpayers money. I wonder how long that will last. In Sweden 20% of the taxpayers pay 50% of the personal taxes and use only 10% of the "welfare". So it is a small group that pays most of the taxes. Sweden is not unique here. In many countries the group that pays most of the taxes is even smaller. It is not good news for these taxpayers when their country becomes a "humanitarian superpower". I wonder how many big taxpayers there will be left in Sweden in 10 years when I listen to Swedish Radio. It is quiet scarring. They never take the taxpayers view. 

Swedish Radio seems to think that everybody in a globalize world will stay in high tax countries and pay whatever they are charged. I think we will see dramatic changes here in just a few years if attitudes are not changed........Most people accept to pay half of their income in tax - if the country is well-managed  and secure - but in Sweden you now pay almost 60% and the direction is further up. If you include indirect taxes and the employers taxes 75% of an extra income goes to the Government!!!! Soon you can't say that you pay a part of your income in taxes. A more correct description is that the government takes everything and gives you a commission of 25- 40 %. And the country is not so well-managed and secure anymore.
 
I en tidigare bloggpost funderade jag lite kring det faktum att internet nu fungerar mycket bättre för långseglaren. En effekt av detta är att man nu mycket lättare kan följa de svenska nyheterna när man är utomlands. Man kan följa såväl svensk radio som svensk TV via internet. Detta var helt omöjligt i praktiken bara för några år sedan. Och med " pod och play" kan man följa det när man vill. Fina tekniska innovationer men jag är inte säker på att det ökar sinnesfriden........

Svenska tidningar läser vi inte längre - vare sig vi är hemma eller utomlands. Det slutade vi med för några år sedan pga den ständigt sjunkande kvaliteten. Vi läser bara Financial Times och Economist. FT laddar vi ner i våra Amazon Kindlar i land och till sjöss. Economist ( se bild ) som är tyngre tar vi bara ner när vi är i land. Då tar vi också ner hela ljudversionen som sedan ger ca 8 timmars lyssnande vid lämpligt tillfälle. Mycket bra att ha under långa nattpass till havs. 

Så det nya för oss är egentligen möjligheten att lyssna till svensk radio. Man blir dock mer och mer förbryllad ju längre man lyssnar. Det verkar inte finnas något problem som är för litet för att inte kunna lösas med mer av skattebetalarnas pengar. Steve Jobs sade någon gång att skänka bort pengar är en överskattad sysselsättning. Det var förmodligen en pik till Bill Gates som ju ägnar sig just åt detta. Jag tror att Bill Gates  - om han är en skicklig entreprenör - skulle kunna göra större nytta för samhället genom att starta nya företag i riskabla länder. Det svåra är ju inte att ge bort pengar utan att skapa värden. Men det är en annan sak.

Vill någon skänka bort sina egna pengar så har man sin fulla rätt till det. Det fantastiska med Sverige verkar vara att man kan bli känd och beundrad genom att skänka bort andras pengar - speciellt skattebetalarnas. Jag undrar hur länge det kommer att få fortsätta. I Sverige svarar 20% av skattebetalarna för 50% av de personliga skatterna  och utnyttjar bara 10% av "välfärden". Så det är en ganska liten grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Sverige är inte unikt här. I många länder är det en ännu mindre grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Det är inte goda nyheter för denna lilla grupp skattebetalare att höra att ens land nu skall vara en "humanitär stormakt". Jag undrar i mitt stilla sinne hur många stora skattebetalare som finns kvar i Sverige om 10 år när jag lyssnar på svensk radio. Det är ganska skrämmande. Man tar aldrig skattebetalarnas perspektiv. 

Sveriges Radio verkar tror att folk i en globaliserad värld bara stannar i sitt land och betalar vilka skatter som än debiteras. Jag tror istället att vi kommer att se dramatiska förändringar här på bara några års sikt om inte attityderna förändras.........De flesta människor accepterar nog att betala hälften av vad man tjänar i skatt - om landet är välskött och säkert. Dock betalar man i Sverige nu nästan 60% och tendensen är fortsatt uppåt. Inkluderar man indirekta skatter och arbetsgivaravgifter går 75% av en löneökning till staten!!!! Snart kan man inte längre beskriva det som att man betalar en del av sin inkomst i skatt. En mer korrekt beskrivning måste vara att staten tar hela inkomsten och ger dig en kommission på 25-40%. Och landet är inte så välskött och säkert längre.

Thursday, September 01, 2016

In the Canary Islands preparing for the sixth Atlantic Crossing

Yaghan arrived in Puerto Calero, Lanzarote on Monday this week. Here we will stay a few days before we move on to Santa Cruz de Tenerife. We will - for weather reasons - not leave the Canary Islands until October 1. So we have plenty of time to prepare Yaghans sixth Atlantic Crossing. This time we will change strategy a bit. 2006 when we sailed around the world we sailed to Brazil in September. This time we will sail in October. October is better because doldrums are smaller. We will also sail 100 nm west of Cap Verde where the doldrums are smaller. Last time we sailed between Africa and Cape Verde. We will try to cross the Equator at 30 West instead of 26.22 W the last time - 225 nm more west. All this to minimize the effect from the doldrums. Last time we motored in the doldrums for more than 1000 nm. This time we hope to motor in the doldrums for only 500 nm. Doldrums 2006 was not a pleasant experience. Very warm weather and a lot of thunder. To be struck by lightening is one of the risks at sea that you can't do very much about. And it can destroy all electronics onboard. As old bankers we never like risks we can't control........
 
Yaghan kom till Puerto Calero, Lanzarote i måndags innevarande vecka. Här kommer vi att stanna några dagar innan vi seglar vidare till Santa Cruz på Teneriffa. Vi kommer inte - av väderskäl - att påbörja vår segling mot Brasilien förrän runt 1 oktober. Så vi har gott om tid att förbereda Yaghans sjätte Atlantöverfart. Vi kommer att ändra strategi en del jämfört med 2006 då vi seglade samma sträcka som en del av vår jorden runt segling. Då seglade vi över i september, nu seglar vi över i oktober. I oktober är doldrums mindre. Dessutom tänker vi nu gå 100 nm väster om Cape Verde istället för mellan Afrika och Cape Verde som vi gjorde förra gången. Vi kommer att försöka korsa ekvatorn vid 30 W istället för 26.22 W förra gången - 225 sjömil längre västerut. Allt detta för att göra påverkan från doldrums så liten som möjligt. Förra gången gick vi för motor mer än 1000 sjömil genom doldrums, nu hoppas vi att det räcker med 500 sjömil. Doldrums 2006 var ingen trevlig upplevelse. Otroligt varmt och mycket åska. Ett blixtnedslag på en båt är en otäck risk som man inte kan skydd sig emot. Det ödelägger all elektronik ombord. Som gamla bankmän gillar vi inte risker som man inte kan kontrollera.

Friday, August 19, 2016

Reflections on Internet at sea from Lagos

Yaghan arrived in Lagos, Portugal on Monday August 15 after a two day sail from La Coruna, Spain. It was a nice sail but the winds were week so there was some motoring. 

As a part of our refit at the Hallberg-Rassy shipyard 2015 the communication equipment was upgrade to today's standard. As we have now sailed 5000 nm with the new equipment it is time to reflect a little on the developments of Internet for sailors. We can compare with situation 2006-2009 when we sailed around the world. How has Internet for sailors developed during the last decade?

Let me start with the positive side. We have today much better possibilities to use free marina wifi thanks to products like Locomarines Yachtrouter. That means that you in most big marinas can use your computers and devices as you do at home. The only difference being the normally slower speed of marina wifi:s. They very seldom have better speed than 1-2 Mbit per second. But it is ok for your basic needs. 

If there is no marina wifi or it is too slow you can use the mobile system. There we have seen dramatic improvements over the last decade. As a customer of Telia you can buy one GB in Europe for 199 SEK and one GB outside Europe for 299 SEK. That is 20-30 Swedish öre per MB which is where the world market is today. However Telia does not have global coverage for this product yet. For example they don't cover South America very well. Here we can use Apple SIM and buy GB online from Gigsky or Alwaysonline. These companies work very well and they cover almost every country in the world. The speeds are better than Telias normally and the prices are competitive also in Europe. Here in Portugal I bought 3 GB for 50 USD - as low as 14 Swedish öre per MB - from Gigsky, a Silicon Valley company. And the speed is 31 Mbit per second!! During our circumnavigation we often had to pay mobile roaming fees of 150 Swedish kroner per MB. So here we have seen a dramatic improvement over the last decade. Internet when you are onshore is no longer a problem for the long distance sailor.

When it comes to Internet at sea the developments are positive and negative. The positive is that Inmarsat now has competion from KVH. Inmarsat charges the sailor about 200 Swedish kroner per MB and KHV around 10 Swedish kronor. The KVH speed is 1 Mbit, 4 times better than Inmarsat Fleetbroadband 250. However KVH does not have complete global coverage ( they don't cover South Georgia ) so we have to have an Iridium Pilot also. If you do a bundle product KVH/Iridium Pilot that gives you global coverage at the price of around 10 Swedish kroner per MB. That is by far the best product on the market today for Internet at sea. We still have our Inmarsat Fleerbroadband as a back up. We use KVH/Iridium Pilot for weather reports 4 times a day and for taking down Financial Times to our Kindles every day. It is really an improvement to be able to read Financial Times every morning at breakfast ( see picture ) in the middle of the ocean. We don't do anything else with our computers and devices at sea. We don't even take emails. 

The reason for this is the following. It is today impossible to control the MB used by modern devices from Apple and Android and also Windows 10. Even if you try to shut down all automatic updates they consume a lot of MB as soon as the are connected. They are designed to do a lot of things on the web as soon as they are started. For exepmle when Helene and I use our devices as we do at home we consume 1 GB per day. The cost for that at KVH is 10.000 Swedish kroner and 200.000 at Inmarsat!!!!! So if you leave devices on by mistake it can cost you a fortune in a few hours. Therefore we only use devices onboard with reasonable control of the MB consumption and that is Yaghans fixed computer with Windows 7 for weather reports and our Kindles for downloading FT. We start the KVH/Iridium Pilot only 4 times a day for 5 minutes. This is the only way we have found to control the flow of MB. Internet at sea is a really dangerous product for your economy in the modern world with IPads and IPhones. On shore we love our Ipads and Iphones.

 
Yaghan kom till Lagos i Portugal i måndags den 15 augusti. Vi hade en fin 2 dagars segling från La Coruna i Spanien. Dock var vindarna svaga så det blev en del motorgång.

Som en del i den refit som gjordes hos Hallberg-Rassy 2015 uppgraderades kommunikationsutrustningen till dagens standard. Vi har nu seglat ca 5000 sjömil med den nya utrustningen och legat i ett flertal hamnar inom och utom Sverige. Det är därför dags att reflektera något över vad som hänt när det gäller Internet för seglare. Vi kan jämföra med situationen under vår jorden runt segling 2006-2009. Hur har utvecklingen varit under detta decennium?

Låt mig börja med det positiva. Man har idag mycket bättre möjlighet att utnyttja gratis wi-fi som finns i marinor runt om i världen tack vare produkter som Locomarines Yachtrouter. Detta innebär att man i de flesta större marinor kan använda Internet som man gör hemma. Enda skillnaden är att dessa marina wi-fi ofta är något långsamma. Farter på 1-2 Mbit per sekund är vanliga. Men det är ok för de flesta behov.

 Om det inte finns marina wi-fi eller om det är för långsamt kan man använda mobilsystemet. Där har det skett dramatiska förbättringar under den senaste 10 års perioden. Som kund i Telia kan man idag köpa en GB för 199 SEK i Europa eller för 299 på många håll i resten av världen. Det innebär en kostnad på 20-30 öre per MB och där ligger världsmarknaden idag. Under vår jorden runt segling betalade vi ofta roamingpriser på 150 SEK per MB!!!! Telias produkt täcker dock inte hela världen än. Bl.a så täcker man Sydamerika dåligt eller knappt alls. Här kan man dock använda något som heter Apple SIM. Genom Apple SIM kan man online köpa mobilvolym genom företagen Gigsky, Alwaysonline och olika lokala operatörer. Gigsky och Alwaysonline fungerar mycket bra och täcker praktiskt taget alla världens länder. De fungerar också i Europa med konkurrenskraftiga priser och hastigheter som ofta överstiger de som Telia erbjuder. Här i Portugal använder vi just nu Gigsky. Vi köpte 3 GB för 50 USD. Det är bara 14 öre per MB - alltså billigare än Telia. Och hastigheten är hela 31 Mbit. Gigsky är ett Silicon Valley företag.  På den mobila sidan har det alltså skett dramatiska förbättringar för kunderna. Att köpa volym från Gigsky är så enkelt att man ofta gör det till havs innan man lagt till. Och man ser i realtid hur mycket man förbrukar.

När man tittar på Internet till havs finns det såväl positiva som negativa tendenser. Det postiva är att Inmarsat nu har konkurrens från KVH. Inmarsat Fleetbroadband kostar ca 200 SEK per MB medan KVH tar ca 10 SEK lite beroende på vilken volym man vill binda sig för. KVH:s hastighet är 1 Mbit - 4 ggr så snabbt som Inmarsat Fleetbroadband 250. KVH har dock inte global täckning ( täcker inte Sydgeorgien ) så därför måste vi också ha en Iridium Pilot. Då kan man köpa ett kombinationsabonemang som har global täckning och som kostar ca 10 SEK per MB. När inte KVH har täckning så slår det automatiskt över till Iridium och då blir farten lägre men det fungerar bra. Detta är helt klart den bästa produkten på marknaden idag när man talar om Internet till sjöss. Vi använder KVH/Iridium Pilot 4 ggr per dag för att ta ner väderrapporter och en gång per dag för att ta ner Financial Times till våra Kindlar. Det är verkligen en förbättring att kunna läsa världens bästa tidning till frukost varje dag till havs ( se bild ). Vi gör inget annat Internetbaserat till havs. Vi tar inte ens längre våra email. 

Förklaringen till detta är följande. Och detta är det negativa i utvecklingen. Det är idag helt omöjligt att kontrollera förbrukningen av antalet MB om man använder produkter från Apple och Android eller Windows 10. Även om du försöker stänga av alla automatiska uppdateringar så drar dessa produkter  stora volymer så snart de startas upp. De är designade för att göra en massa saker på webben så snart de är påslagna. Så t.ex förbrukar Helene och jag ca 1 GB per dag när vi använder alla våra apparater normalt som vi gör hemma. En GB kostar 10.000 SEK hos KVH och 200.000 SEK hos Inmarsat!!! Så om man av misstag lämnar några apparater på så kan det kosta en förmögenhet på ett par timmar. Och förr eller senare glömmer man att stänga av något. Alla seglare som varit ute en längre tid har gjort sådana misstag. Internet till havs är alltså en livsfarlig produkt rent ekonomiskt. Därför använder vi bara båtens fasta dator till havs för väderrapporter och våra Kindlar för Financial Times. Båtens fasta dator har Windows 7 och hittar inte på så många egna saker som Apple, Android och Widows 10. Vi startar KVH 4 ggr per dag under 5 minuter. Båtens fasta dator har ingen emailfunktion och vi surfar aldrig med den. Vi har funnit att detta är enda sättet att få någorlunda kontroll på förbrukningen. Thursday, August 11, 2016

La Coruna and La Oreja de van Gogh

By midnight we arrived in La Coruna from St Malo. It was a nice sail with strong winds in the end over the Bay of Biscay.It is great to be in La Coruna again. We love the city. It was here we discovered the Spanish group La Oreja de Van Gogh 2006. We were at the beginning of our round the world voyage and we needed some new music to play on board during all long nights at sea. That year the album Guapa ( Beautiful ) was the most selling album in Spain. We bought it and got hooked on La Oreja de Van Gogh. We have all their albums and no music is played more often onboard Yaghan than La Oreja de Van Gogh. The group is from San Sebastián in the Basque country. Unfortunately the lead singer Amaia Montero left the group in 2007 and went on as a solo artist. That hurted both parties. La Oreja de Van Gogh has a new singer and they are still great and Amaia seems to be doing well aswell. But we think the La Oreja de Van Gogh was even greater with Amaia as lead singer. The name of the group refers to the story when Vincent Van Gogh cut of the lobe of his own ear when he was out partying with Paul Gauguin ( we think it was ). La Coruna is very busy for the moment because of the Tall Ships Race visiting the town over the weekend. La Coruna is also the home of Estrella Galicia - the beer that used Yaghan ( sailing towards Auckland, New Zealand ) in one of their commercials. So this city has many valuable assets. We are also in general very fond of being in Spain. Spain is also the home of some of the best banks in the world - all of them born in the Basque Country -  even if it is hard to believe from the media sometimes.
 
Vid midnatt kom Yaghan fram till La Coruna från St Malo. Det var en fin segling över Biskaya som slutade i ganska hårda vindar. Men Yaghan uppförde sig som vanligt exemplariskt. Det är toppen att vara i La Coruna igen. Vi älskar den staden. Det var här vi upptäckte den spanska gruppen La Oreja de van Gogh 2006. Vi var i början av vår jorden runt segling och behövde lite ny musik inför alla långa nattseglingar som väntade. Det året var albumet Guapa ( vacker ) den mest sålda skivan i Spanien. Vi köpte den och blev frälsta på La Oreja de van Gogh för evigt. Vi har alla deras album och ingen musik har spelats så mycket ombord på Yaghan genom åren som deras. De är jättestora i den spansktalande världen men förvånansvärt okända i den övriga. Tyvärr lämnade sångerskan Amaia Montero gruppen 2007 för en egen solokarriär. Det skadade båda parter. La Oreja de van Gogh var världens bästa grupp i våra öron när Amaia var sångerska. Gruppens namn refererar till händelsen när Vincent van Gogh skar av sig sitt öra när han var ute och festade med Paul Gaugain ( tror vi det var ). La Coruna är mycket livligt just nu pga Tall Ships Race som besöker staden. La Coruna är också hemort för det spanska ölet Estrella Galicia som använt Yaghan ( seglandes mot Auckland, Nya Zeeland ) i några reklamfilmer. Så staden har många värdefulla tillgångar. Vi är också rent allmänhet mycket förtjusta i Spanien som land. Trots vad tidningar ibland skriver är Spanien hemland för några av världens finaste banker - alla med sina ursprung i Baskien.

Tuesday, August 02, 2016

In Saint Malo - and old favorite

Yesterday Yaghan arrived in St Malo after a two days  sail from Rotterdam. St Malo is a sailing center with very old traditions. Many famous Cape Horn sailors come from St Malo. The street where we are lying now is named after Eric Taberly. To name a street after a famous sailor can only happen in St Malo. It is also a fantastic beautiful city ( see picture ). The waters around St Malo are very difficult to sail in with a tide of 12 meters. If your can sail here you can sail anywhere. Before you enter into the city you have to go through a lock and the marina is outside the old town. 
 
Igår kom Yaghan till St Malo efter en tvådagars segling från Rotterdam. St Malo är ett seglingscenter med mycket gamla traditioner. Många gamla Kap Horn seglare kommer härifrån och man har en av de äldsta Kap Horn klubbarna i världen. Gatan bredvid där vi ligger nu är döpt efter Eric Taberly - en mycket berömd fransk seglare. Att döpa gator efter seglare kan bara ske i St Malo. Det är också en fantastiskt vacker stad ( se bild ). Vattnen runt St Malo är mycket svårseglade med tidvatten på 12 meter. Kan man segla här så kan man segla överallt i världen. Innan man kommer in i staden får man gå igenom en sluss och marinan ligger sedan precis utanför stadsmuren.

Sunday, July 31, 2016

Diving in the English Channel

Today Yaghan had a difficult incident in the English Channel on route from Rotterdam to Saint Malo. At 4 pm she hit some fishing gear that had been left floating from a fishing boat. We saw the floating ropes a few seconds before and stopped the propeller. That saved the propeller. However the ropes got stuck around the rudder. Arne had to put on the diving gear in the middle of the English Channel to cut off the ropes. It is difficult and dangerous to dive under a yacht in the open sea. As the boat moves the diver can be hit in the head. However everything went well and after one hour Yaghan was able to continue towards Saint Malo with an ETA of Monday at lunchtime. It has now happened three times over the years that we have been forced to dive in the open sea to take away fishing gear from propeller, rudder etc.  Some diving competence is important for the safety on a yacht.
 
Idag hade Yaghan en besvärlig incident i Engelska Kanalen på väg från Rotterdam till St Malo. Kl 16 seglade vi på gammal överbliven fiskeutrustning som flöt omkring. Det är inte ovanligt att fiskare lämnar överblivna flöten och rep i vattnet som sedan blir liggande som en säkerhetsrisk för mindre båtar. Vi såg de flytande repen några sekunder innan vi träffade dem och stängde då av propellern. Därmed undvek vi att få in eländet i propellern. Dock drog vi med oss rep och annat som fastnat runt rodret. Arne tvingades sätta på sig dykutrustningen mitt i Engelska Kanalen och gå ner för att skära bort repen. Det är svårt och riskfyllt att dyka under en båt på öppet hav. Båtens rörelser gör att dykaren lätt kan bli träffad i huvudet av den gungande båten. Denna gång gick dock allt väl och efter en timma kunde Yaghan fortsätta sin resa mot Saint Malo dit vi räknar med att komma måndagen den 1 augusti. Det har nu hänt oss tre gånger genom åren att vi tvingats dyka på öppet hav för att ta bort överbliven fiskeutrustning som fastnat i propeller, roder etc. Viss dykkompetens är viktig för säkerheten på en långseglingsbåt.

Tuesday, July 26, 2016

Yaghan in her favorite harbour - Veerhaven in Rotterdam

Yesterday Yaghan arrived in her favorite Harbour - Veerhaven in Rotterdam. It is a very quiet and well run harbour in the middle of a bustling metropolis. It is the nicest harbour in the world if you ask us. Many boats stay here for years and it is easy to understand. You can not live in a better place in a big city anywhere. We will spend about one week here. It is lovely to take your bicycle to tour the city. And the restaurants are among the best in the world......

 

Igår kom Yaghan fram till sin favorit hamn - Veerhaven i Rotterdam. Det är en mycket lugn välskött hamn mitt i den brusande storstaden. Enligt vår uppfattning är det världens bästa och trevligaste hamn att ligga i. Många båtar stannar här i åratal och det är lätt att förstå. Man kan inte bo bättre i en storstad än här. Vi kommer att tillbringa en vecka här. Det är underbart att ta sin cykel och åka runt i staden. Och restaurangerna är bland de bästa i världen.............
  

Thursday, July 21, 2016

Hot days in Rendsburg

Now summer is really here. We are currently in Rendsburg after a couple of days in the Baltic and in Heiligenhafen. The second half of the voyage from Bullando to Heiligenhafen was difficult with strong headwinds. Strong headwinds in the Baltic is always difficult as the sea gets steap. At Ölands Södra Udde we had VHF contact with Lars Hässler on "Jennifer". They too were struggling along south on their way to the Canary Islands - not to go to Brazil as we but to the Caribbean with the ARC. Rendsburg is about halfways through the Kiel Canal. On Saturday we will move on to Rotterdam.

 

Nu är sommaren verkligen här. Vi är just nu i Rendsburg efter ett par dagar på Östersjön och i Heiligenhafen. Den andra halvan av resan från Bullandö till Heiligenhafen blev besvärlig med kraftig motvind. Kraftig motvind på Östersjön är alltid besvärligt eftersom sjön blir så krabb. Vid Ölands Södra Udde hade vi VHF kontakt med Lars Hässler på "Jennifer". De kämpade också på söderut mot Kanarieöarna - inte för att gå till Brasilien som vi utan för att gå till Karibien med ARC. Rendsburg är ungefär halvvägs genom Kielkanalen. På lördag seglar vi vidare mot Rotterdam.

Friday, July 15, 2016

On our way to South Georgia

At 5:30 this morning Yaghan departed for South Georgia a few days later than expected. The delay was caused by problems with the new Mastervolt batteries for the bow thruster. Thanks to excellent support from Teknoservice and Sellpower we cleaned the mess and istalled new batteries from Sellpower. We expect to be in Heiligenhafen, Germany on Sunday by lunchtime. It feels great to be under way. Today South Georgia does not seem so risky any longer - no terrorists and no ordinary bandits only bad weather that you can predict if you have the right tools.

 

Idag avseglade Yaghan mot Sydgeorgien några dagar senare än planerat. Förseningen var orsakad av problem med de nya Mastervolt batterierna för bogpropellern. Tack vare fin service från Teknoservice och Sellpower fick vi städat upp i röran och installerat nya batterier denna gång från Sellpower. Vi räknar med att vara i Heiligenhafen Tyskland på söndag vid lunchtid. Det känns fint att vara på väg. Idag känns inte Sydgeorgien lika riskfyllt som tidigare - inga terrorister eller vanliga banditer, bara dåligt väder som man kan förutsäga och förbereda sig på om man har de rätta verktygen.

Wednesday, July 13, 2016

Yaghan got permit no 1 to sail to South Georgia under the new regulatory framework

Yesterday Yaghan got the first permit issued [ no 001] under the new regulatory framework for sailing to South Georgia. It is also the first permit issued for  the coming season 2016 and 2017. We first applied to sail to South Georgia in January 2016 but we were told that the regulatory framework was undergoing major changes because of incidents that had happened with yachts earlier. The first permits would be issued in July at the earliest. That was a problem as we planned to leave Sweden for South Georgia in July. However there was not much we could do about it. The new regulatory framework proved to be very demanding indeed for the sailors. Apart from the the general visit application we have been asked to write papers and provide documentation within the following 8 areas:
 • Self-sufficiency and contingency plan for Yaghan in South Georgia including the crews experience in high latitude sailing
 • Repair and maintenance on Yaghan
 • Ground tackle used on Yaghan and why
 • Yaghans ships dispensary
 • Insurances
 • Charts and other information about South Georgia
 • Certificate of refit at Hallberg-Rassy 2015
 • Planning considerations for additional provisions and stores
They want to ensure that yachts sailing to South Georgia meet very high standards when it comes to self-sufficiency and seaworthiness. We also had to pay for an extended medical insurance including transportation for Euros 5000. So the new regulatory framework is associatied with significant costs for the applicant both when it comes to the standard of the yacht and the direct costs for the visit. It is something to reflect on before you decide to sail to the uninhabited island with 65 million birds and 5 million penguins.

 

Igår erhöll Yaghan det första tillståndet ( nr 001 ) som utfärdats för att segla till Sydgeorgien under det nya tuffare regelverket. Det var också det första tillstånd som utfärdades för den kommande säsongen 2016-2017. Vi ansökte första gången i januari 2016. Vi informerades då om att ett nytt hårdare regelverk var under utarbetande pga av olika incidenter som skett med seglare under senare år. Tillstånd under detta nya regelverk kunde utfärdas tidigast i juli 2016. Det var ett problem för oss eftersom vi räknade med att lämna Sverige för Sydgeorgien under juli 2016. Det var dock inte mycket vi kunde gör åt det hela. Det var bara att gilla läget. Det nya regelverket visade sig vara mycket utmanande för den sökande. Förutom den vanliga ansökningshandlingen har vi ombetts att skriva 8 olika PM och lämna olika dokument som styrker innehållet inom följande områden:
 • Självförsörjnings - och beredskapsplan för Sydgeorgien - en beskrivning av Yaghans erfarenhet av höglatitudsegling och möjlighet att klara sig själv under längre tid
 • Reparationer och underhåll på Yaghan
 • Ankarutrustning på Yaghan och varför just denna utrustning valts
 • Yaghans skeppsapotek
 • Försäkringar för Yaghan och dess besättning
 • Sjökort och annan information om Sydgeorgien
 • Certifikat på Yaghans Refit hos Hallberg-Rassy 2015 och en lista på vad som gjorts
 • Planering och överväganden när det gäller mat och förnödenheter ombord
Myndigheterna vill förvissa sig om att båtar som seglar till Sydgeorgien i framtiden uppfyller mycket höga krav när det gäller sjövärdighet och förmåga att klara sig själva i skiftande situationer. Vi tvingades också teckna en utökad försäkring för sjukvård och transport i händelse av en olycka. Den kostade 5000 Euros för oss båda. Det nya regelverket för att segla till Sydgeorgien är alltså förknippat med betydande kostnader för seglaren såväl i form av höga standardkrav för båten som direkta kostnader under besöket. Det är något att fundera på för den seglare som i framtiden vill segla till ön som i princip är obebodd förutom 65 miljoner fåglar och 5 miljoner pingviner.........

Sunday, July 10, 2016

Last preparations for South Georgia

We are now doing the last preparations for our voyage to South Georgia 2016 and 2017. We expect to leave our home port on Tuesday the coming week. Helene is today polishing the stainless steel parts. We want Yaghan to look great when we leave. We will spend a few days in the Stockholm archipelago before we  sail  the 450 nautical miles directly to Heiligenhafen in Germany. After a few days there we move on to the Kiel Canal and then to Rotterdam. For the moment the weather in the Baltic is not so favorable for sailing to Heiligenhafen. There is a lot of heavy thunderstorms and strong SV winds. Therefore we don't expect to leave the Stockholm archipelago until Friday. It is a  two day sail to Heiligenhafen.


 

Vi håller nu på med de sista förberedelserna inför vår segling till Sydgeorgien 2016 och 2017. Vi räknar med att lämna vår hemmahamn på tisdag kommande vecka. Heléne håller nu på att putsa det rostfria. Vi vill att Yaghan skall se fin ut när vi ger oss av. Vi räknar med att tillbringa några dagar i Stockholm skärgård innan vi styr direkt mot Heiligenhafen i Tyskland 450 sjömil bort. Efter några dagar där seglar vi vidare genom Kiel Kanalen och sedan till Rotterdam. Just nu är vädret i Östersjön inte toppen för att gå till Heiligenhafen. Det är mycket åska och ganska kraftiga SV vindar. Fram emot fredag vrider dock vinden mot NV och avtar. Då tror vi att vi lämnar skärgården för Heiligenhafen. Det tar oss ca 2 dygn från Stockholms skärgård till Heiligenhafen.  

Sunday, May 08, 2016

Testing, testing, testing in the Stockholm archipelago.

The last days we have been sailing and testing in the Stockholm archipelago. A recent change is that we now have new Webasto heaters. If you plan to sail to South Georgia you need heaters you can rely on. So far all the tests look ok. After the big refit at the Hallberg Rassy shipyard Yaghan is better than she was as brand new. For obvious reasons. We have put all our experience from 100.000 nautical miles into the refit and now an already good yacht is even better. She is a yacht prepared to sail anywhere around the globe in a comfortable way.

. Under de senaste dagarna har vi testat Yaghan i Stockholms skärgård. Vi har seglat runt och besökt gamla favoritställen som Båtviken, Träskö Storö och Stora Nassa. Veckan innan satte vi in nya värmare. Skall man segla till Sydgeorgien så är det naturligtvis av största vikt att värmarna fungerar. Därför satte vi in 2 nya Webasto 5,5 kW. Yaghan har klarat testerna mycket bra. Vi tycker faktiskt att Yaghan nu är bättre än hon var när hon var ny. Det är egentligen ganska naturligt. Vi har lagt in all den erfarenhet som vi skaffat oss under 13 år och 100.000 sjömil för att båten skall bli den perfekta långfärdsbåten. Hittills känns det som att vi lyckats. Båten är helt underbar att segla och att leva i. Yaghan är verkligen beredd att segla var som helst och vart som helst i världen.

Saturday, April 16, 2016

On route to Stockholm after last preparations at the Hallberg Rassy Shipyard

Yaghan is now on route to Stockholm after last preparations at the Hallberg Rassy Shipyard. A big refit was done last winter.  After that Yaghan was tested during the summer of 2015. This winter she went back to Hallberg Rassy for last preparations. We have now spent 2 weeks in Ellos to check everything, see picture. We are now on route to Stockholm and we think that Yaghan is well prepared to start the voyage to South Georgia in July. However some sailing nights in the Baltic is a good way to see if there still are some weak points. You can never check to much when you want to sail in difficult waters as those in the South Georgia area.Yaghan är nu på väg till Stockholm efter de sista förberedelserna hos Hallberg-Rassy i Ellös. En stor refit gjordes förra vintern och denna vinter har Yaghan varit tillbaka hos Hallberg-Rassy för en ytterligare check. Vi har nu tillbringat 2 veckor i Ellös för att se till det allra sista. Nu är vi på väg till Stockholm och vi tror att Yaghan är väl förberedd att påbörja resan till Sydgeorgien i juli i år. Några seglingsnätter på Östersjön är dock alltid en bra test. Då får vi se om några svaga punkter återstår. Man kan aldrig testa nog inför en segling i så svåra vatten som till Sydgeorgien.

Monday, February 22, 2016

Change of route for the 2016/17 adventure, we concentrate on South Georgia.

We have decided to change the route for the 2016/17 adventure. The primary destination is still South Georgia as we have never been there before. However our original thought was to also go to Antarctica a second time when we are in the area. We were in Antarctica 2006/07 and at first we liked the idea to have a ten year anniversary there before going to South Georgia.

However our long time insurance company Pantaenius does no longer provide insurance for areas south of the 60th parallel. That makes it impossible to go to the Antarctic Peninsula at 64 degrees south. 

It is not a big thing for us as we have been in Antarctica before. But it is bad news for people who want to sail to Antarctica in the future.

For us it means that we will arrive in the Falklands at Christmans 2016 and from there we will go directly to South Georgia. The total distance decreases from originally 25.000 nm to 23.000. Still a very long distance to sail over one year so perhaps this change will make our trip to South Gerogia better and more balanced. Our 3 year circumnavigation 2006 to 2009 was 44.000 nm. So 23.000 nm over one year is a lot of sailing. 

So now we concentrate on South Georgia - a fully sufficient challenge.


Vi har beslutat att något ändra vår rutt för vårt äventyr 2016-2017. Den primära destinationen för resan är fortfarande Sydgeorgien. Dock var vår plan att också besöka Antarktis när vi ändå var i området. Vi var ju på Antarktis 2006-2007 och det var lockande att fira 10 års jubileum där innan vi seglar till Sydgeorgien. Så blir det dock inte. Vi kommer att komma till Falklandsöarna vid jultid 2016 och sedan segla direkt till Sydgeorgien.

Anledningen är att vårt försäkringsbolag Pantaenius inte längre erbjuder försäkringar söder om 60:de breddgraden. Eftersom Antarktiska halvön ligger på 64 grader syd så det blir omöjligt att segla dit. Det spelar ingen större roll för oss som redan har varit på Antarktis men det är dåliga nyheter för alla som vill segla till Antarktis i framtiden.

För vår del innebär det kanske att vår segling till Sydgeorgien blir bättre. Den totala sträckan minskar från 25.000 sjömil till 23.000 sjömil. Detta är fortfarande en mycket lång sträcka att segla på ett år. Som jämförelse kan nämnas att vår 3-åriga jorden runt segling var på 44.000 sjömil. Så 23.000 sjömil under ett år är fortfarande i mesta laget. Trots detta var det ändå lockande för oss att besöka Antarktis en andra gång när vi nu var så nära.

Detta lägger vi nu på hyllan och vi koncentrerar oss istället på Sydgeorgien - en fullt tillräckligt stor utmaning.

Friday, February 19, 2016

The resultat of the 2016 weather analysis for the Southern Ocean

We have now done the 2016 weather analysis for the Southern Ocean.

The routes to and from Antarctica from Uschuaia still have a probability of 50% of meeting our weather criterias during the period in question.

The route from the Falklands to South Georgia is easy. The probability of finding a day that meets our criterias is 60% in 2016 and 73% in 2015. We plan to sail between Christmas and New Year.

The difficult part is from South Georgia to Cape Town. In 2016 only 20% of the days meet our criterias during the period in question ( end of Januari and beginning of Februari ). The same figure for 2015 was 33%. So the route from South Georgia to Cape Town is the most challenging route for us. 2016 there were only 3 days during a 15 day period when we could leave and meet our weather criterias. In 2015 the corresponding figure was 5 days of 15. Then we accept a maximum wind of 27 knots and a maximum signifikant wave hight of 4 meters. That means that you statistically will meet an 8 meter wave once a day.  


Vi har nu gjort vår väderanalys för den Södra Oceanen 2016.

Rutterna till och från Antarktis har fortfarande en 50%-ig sannolikhet att möte våra kriterier.

Rutten från Falklandsöarna till Sydgeorgien är förhållandevis lätt. 2016 var sannolikheten 60% att hitta en avresedag som motsvarar våra väderkriterier. 2015 var motsvarande siffra 73%. Vi planerar att avsegla från Falklandsöarna mellan jul och nyår.

Den svåra biten är seglingen från Sydgeorgien till Kapstaden. Här är sannolikheten bara 20% 2016 att vi skall hitta en dag som möter våra kriterier. Motsvarande siffra 2015 var 33 %. 2016 är det bara 3 dagar av 15 aktuella dagar som möter våra kriterier för en säker avsegling. 2015 var motsvarande siffra 5 av 15. Våra kriterier är då en maximal vind på 27 knop och en maximal signifikant våghöjd på 4 meter.  Signifikant våghöjd är genomsnittet för den högsta tredjedelen av vågorna. Det innebär att man statistiskt sett möter en dubbelt så hög våg en gång per dygn. Vid en signifikant våghöjd på 4 meter måste man alltså vara beredd på en 8 metersvåg varje dygn. Vi räknar med att lämna Sydgeorgien under slutet av januari eller början av februari.