Tuesday, June 23, 2009

Moored in Hörnum, Sylt


Yaghan arrived in Hörnum ( 54:46 N and 8:18 E ) on the German island Sylt on Sunday June 21 at noon. We choose to stop at Sylt as a big high will dominate the weather in northern Europe the coming week. The sandy island of Sylt is a very nice place to visit when the weather is nice. Sylt is an upmarket island for the Germans and here you see more Porsches, BMWs, Audis and Mercedes than anywhere else. Hörnum used to be the quiet unexploited part of the island. More of a small fishing village. But since we were here last time i 2005 they have built a very nice five star hotel in Hörnum right at the yachtharbour. So now the Porsches, BMWs, Audis and Mercedes are right in front of us. The yacht harbour at Hörnum is very shallow and when the tide is low Yaghan stands on the bottom. The keel goes deep down in the mud two times every day. Sylt is a very nice place for bicycling and jogging. We now jogg every morning and we ride our bicycles at least 20 km per day. Perhaps we can get our Marathon form back...........We plan to leave Sylt for the Kiel Canal on July 1.

Yaghan kom fram till Hörnum ( 54:46 N och 8:18 O ) på den tyska ön Sylt söndagen den 21 juni kl 12. Vi valde att stanna på Sylt eftersom ett stort högtryck kommer att dominera vädret i nordeuropa den kommande veckan. Den vackra sandön Sylt är ett mycket fint ställe att vara på när vädret är fint. Sylt är ett mycket fashionabelt ställe för tyskarna och här ser man fler Porsche, BMW, Audi och Merdedes är på något annat ställe. Hörnum var tidigare den mera tysta oexploaterade delen av Sylt. Detta har dock ändrats för sedan vi var här sist 2005 har man byggt ett femstjärnigt hotel i Hörnum precis vid hamnen. Så nu står alla flotta bilar här på hamnplanen. Hamnen i Hörnum är mycket grund och vid lågvatten står Yaghan på botten. Kölen sjunker djupt ner i dyn två gånger varje dag. Sylt är ett mycket fint ställe att cykla och jogga på. Så nu joggar vi varje morgon och cyklar minst 2 mil varje dag. Kanske kan vi få Maratonformen tillbaka.......Vi räknar med att lämna Sylt för att gå mot Kielkanalen den första juli.