Wednesday, September 23, 2015

Testing the new bimini in the Stockholm archipelago

We are coming to an end of the testing season and Yaghan is now fit for a another voyage to Antarctica and South Georgia next year. This week we have done a complete service of engines and filters and we have also tested the remaining new equipment - today the new bimini. It is very important to test everything before we take off next year. Everything seems to work well but we have to do some smaller adjustments at the Hallberg-Rassy Shipyard over winter. After that Yaghan will be fit for fight again.

Vi håller på att avsluta vår testsäsong och Yaghan är nu i skick för ännu en resa till Antarktis och Sydgeorgien nästa år. Denna vecka har vi gjort en komplett service av motorer och filter och testat den sista nya utrustningen - idag den nya bimini toppen. Det är mycket viktigt att testa all utrustning innan vi ger oss av nästa år. Det mesta verkar fungera bra nu men ett antal mindre justeringar återstår som skall göras på Hallberg-Rassy varvet över vintern. Efter detta skall Yaghan vara " fit for fight " igen.