Tuesday, January 27, 2009

Last preparations for St Helena and Brazil


We have now spent almost two months i Cape Town (see picture, Cape Town from Lions Head) and we are now doing the last preparations before leaving for St Helena and Brazil. We expect to leave Cape Town on Thursday January 29. We have 1700 nm or about one weeks sailing to St.Helena where Napoleon was held prisoner by the Brittish. When he was there i drank one bottle a day of the sweet South African wine " Vin de Constance". We have purchased some bottles of this famous wine to get the right Napoleon feeling when we are there. There is no harbour at St Helena so in some weathersituations it is not possible to stop. We hope we will have the opportunity so go ashore but you can not be sure. After St Helena we have another 1900 nm to go to Salvador de Bahia in Brazil. We hope to be there before Februay 19 when the Carnival starts. We visited Salvador de Bahia also on our way towards Antarctica so when we arrive there we have actually completed our circumnavigation. After Salvador we sail home to Sweden via the Caribbean.

Vi har nu tillbringat nästan två månader i Kapstaden (se bilden, Kapstaden från Lions Head, Yaghan syns mitt i nedre halvan av bilden) och vi gör nu de sista förberedelserna för att segla vidare mot St Helena och Brasilien. Vi räknar med att lämna Kapstaden på torsdag den 29 januari. Vi har ca 1700 sjömil eller en veckas segling till St Helena där Napoleon hölls fånge av engelsmännen. När han var där drack han en flaska om dagen av det söta Sydafrikanska vinet " Vin den Constance". Vi har köpt några flaskor av detta berömda vin för att kunna få den rätta Napoleonkänslan när vi är där. Det finns ingen hamn på St Helena så i vissa vädersituationer kan man inte gå iland där. Vi hoppas att vi får tillfälle att gå i land men man kan inte vara säker. Efter St Helena har vi ytterligare 1900 sjömil till Salvador de Bahia i Brasilien. Vi hoppas vara där innan karnevalen startar den 19:de februari. Vi besökte Salvador de Bahia på vår väg mot Antarktis så när vi kommer dit så har vi i själva verket fullbordat vår jorden runtsegling. Sedan seglar vi mot Sverige via Karibien.