Tuesday, April 21, 2009

Exploring St Marten


Yaghan is now in Simpson Bay Marina in St Marten. We will explore St Marten before we move on to British Virgin Islands (BVI) - the last area to be visited in the Caribbean before we cross the Atlantic home to Sweden again. We expect to leave BVI around May 15. St Marten is an island that is devided between France and Holland. We are now in the Dutch part. It is a very nice island and Simpson Bay Marina is nice too.

Yaghan är nu i Simpson Bay Marina på St Marten. Vi kommer att upptäcka St Marten under en tid för att sedan röra oss vidare mot Brittiska Jungfruöarna (BVI) - det sista området vi besöker i Västindien innan vi seglar åter över Atlanten till Sverige. Vi räknar med att lämna BVI runt den 15 maj. St Marten är en ö som är delad mellan Frankrike och Holland. Vi är nu på den holländska sidan. Det är en mycket trevlig ö och Simpson Bay Marina är en fin marina.

Saturday, April 18, 2009

Our new book soon in the book stores and Yaghan will be displayed at Open House i Ellös 21-23 August 2009


Our new book about Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific will be in the book stores in May 2009. It will only be published in Swedish at this stage. Hallberg-Rassy has also just published that Yaghan will be displayed at Open House in Ellös August 21-23 2009. Arne and Heléne will make two speeches in English about their circumnavigation.

Vår nya bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Anatarktis, Patagonien och Söderhavet " kommer att finnas i bokhandeln under maj månad 2009. Hallberg-Rassy har också just offentliggjort att Yaghan kommer att visas på Öppet Varv i Ellös 21-23 augusti 2009. Arne och Heléne kommer att hålla två anföranden om sin jorden runt segling under mässdagarna.

Monday, April 13, 2009

Moored in St.Barth - the old Swedish colony


Yaghan arrived in St.Barth ( 17:54 N and 62:51 W ) as planned on Saturday April 11. St Barth is a small island with only 8500 permanent inhabitants. However it is a very upmarket place for people on holiday - probably the most upmarket in the Caribbean. The harbour of Gustavia is a clear sign of that ( see picture ). Yaghan is the small yacht closest to the camera. And Aftonbladet says that Yaghan is a luxury yacht..........Not in Gustavia. In Gustavia you can find all the luxury brands like Louis Vuitton, Prada, Dior and Hermes. St Barth became Swedish in 1784. It was Gustavus III that wanted Sweden to have a colony in the Caribbean and the capital is named after him. The island was Swedish for almost 100 years until we sold it to France in 1878 for 300.000 riksdaler. A lot of Swedish names still exist on the island.

Yaghan kom till St Barth ( 17:54 N och 62:51 V ) som planerat i lördags den 11 april. St Barth är en liten ö med bara 8500 fasta invånare. Dock är det en mycket exklusiv ö för semsterfirare - sannolikt den lyxigaste i Västindien. Hamnen i Gustavia är ett bra tecken på det ( se bilden ). Yaghan är den lilla båten närmast kameran. Och så säger Aftonbladet att Yaghan är en lyxbåt......Inte här i Gustavia. I Gustavia finns också alla de lyxiga märkena som Louis Vuitton, Prada, Dior och Hermes. St Barth blev svenskt 1784. Det var Gustav III som ville att Sverige skulle ha en koloni i Västindien och huvudstaden är uppkallad efter honom. Ön var svensk i nästan 100 år innan vi sålde den till Frankrike 1878 för 300.000 riksdaler. Många svenska namn existerar fortfarande på ön.

Friday, April 10, 2009

Barbuda - like the Caribbean was 200 years ago............


We have now spent a few days at the island Barbuda ( 17:37 N and 61:51 W ). Barbuda is located 35 nm north of Antigua and belongs to Antigua. However only 1600 people live on the island and it is not exploited at all. It is like the Caribbean was 200 years ago. The reason is that all land is owned collectively by the people on the island. Very similar to the situation in Fiji. And they don't want a lot of resorts on the island. They have over the years stopped many attempts to " bring the 21 century to Barbuda...". We are anchored outside an 11 nm long beach! Last night we had a lobster dinner ( see picture). The people of Barbuda claim that they have the best lobster in the world!!!!! Tomorrow we will move on to the old Swedish colony St Barth. We had the island from 1784 to 1878 and the name of the capital is Gustavia after Gustavus III. Today St Barth is very upmarket and fancy. We will spend the coming week there. 8500 people live on the island today.

Vi har nu tillbringat några dagar på ön Barbuda ( 17:37 N och 61:51 V ). Barbuda ligger 35 sjömil norr om Antigua och tillhör Antigua. Det bor dock bara 1600 personer på ön och den är inte alls exploaterad. Den är som Västindien var för 200 års sedan. Orsaken är att all mark ägs kollektivt av personerna som bor på ön. Det liknar alltså mycket situationen på Fiji. Invånarna vill inte ha en massa semeteranläggningar på sin ö. De har genom åren stoppat flera försök att " föra in Barbuda i det 21:a århundradet...". Vi ligger för ankar utanför en sandstrand som är 11 sjömil lång. Igår kväll åt vi hummermiddag ( se bilden ). Invånarna här hävdar att Barbuda har den bästa hummern i världen!!!! Imorgon seglar vi vidare till den gamla svensk kolonin St Barth. Ön tillhörde Sverige från 1784 till 1878 och huvudstaden heter Gustavia efter Gustav III. Idag är St Barth mycket exklusivt och inne. Vi kommer att spendera den kommande veckan där. 8500 personer bor på ön idag.

Monday, April 06, 2009

Lazy sailing in the Caribbean............


We left the very nice Antigua Yacht Club last Friday and we are now cruising Antigua. We spent the weekend in Five Island Harbour ( see picture, 17:07 N and 61:53 W ) - a very nice natural anchorage on the western side of Antigua. Today we sailed 3,4 nm (!!!!!) to another bay called Deep Bay just outside St John - the capital of Antigua. After sailing 6300 nm from Cape Town during the last two months we are enjoying the lazy cruising in the Caribbean. We spend the days swimming and eating nice lunches at nice restaurants. After this week in Antigua we will move on to St Barth, St Marten and BVI. We are really looking forward to exploring these islands. We have not sailed before in the Caribbean and our impression so far is very favourable.

Vi lämnade den fina Antigua Yacht Club i fredags och vi seglar nu omkring i Antigua. Vi tillbringade helgen i Five Island Harbour ( se bilden, 17:07 N och 61:53 W ) - en mycket vacker ankarplats på västsidan av Antigua. Idag har vi rört oss 3,4 sjömil (!!!!) till en annan vik som heter Deep Bay och ligger ganska nära St John - huvudstaden på Antigua. Efter att ha seglat 6300 sjömil från Kapstaden under de senaste två månaderna känns det underbart med denna lata segling i Karibien. Vi tillbringar dagarna med att bada och äta trevliga luncher på mysiga restauranger. Efter denna vecka på Antigua så seglar vi vidare till St Barth, St Marten och BVI. Vi ser verkligen fram emot att upptäcka dessa öar. Vi har inte seglat i Karibien tidigare och vårt intryck så här långt är mycket positivt.