Monday, November 02, 2015

The most important task this winter - to analyze the weather in the Southern Ocean

The most important task this winter is to analyze the weather in the Southern Ocean. The  routes are Falklands to Uschuaia, Uschuaia to Antarctica, Antarctica back to the Falklands, Falklands to South Georgia and South Georgia to Cape Town. From earlier analysis we know that the most difficult routes are to and from South Georgia. These routes are also new to us.

Earlier analysis from 2012-2014 shows that the probability of finding a departure day that meets our weather criterias is only 10% to and from South Georgia. To and from Antarctica the probability is 50%. The South Georgia routes are much more difficult than the routes to and from Antarctica which is a surprise to many people. On top of that the route from South Georgia to Cape Town is long - almost 3000 nm or two weeks of sailing. We will start our weather analysis on December 15 and continue to February  15 2017.

Vintern kommer att ägnas åt väderanalyser av Södra Oceanen. Sträckorna  är Falklandsöarna till Uschuaia, Uschuaia till Antarktis, Antarktis tillbaka till Falklandsöarna, Falklandsöarna  till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Vi vet sedan tidigare väderanalyser att de svåraste sträckorna är Falklandsöarna till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Dessa två sträckor är samtidigt nya för oss.Tidigare väderanalyser 2012 - 2014 tyder på att sannolikheten att under de aktuella dagarna hitta avresedagar som uppfyller våra väderkriterier bara är drygt 10 % till och från Sydgeorgien. Detta skall jämföras till sträckorna till och från Antarktis där motsvarande sannolikhet ligger runt 50%. Sträckorna till och från Sydgeorgien är alltså betydligt svårare än sträckorna till och från Antarktisk vilket säkert förvånar många. Sträckan från Sydgerogien till Kapstaden är dessutom mycket längre än övriga sträckor - nästan 3000 sjömil eller ca 14 dagars segling. Vi börjar våra analyser den 15 december och fortsätter till 15 februari. Vi räknar med att gå från Sydgeorgien mot Kapstaden senast den 14 februari 2017.