Monday, April 05, 2010

100.000 views of Yaghans round the world movies - now availiable with captions in 50 languages

We have now had 100.000 views of Yaghans round the world movies. And 20 of the 21 movies were lauched in November 2009!! The movies are now available with captions in 50 languages - from swahili to chinese. Just click at the small symbol in the down right corner and the captions will be translated to the language you prefer. You can reach the movies further down in this blog or through our website http://www.yaghan.com/.

Vi har nu haft 100.000 visningar av filmerna om Yaghans jorden runt segling. Och 20 av de 21 filmerna lades upp så sent som i november 2009!! Filmerna är nu textade på 50 olika språk - från swahili till kinesiska. Klicka bara på symbolen i nedersta högra hörnet och texten blir översatt till det språk du väljer. Du kan nå filmerna längre ned på denna blog eller via vår hemsida http://www.yaghan.com/.