Tuesday, February 24, 2009

The Carnival in Salvador - the worlds biggest street party


Yaghan arrived in Salvador Bahia, Brazil on Friday February 20 as planned. Today is the last day of the Carnival. We have seen millions of people in the streets every evening and work goes on slower than normal these days. Even the local authorities are difficult to reach during the Carnival. Tomorrow everything is back to normal. We then start to prepare for the next leg to the Caribbrean. We plan to leave Salvador on March 2 for Grenada in the Caribbean.

Yaghan kom fram till Salvador Bahia, Brasilien som planerat fredagen den 20 februari. Idag är sista dagen på Karnevalen. Vi har sett miljoner människor på gatorna varje kväll och arbetet går långsammare än normalt i dessa dagar. Det är tom svårt att få kontakt med de lokala myndigheterna under Karnevalen. Imorgon är allt tillbaka till det normala igen. Vi börjar då förbereda oss för nästa ben till Karibien. Vi planerar att lämna Salvador för Grenada den 2:a mars.

Thursday, February 19, 2009

The circumnavigation almost completed!!!!!!!


We have now only 200 nm more to go to Salvador Bahia (12:58 S and 038:31 W). We will be there at lunchtime tomorrow Friday February 20. We visited Salvador Bahia more than two years ago en route from Sweden to Antarctica. That means that when we arrive in Salvador we have completed a full circumnavigation. This we will celebrate. We will also - together with millions of other people - celebrate the Carnival that starts today and goes on to Feruary 24. The Carnival in Salvador is the worlds biggest outdoor party. During February we have sailed 3600 nm from Cape Town to Brazil with only a three days stop at St Helena. That means a lot of sailing! And after a 10 days stop in Salvador we will have another 2700 nm to the Caribbean. That is 6300 nm during February and March - a lot of sailing. We really need a break here in Salvador and look forward to this stop a lot.

Vi har nu bara 200 sjömil kvar till Salvador (12:58 S och 038:31 V). Vi kommer att vara där vid lunchdags i morgon fredagen den 20 februari. Vi besökte Salvador för drygt två år sedan när vi var på väg från Sverige till Antarktis. Detta betyder att vi har seglat ett varv jorden runt när vi kommer till Salvador igen. Detta kommer att firas. Vi kommer också - tillsammans med miljoner andra människor - att fira Karnevalen i Salvador som börjar idag och pågår tom den 24 februari. Karnevalen i Salvador är världens största utomhusfest. Under februari har vi seglat 3600 sjömil från Kapstaden till Salvador med bara ett tre dagars stopp på St Helena. Det är mycket segling!!! Efter ett stopp på 10 dagar i Salvador har vi 2700 sjömil till Karibien. Det innebär 6300 sjömils segling under februari och mars. Vi behöver verkligen en paus i Salvador och ser fram emot detta jättemycket.

Tuesday, February 10, 2009

En route to Salvador Bahia, Brazil


This morning at 10 local time Yaghan left St Helena (15:54 S and 5:43 W) for Salvador Bahia, Brazil (12:58 S and 38:31 W). We have more than 1900 nm to go to Salvador. We expect to be there on February 20. When we arrive in Salvador we have completed our circumnavigation. We visited Salvador 2006 on our way to Antarctica. The famous Carnival in Salvador starts at Feruary 19 and goes on until February 24. We will therefore do our best to be in Salvador on February 20 so we don't miss too much of the Carnival. Yesterday we took a tour round St Helena to Longwood House where Napoleon lived from 1815 to 1821. To prevent his excape the Brittish had 3000 troops at the island during that period. They also had two big warships. Smaller warships were patrolling round the island every night och no ship could leave the island before they had checked that Napoleon was still in Longwood House!!!! During the Boer War 6000 Boers from South Africa were held prisoners on the island. We also visted the Governors House ( see picture ). In the garden there are 4 giant turtles. The oldest is 174 years old.

I idag på morgonen lämnade Yaghan St Helena ( 15:54 S och 5:43 V) för Salvador Bahia i Brasilien (12:58 S och 38:31 V). Vi har mer än 1900 sjömil till Salvador och vi räknar med att vara där den 20:de februari. När vi kommer till Salvador så har vi fullgjort en jorden runt segling. Vi var ju i Salvador 2006 på vår väg mot Antarktis. Den berömda Karnevalen i Salvador håller på från 19 februari till 24 februari. Vi kommer därför att göra vårt bästa för att vara där senast den 20 februari för att inte missa för mycket av Karnevalen. Igår gjorde vi en tur runt St Helena i bil och besökte Longwood House där Napoleon levde 1815 till 1821. För att förhindra att han skulle fly hade engelsmännen 3000 soldater på ön under den tiden och två stora krigsfartyg. Mindre krigsfartyg patrullerade runt ön varje natt. Inget fartyg fick på den tiden lämna ön utan att man först hade kollat att Napoleon fanns kvar i Longwood House!!!!! Under Boerkriget hölls 6000 boer från Sydafrika fångna på St Helena. Vi besökte också Guvernörens hus ( se bilden). I trädgården där finns 4 gigantiska sköldpaddor. Den älsta är 174 år gammal.

Saturday, February 07, 2009

At anchor at St Helena


Yaghan arrived this morning at 8:30 local time to St Helena (15:55 S and 6:43 W) after nine days of sailing from Cape Town. This is the island in the middle of the South Atlantic where Napoleon was held prisoner by the Brittish from 1815 to his death 1821. Today 5000 people live on the island but it is difficult to get here because there is no airport. We will now explore the island for three days and among other things visit Longwood House where Napoleon lived.

Yaghan kom fram till St Helena (15:55 S och 5:43 V) som planerat kl 8:30 lokal tid idag efter en nio dygns segling från Kapstaden. Detta är ön där Napoleon hölls fängslad av engelsmännen från 1815 till sin död 1821. Idag bor det 5000 personer på ön men det är svårt att ta sig hit för ön saknar flygfält. Vi kommer nu att utforska ön under tre dagar och bland annat besöka Longwood House där Napoleon bodde.