Thursday, May 28, 2009

Our next TV movie will have its first night on Monday June 8
So far 10 TV movies have been made about Yaghans circumnavigation. Two movies remain until we are home again. Film no 11 will have its first night on Monday June 8 on DI TV - the television arm of the leadning Swedish business daily Dagens Industri - and on Wednesday June 11 at 9:30 pm onTV 8. The film will also - as all the other films - be shown on http://www.ditv.se/ from Monday June 8. Our new book ( see picture ) about Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific is also now on sale in bookstores all over Sweden. Yaghan left the Azores on Friday May 29 for Rotterdam. ETA in Rotterdam is Sunday June 7.

Hittills har 10 TV filmer visats från Yaghans jorden runt segling. Två filmer återstår innan vi är hemma igen. Film nr 11 kommer att ha premiär måndagen den 8:de juni på DI TV och onsdagen den 11 juni kl 21:30 på TV8. Filmen kommer också - som alla de andra filmerna - att visas på http://www.ditv.se/ från den 8:de juni. Vår nya bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" ( se bilden) finns nu till försäljning i bokaffärer över hela Sverige. Yaghan lämnade Azorerna fredagen den 29 maj med kurs Rotterdam. ETA i Rotterdam är söndagen den 7 juni.

Tuesday, May 19, 2009

Moored in Horta, the Azores


Today Yaghan arrived in Horta, the Azores. We made the 2300 nm voyage from St Marten, Caribbean in 12 days. We had headwind most of the time but we made it in a single reach. We had light winds but we were still able to confirm our normal speed of 200 nm per day. We found a good route thanks to our weatherprogram SPOS that calculates the optimal route two times per day. We did not go so much north as is normal on this route. That gave us an advantage. We will now stay here for 10 days.

Yaghan kom idag fram till Horta på Azorerna. Vi gjorde den 2300 sjömil långa seglingen från St Marten i Västindien på 12 dagar. Vi hade motvind mesta tiden men sträckbog. Vindarna var lätta men vi kunde ändå ånyå bekräfta vår normala fart på 200 sjömil per dygn. Vi lyckades hitta en vägvinnande rutt tack vare vårt väderprogram SPOS som ger oss den optimala rutten 2 gånger per dygn. Vi gick inte så långt norrut som är normalt på denna rutt utan seglade mer direkt på Horta. Det gav oss en fördel. Vi kommer nu att stanna här i 10 dagar.

Wednesday, May 13, 2009

In the North Atlantic halfway to Horta, the Azores


Yaghan left St Martin in the Caribbean on Thursday May 7 - one day later than planned. The voyage to Horta, the Azores is 2300 nm and we expect to be there on Tuesday May 19. Our position now is 30:35 N and 49:51 W. This means that we are halfway and we have another 1100 nm to go to Horta. The first days we had headwind and it was a bit bumpy but gradually we have felt the Azores high and the winds have been easing. The last days we have had 6-10 knots of wind but the angle has been good so we have beean able to average almost 8 knots so far. From Friday we will be hit by a low that will give us stronger winds over the weekend. So far this last long leg before we reach Sweden has been very enjoyable.

Yaghan avseglade från St Martin torsdagen den 7 maj - en dag senare än planerat. Seglingen till Horta, Azorerna är ca 2300 sjömil och vi räknar med att vara där tisdagen den 19 maj. Vår position nu är 30:35 N och 49:51 V. Det innebär att vi är ungefär halvvägs och vi har 1100 sjömil kvar. De första dagarna hade vi kryssbog och det var ganska skumpigt. Gradvis har vi dock seglat in i det Azoriska högtrycket och vindarna har avtagit. De senaste dagarna har vi haft bara 3-5 m/s men vinkeln har varit bra så vi har hittills lyckats snitta nästan 8 knop. Från fredag kommer vi att påverkas av ett lågtryck som kommer att ge oss friskare vindar över helgen. Så här långt har detta vårt sista riktigt långa ben innan vi är hemma i Sverige varit mycket behagligt.

Tuesday, May 05, 2009

Home again over the Atlantic with the new book in our hands!!!!!


We have made a change in our plans for weather reasons. We will not go to British Virgin Islands ( BVI) this time. The hurricane season is approaching and we now feel that it is better to start our trip home over the Atlantic. Therefore we will leave tomorrow for the Azores. We have 2500 nm to go to the Azores and we expect the voyage to take two weeks. Our ETA in Horta, the Azores is May 20. Yesterday we got the first copy of our book about Antarctica, Patagonia and the South Pacific and we could not avoid reading it again ( see picture ). It is really exciting to have a new book that you have written yourself in your hands!!!!!! The book looks really beautiful. It will be available in the bookstores during May. It will only be published in Swedish at this stage.

Vi har gjort en förändring av våra planer av väderskäl. Vi kommer inte att segla till de Britiska Jungfruöarna ( BVI ) denna gång. Orkansäsongen närmar sig och vi känner att det är bättre att starta vår återresa över Atlanten nu. Därför kommer vi imorgon att avsegla mot Azorerna och vi räknar med att den resan tar två veckor. Vår ETA till Horta Azorerna är 20 maj. Igår fick vi det första exemplaret av vår nya bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" och vi kunde inte låta bli att läsa den igen ( se bilden ). Det känns verkligen spännande att hålla en ny bok i sina händer som man skrivit själv!!!!! Boken ser fin ut. Den kommer att finnas i bokhandeln under maj månad.