Thursday, March 05, 2009

Rigging problems forces Yaghan to seek shelter i Recife, Brazil.


Yaghan left Salvador Bahia in Brazil as on Monday March 2. Our plan was to sail directely 2600 nm to the Caribbean island of Grenada. Just after midnight on March 4 there was a big bang from the rigging and our first thought was that the entire rigging had gone overboard. We saw that the middle part of the mast was leaning to leaward and we immedietely took down all sails. The reason was that a shroud halfway up the mast to the end of the first spreader ( the so called D2) had broken. The terminal of the rigging screw on the D2 had broken!!!!! The rod rigging on Yaghan is made by Navtec and is six years old. Arne had to climb the mast in the middle of the night to take care of the loose D2 that was slamming the mast jeopardizing the antennas on the spreaders ( TV antenna, the Fleetbroadband 250, searchligths, see picture ). To climb the mast at sea in heavy seas is however a highly dangerous thing to do. So lack of quality in rigging is more than a nuisance to a sailor - it threatens your life. And it is not lack of service. One year ago we had the mast down at Orams in New Zealand and a complete level C inspection for Category 1&2 boats was done by the world famous Southern Spars company at a cost of 250.000 SEK to prevent things like this from happening. Such an inspection is recommened by Navtec after 40.000-60.000 nm and Yaghan had then sailed 36.000 nm. After such an inspection the rig should last at least another 20.000 nm according to Navtec. We are now waiting for the failing rigging screw to be delivered from the US and we are trying to find a competent person to put it in place which is not easy where we are now. We probably have to fly in a rigger to do the job. This is the second time during our circumnavigation that we have run a serious risk of dismasting. The first time was because of a broken mastbase on our Seldén mast that was discovered at Orams in New Zealand.

Yaghan lämnade Salvador Bahia i Brasilien som planerat måndagen den andra mars. Vår plan var att segla direkt 2600 sjömil till ön Grenada i Västindien. Strax efter midnatt den 4:de mars hördes en förfärlig smäll från riggen och vår första tanke var att hela riggen gått överbord. Vi såg att mitten delen av masten buktade sig kraftigt mot lä och vi tog genast ner alla segel. Orsaken var att ett vant från mittendelen av masten till änden på första spridaren ( en sk diagonal, i detta fall D2:an) hade gått av. Ändstycket på den vantskruv som är fäst i första spridaren hade gått rakt av. Yaghans rod rigg är tillverkad av Navtec och är sex år gammal. Arne var tvungen att klättra upp i masten mitt i natten för att ta hand om den lösa D2:an med vantskruv som slog mot masten i sjöarna och hotade att förstöra antennerna på första spridaren ( TV antenn, Fleetbroadband, sökerljus, se bilden). Att klättra upp i masten till havs i hög sjö är dock en livsfarlig sysselsättning. Så dålig kvalitet på riggen är inte bara en förtretlighet för seglaren - det är livshotande. Och problemet beror inte på bristande underhåll. För ett år sedan hade vi masten nere på Orams på Nya Zeeland och det gjordes en sk. nivå C inspektion av riggen för Kategori 1 och 2 båtar av det världsberömda riggföretaget Southern Spars till en kostnad av 250.000 SEK för att förhindra att något sådant som nu hänt skulle hända. En sådan inspektion rekommenderas av Navtec efter 40.000-60.000 sjömil och Yaghan hade då seglat 36.000 sjömil. Efter en sådan inspektion skall riggen klara minst 20.000 sjömil till vilket den inte gjorde. Vi väntar nu på att den fallerande vantskruven skall levereras från USA och vi försöker under tiden hitta någon kompetent person att sätta den på plats något som inte är helt enkelt där vi är nu. Vi måste sannolikt flyga in en riggare utifrån. Detta är andra gången under jorden runt som vi löpt en allvarlig risk att tappa masten. Första gången berodde det på en brusten mastbas på vår Seldénmast som upptäcktes av Orams på Nya Zeeland.