Monday, August 31, 2015

A new voyage to Antarctica and South Georgia 2016


Summer 2014 Yaghan came back to Sweden after a three year journey to the Med and the Caribbean. She sailed directly to the Hallberg-Rassy shipyard in Ellös. There she went through a major refit during the winter. We got her back i April 2015. She looked brand new with all important equipment    updated. It was a surprise for us that a 12 year old yacht with almost 100.000 nm sailed could look so good. This summer we have sailed in the Baltic to test all new equipment. In 2016 we will start a new voyage to Antarctica and South Georgia. New Year 2016/2017 it will be the 10 year anniversary of our first trip to Antarctica 2006. After Antarctica we will sail to South Georgia and home via Cape Town. We plan to be home in July 2017. Our plan is that it will be possible to follow the journey via this blog.

Sommaren 2014 kom Yaghan åter till Sverige efter en tre års segling runt Medelhavet och Karibien. Hon seglade då direkt till Hallberg-Rassy varvet för att genomgå en större renovering under vintern. Vi fick henne tillbaka i april 2015 - i skick som ny och med mycken ny utrustning. Det var imponerande att se att en 12 år gammal båt som seglat nästan 100.000 sjömil kan bli som ny såväl inne som ute. Den gångna sommaren har vi seglat i Östersjön för att testa all ny utrustning. Sommaren 2016 startat vi en ny långsegling till Antarktis och Sydgeorgien. Vid nyår 2016/2017 är det 10 års jubileum för vår första resa till Antarktis 2006. Sedan seglar vi hem via Sydgeorgien och Kapstaden. Vi räknar med att vara hemma sommaren 2017. Vi planerar att resan skall kunna följas via denna blogg.