Tuesday, February 24, 2009

The Carnival in Salvador - the worlds biggest street party


Yaghan arrived in Salvador Bahia, Brazil on Friday February 20 as planned. Today is the last day of the Carnival. We have seen millions of people in the streets every evening and work goes on slower than normal these days. Even the local authorities are difficult to reach during the Carnival. Tomorrow everything is back to normal. We then start to prepare for the next leg to the Caribbrean. We plan to leave Salvador on March 2 for Grenada in the Caribbean.

Yaghan kom fram till Salvador Bahia, Brasilien som planerat fredagen den 20 februari. Idag är sista dagen på Karnevalen. Vi har sett miljoner människor på gatorna varje kväll och arbetet går långsammare än normalt i dessa dagar. Det är tom svårt att få kontakt med de lokala myndigheterna under Karnevalen. Imorgon är allt tillbaka till det normala igen. Vi börjar då förbereda oss för nästa ben till Karibien. Vi planerar att lämna Salvador för Grenada den 2:a mars.