Sunday, June 07, 2009

Moored in Veerhafen, Rotterdam


Yaghan arrived in Veerhafen, Rotterdam ( 51:54 N and 004:29 E ) just before midnight UTC on Saturday June 6. The 1620 nm from Horta, the Azores took us 8 days. We had a nice sail but ruff conditions in the English Channel with two days of headwind and ruff seas. However Yaghan did well as always. We are so happy to be back in Europe and Veerhafen. Veerhafen is an idyllic spot ( see picture ) in the middle of the bustling city of Rotterdam - the worlds second largest port. We will stay here for about two weeks. Now we will take up our jogging again and enjoy the fantastic restaurants in the Veerhafen area.

Yaghan anlände till Veefhafen, Rottardam strax före midnatt UTC lördagen den 6:te juni. De 1620 sjömilen från Horta på Azorerna tog oss 8 dagar. Vi hade en fin segling men tuffa förhållanden i den Engelska kanalen med motvind och jobbig motsjö. Yaghan skötte sig dock perfekt som alltid. Vi är så glada att vara tillbaka i Europa och Veerhafen. Veerhafen är en liten idyll ( se bilden ) mitt inne i den brusande storstaden Rotterdam - världens näst största hamnstad. Vi kommer att stanna här i två veckor. Nu skall vi börja jogga igen och njuta av de fina restauranger i Veerhafenområdet.