Monday, November 02, 2015

The most important task this winter - to analyze the weather in the Southern Ocean

The most important task this winter is to analyze the weather in the Southern Ocean. The  routes are Falklands to Uschuaia, Uschuaia to Antarctica, Antarctica back to the Falklands, Falklands to South Georgia and South Georgia to Cape Town. From earlier analysis we know that the most difficult routes are to and from South Georgia. These routes are also new to us.

Earlier analysis from 2012-2014 shows that the probability of finding a departure day that meets our weather criterias is only 10% to and from South Georgia. To and from Antarctica the probability is 50%. The South Georgia routes are much more difficult than the routes to and from Antarctica which is a surprise to many people. On top of that the route from South Georgia to Cape Town is long - almost 3000 nm or two weeks of sailing. We will start our weather analysis on December 15 and continue to February  15 2017.

Vintern kommer att ägnas åt väderanalyser av Södra Oceanen. Sträckorna  är Falklandsöarna till Uschuaia, Uschuaia till Antarktis, Antarktis tillbaka till Falklandsöarna, Falklandsöarna  till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Vi vet sedan tidigare väderanalyser att de svåraste sträckorna är Falklandsöarna till Sydgeorgien och Sydgeorgien till Kapstaden. Dessa två sträckor är samtidigt nya för oss.Tidigare väderanalyser 2012 - 2014 tyder på att sannolikheten att under de aktuella dagarna hitta avresedagar som uppfyller våra väderkriterier bara är drygt 10 % till och från Sydgeorgien. Detta skall jämföras till sträckorna till och från Antarktis där motsvarande sannolikhet ligger runt 50%. Sträckorna till och från Sydgeorgien är alltså betydligt svårare än sträckorna till och från Antarktisk vilket säkert förvånar många. Sträckan från Sydgerogien till Kapstaden är dessutom mycket längre än övriga sträckor - nästan 3000 sjömil eller ca 14 dagars segling. Vi börjar våra analyser den 15 december och fortsätter till 15 februari. Vi räknar med att gå från Sydgeorgien mot Kapstaden senast den 14 februari 2017.

Friday, October 30, 2015

Yaghan at the Hallberg-Rassy shipyard

Yaghan is now at the Hallberg-Rassy shipyard in Ellös for the final preparations for next years trip to Antarctica and South Georgia. The picture above shows Yaghan in Marstrand in late October. We stopped there on our way to Ellös to have dinner at Johans Krog - one of our favourites. After the big refit of Yaghan last winther we have spent the summer season testing everything in the Baltic. Now Yaghan is back at Hallberg-Rassy for some smaller adjustments to make her perfect for Antarctica and South Georgia. We don't want to go to the Southern Ocean with a yacht that is not perfect. We have a lot of respect for these waters. On our way from Stockholm to Ellös we also stopped in Malmö. There we met captain Peter Skog (see picture) who has sailed to Antarctica more that 100 times as captain on passenger ships and also sailed to South Georgia. He lives in a house in Dockan Marina where we always stop going from Stockholm to Ellös. Sometimes you have more luck than you deserve!!!! He gave us all his handwritten charts that he has made over the years. This is extremely valuable for us going to Antarctica and South Georgia. There are no real good cruising guides for these areas.Yaghan är nu hos Hallberg-Rassy i Ellös för de sista finjusteringarna inför nästa års segling till Antaktis och Sydgeorgien. Den översta bilden visar Yaghan i Marstrand sent i Oktober. Vi stannade där på vår väg till Ellös för att äta middag på Johans Krog - en av våra favoriter. Efter den stora renoveringen av Yaghan förra vintern har vi tillbringat sommaren med att testa allt som är nytt i Östersjön. Yaghan är nu tillbaka hos Hallberg-Rassy för de sista finjusteringarna för att hon skall vara i perfekt skick för Antarktis och Sydgeorgien. Vi vill inte segla genom den Södra Oceanen i en båt som inte är i mycket gott skick. Vår respekt för dessa vatten är stor. På vägen till Ellös stannade vi också i Malmö. Där träffade vi kapten Peter Skog ( se bilden ) som har seglat till Antarktis mer än 100 ggr som kapten på olika passagerarfartyg och även varit på Sydgeorgien. Han bor i ett hus vid Dockans Marina där vi alltid stannar på vår väg från Stockholm till Ellös. Ibland har man mer tur än man förtjänar!!!!! Han gav oss sina handritade sjökort som han gjort genom åren. Detta är mycket värdefullt för oss. Det finns inga bra seglingsbeskrivningar för Antarktis och Sydgeorgien.

Sunday, October 11, 2015

Yaghan in a commercial for a Spanish beer - Estrella Galicia


Yaghan is proud to be in a commercial for the Spanish beer Estrella Galicia. The company is more that 100 years old and is still owned and run by the founding family - Rivera. The headquarter is in La Coruna, Galicia a town often visited by Yaghan and other long distance cruisers. The ad makes the relevant point that family owned companies like Estrella Galicia and Hallberg-Rassy are good partners because of their long term view of the business. That is an opinion we share very much. The pictures of Yaghan in the beginning of the commercial are taken by helicopter outside Auckland, New Zealand. Estrella Galicia is the favourite beer onboard Yaghan.

Yaghan är stolt att förekomma in en reklamfilm för det spanska ölet Estrella Galicia. Företaget är mer än 100 år gammalt och ägs och drivs fortfarande av grundarfamiljen - Rivera. Huvudkontoret ligger i La Coruna, Galicien, en stad som Yaghan alltid besöker på sina långseglingar.  Annonsen vill förmedla budskapet att gamla familjeföretag - som Estrella Galicia och Hallberg-Rassy - oftast är mycket bra partners på pga ägarfamiljernas långsiktiga syn på verksamheten. Det är en synpunkt som vi gärna instämmer i. Bilderna på Yaghan i reklamfilmens början är tagna från helikopter utanför Auckland, Nya Zeeland. Estrella Galicia är vårt favoritöl ombord.

Wednesday, September 23, 2015

Testing the new bimini in the Stockholm archipelago

We are coming to an end of the testing season and Yaghan is now fit for a another voyage to Antarctica and South Georgia next year. This week we have done a complete service of engines and filters and we have also tested the remaining new equipment - today the new bimini. It is very important to test everything before we take off next year. Everything seems to work well but we have to do some smaller adjustments at the Hallberg-Rassy Shipyard over winter. After that Yaghan will be fit for fight again.

Vi håller på att avsluta vår testsäsong och Yaghan är nu i skick för ännu en resa till Antarktis och Sydgeorgien nästa år. Denna vecka har vi gjort en komplett service av motorer och filter och testat den sista nya utrustningen - idag den nya bimini toppen. Det är mycket viktigt att testa all utrustning innan vi ger oss av nästa år. Det mesta verkar fungera bra nu men ett antal mindre justeringar återstår som skall göras på Hallberg-Rassy varvet över vintern. Efter detta skall Yaghan vara " fit for fight " igen.

Monday, August 31, 2015

A new voyage to Antarctica and South Georgia 2016


Summer 2014 Yaghan came back to Sweden after a three year journey to the Med and the Caribbean. She sailed directly to the Hallberg-Rassy shipyard in Ellös. There she went through a major refit during the winter. We got her back i April 2015. She looked brand new with all important equipment    updated. It was a surprise for us that a 12 year old yacht with almost 100.000 nm sailed could look so good. This summer we have sailed in the Baltic to test all new equipment. In 2016 we will start a new voyage to Antarctica and South Georgia. New Year 2016/2017 it will be the 10 year anniversary of our first trip to Antarctica 2006. After Antarctica we will sail to South Georgia and home via Cape Town. We plan to be home in July 2017. Our plan is that it will be possible to follow the journey via this blog.

Sommaren 2014 kom Yaghan åter till Sverige efter en tre års segling runt Medelhavet och Karibien. Hon seglade då direkt till Hallberg-Rassy varvet för att genomgå en större renovering under vintern. Vi fick henne tillbaka i april 2015 - i skick som ny och med mycken ny utrustning. Det var imponerande att se att en 12 år gammal båt som seglat nästan 100.000 sjömil kan bli som ny såväl inne som ute. Den gångna sommaren har vi seglat i Östersjön för att testa all ny utrustning. Sommaren 2016 startat vi en ny långsegling till Antarktis och Sydgeorgien. Vid nyår 2016/2017 är det 10 års jubileum för vår första resa till Antarktis 2006. Sedan seglar vi hem via Sydgeorgien och Kapstaden. Vi räknar med att vara hemma sommaren 2017. Vi planerar att resan skall kunna följas via denna blogg.