Sunday, March 29, 2009

Moored at Antigua Yacht Club and our new book is ready!!!!!


Yaghan arrived as planned at Antigua Yacht Club ( 17:01 N and 61:46 W ) in Falmouth Harbour on Saturday March 28 at 4 am. We will now spend the coming 1,5 months cruising Antigua, Baruba, St. Barth, St Martin and Brittish Virgin Islands (BVI). The Antigua Yacht Club is a very nice marina with very nice facilities and we will stay here for at least one week. It is a very big contrast to Recife in Brazil where we unwillingly spent 12 days. Here you can get any boat problem fixed easily. We are enjoying every day.......And our book about Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific is now beeing printed. We have had a lot of work with the book lately and we are so happy that it is now finished. It will be sold in the Swedish book stores from May this year.

Yaghan kom fram till Antigua Yacht Club ( 17:01 N och 61:46 V ) i Falmouth Harbour lördagen den 28:de mars kl 4 på morgonen. Vi kommer nu att tillbringa den kommande 1,5 månaden att segla runt i Antigua, Baruba, St Barth, St Martin och Brittiska Jungfruöarna. Antigua Yacht Club är en mycket fin marina med utomordentliga faciliteter och vi kommer att stanna här minst en vecka. Det är en stor kontrast till Recife i Brasilien där vi ofrivilligt kom att tillbringa 12 dagar. Här kan man få alla båtproblem lätt fixade. Vi njuter av varje dag här..........Dessutom har vår bok om Yaghans segling till Antarktis, Patagonien och Söderhavet nu gått i tryck. Vi har haft mycket jobb med den på sista tiden och det är skönt att detta jobb nu är färdigt. Boken kommer att finnas till försäljning i bokhandeln från maj i år.

Thursday, March 19, 2009

Crossing the Equator at 37:48 W


Yaghan crossed the Equator today at 37:48 W. The time of the crossing was 4:12 pm UTC. There were no celebrations as this was the second Equator crossing for Yaghan and the crew. We are already out of the Doldrums and the northeasterly is blowing 16 knots. Is was very easy to pass Doldrums on the western side of the Atlantic. We had very weak winds only for about 200 nm and there was no thunder at all. We have another 1700 nm to go to Antigua Yacht Club in Falmouth Harbour and we expect to be there on Saturday Mars 28. It is 2,5 years since Yaghan was in the Northern Hemisphere!!!!!
Yaghan korsade Ekvatorn idag på longitud 37:48 V. Passagen skedde kl 16:12 UTC. Detta firades inte eftersom det vara den andra Ekvator passagen för Yaghan och hennes besättning. Vi är redan ute ur Doldrums och den nordostliga vinden blåser ca 8 m/s. Det var en mycket lätt passage av Doldrums här på västra sidan av Atlanten. Vi hade mycket svaga vindar bara ca. 200 sjömil och ingen åska alls. Nu återstår 1700 sjömil innan vi är vid Antigua Yacht Club i Falmouth Harbour dit vi räknar med att komma lördagen den 28 mars. Det är 2,5 år sedan Yaghan var på Norra Halvklotet senast!!

Tuesday, March 17, 2009

At sea en route to Antigua in the Caribbean


Yaghan left Recife on Monday March 16 at noon. We are now 400 nm south of the Equator (5:22S and 34:06 W). We hope to pass the Equator on Thursday at noon. There we expect to find the fresh northeasterlies that will take us all the way to Antigua which we will reach next Sunday March 29. We have more than 2100 nm to go. We will soon be in the Doldrums that looks small for the moment - less than 200 nm.

Yaghan avseglade från Recife måndagen den 16 mars. Vi är nu ca 400 sjömil söder om Ekvatorn ( 5:22 S och 34:06 V) som vi räknar med att passera på torsdag vid lunchtid. Där hoppas vi finna den friska nordostliga vind som skall ta oss hela vägen till Antigua dit vi hoppas komma söndagen den 29 mars. Vi har fortfarande mer än 2100 sjömil att segla. Vi går snart in i Doldrums som vi räknar med är mindre än 200 sjömil brett.

Sunday, March 15, 2009

Ready to leave for Falmouth Harbour, Antigua


The swedish rigger Jonas Romell (see picture) has now changed the broken turnbuckle terminal for the D2. It was two days hard work to do it. Jonas has now left for Trinidad were he lives since 15 years. Yaghan is ready to leave Recife for Antigua. It is 2300 nm and we expect to do it in 11 days. We will leave on Monday or Tuesday depending on the weather.

The svenske riggaren Jonas Romell ( se bilden) har nu bytt det trasiga ändstycket på vantskruven för D2:an. Det var två dagars hårt arbete. Jonas har nu flugit tillbaka till Trinidad där han bor sedan 15 år. Yaghan är nu färdig att avsegla mot Antigua i Västindien. Det är 2300 sjömil dit och vi räknar med att det skall ta 11 dagar. Vi kommer att avsegla på måndag eller tisdag beroende på vädret.

Thursday, March 05, 2009

Rigging problems forces Yaghan to seek shelter i Recife, Brazil.


Yaghan left Salvador Bahia in Brazil as on Monday March 2. Our plan was to sail directely 2600 nm to the Caribbean island of Grenada. Just after midnight on March 4 there was a big bang from the rigging and our first thought was that the entire rigging had gone overboard. We saw that the middle part of the mast was leaning to leaward and we immedietely took down all sails. The reason was that a shroud halfway up the mast to the end of the first spreader ( the so called D2) had broken. The terminal of the rigging screw on the D2 had broken!!!!! The rod rigging on Yaghan is made by Navtec and is six years old. Arne had to climb the mast in the middle of the night to take care of the loose D2 that was slamming the mast jeopardizing the antennas on the spreaders ( TV antenna, the Fleetbroadband 250, searchligths, see picture ). To climb the mast at sea in heavy seas is however a highly dangerous thing to do. So lack of quality in rigging is more than a nuisance to a sailor - it threatens your life. And it is not lack of service. One year ago we had the mast down at Orams in New Zealand and a complete level C inspection for Category 1&2 boats was done by the world famous Southern Spars company at a cost of 250.000 SEK to prevent things like this from happening. Such an inspection is recommened by Navtec after 40.000-60.000 nm and Yaghan had then sailed 36.000 nm. After such an inspection the rig should last at least another 20.000 nm according to Navtec. We are now waiting for the failing rigging screw to be delivered from the US and we are trying to find a competent person to put it in place which is not easy where we are now. We probably have to fly in a rigger to do the job. This is the second time during our circumnavigation that we have run a serious risk of dismasting. The first time was because of a broken mastbase on our Seldén mast that was discovered at Orams in New Zealand.

Yaghan lämnade Salvador Bahia i Brasilien som planerat måndagen den andra mars. Vår plan var att segla direkt 2600 sjömil till ön Grenada i Västindien. Strax efter midnatt den 4:de mars hördes en förfärlig smäll från riggen och vår första tanke var att hela riggen gått överbord. Vi såg att mitten delen av masten buktade sig kraftigt mot lä och vi tog genast ner alla segel. Orsaken var att ett vant från mittendelen av masten till änden på första spridaren ( en sk diagonal, i detta fall D2:an) hade gått av. Ändstycket på den vantskruv som är fäst i första spridaren hade gått rakt av. Yaghans rod rigg är tillverkad av Navtec och är sex år gammal. Arne var tvungen att klättra upp i masten mitt i natten för att ta hand om den lösa D2:an med vantskruv som slog mot masten i sjöarna och hotade att förstöra antennerna på första spridaren ( TV antenn, Fleetbroadband, sökerljus, se bilden). Att klättra upp i masten till havs i hög sjö är dock en livsfarlig sysselsättning. Så dålig kvalitet på riggen är inte bara en förtretlighet för seglaren - det är livshotande. Och problemet beror inte på bristande underhåll. För ett år sedan hade vi masten nere på Orams på Nya Zeeland och det gjordes en sk. nivå C inspektion av riggen för Kategori 1 och 2 båtar av det världsberömda riggföretaget Southern Spars till en kostnad av 250.000 SEK för att förhindra att något sådant som nu hänt skulle hända. En sådan inspektion rekommenderas av Navtec efter 40.000-60.000 sjömil och Yaghan hade då seglat 36.000 sjömil. Efter en sådan inspektion skall riggen klara minst 20.000 sjömil till vilket den inte gjorde. Vi väntar nu på att den fallerande vantskruven skall levereras från USA och vi försöker under tiden hitta någon kompetent person att sätta den på plats något som inte är helt enkelt där vi är nu. Vi måste sannolikt flyga in en riggare utifrån. Detta är andra gången under jorden runt som vi löpt en allvarlig risk att tappa masten. Första gången berodde det på en brusten mastbas på vår Seldénmast som upptäcktes av Orams på Nya Zeeland.