Friday, January 30, 2009

At sea in the South Atlantic again!!!!!


Yaghan left Cape Town as planned on Thursday January 21. We are 256 nm north of Cape Town on our way to Salvador de Bahia in Brazil. Our position is 31:18,8 S and 014:21,6 E. Enroute we will make a short stop at St Helena - the island where Napoleon was held prisoner by the Brittish. We have 1450 nm more to go to St Helena and we hope to be there on Saturday morning February 7. After that we have another 1900 to go to Salvador de Bahia which we hope to reach before the Carnaval begins on February 19. The weather is prefect with 22 knots of tailwind. It feels nice be in the South Atlantic again. More than two years ago we sailed down this ocean on the South American side on our way to Antartica. All the oceans are different and South Atlantic is our favorite.

Yaghan lämnade Kapstaden som planerat i torsdags den 29 januari. Vi är nu 256 sjömil norr om Kapstaden på väg mot Salvador de Bahia i Brasilien. Vår position är 31:18,8 S och 014:21,6 O. Längs vägen kommer vi att göra ett kort stopp på St Helena - ön där Napoleon hölls fånge av engelsmännen. Vi har 1450 sjömil kvar till St Helena och hoppas vara framme där nästa lördag den 7:de februari. Efter det har vi ytterligare 1900 sjömil till Salvador de Bahia dit vi hoppas hinna innan kvarnevalen börjar den 19 februari. Vädret är perfekt med 11 m/s akterlig vind. Det känns underbart att vara i Sydatlanten igen. Vi seglade ju ner i Sydatlanten på Sydamerikasidan för med än två år sedan när vi var på väg til Antarktis. Alla oceaner är olika och Sydatlanten är vår favorit.

Tuesday, January 27, 2009

Last preparations for St Helena and Brazil


We have now spent almost two months i Cape Town (see picture, Cape Town from Lions Head) and we are now doing the last preparations before leaving for St Helena and Brazil. We expect to leave Cape Town on Thursday January 29. We have 1700 nm or about one weeks sailing to St.Helena where Napoleon was held prisoner by the Brittish. When he was there i drank one bottle a day of the sweet South African wine " Vin de Constance". We have purchased some bottles of this famous wine to get the right Napoleon feeling when we are there. There is no harbour at St Helena so in some weathersituations it is not possible to stop. We hope we will have the opportunity so go ashore but you can not be sure. After St Helena we have another 1900 nm to go to Salvador de Bahia in Brazil. We hope to be there before Februay 19 when the Carnival starts. We visited Salvador de Bahia also on our way towards Antarctica so when we arrive there we have actually completed our circumnavigation. After Salvador we sail home to Sweden via the Caribbean.

Vi har nu tillbringat nästan två månader i Kapstaden (se bilden, Kapstaden från Lions Head, Yaghan syns mitt i nedre halvan av bilden) och vi gör nu de sista förberedelserna för att segla vidare mot St Helena och Brasilien. Vi räknar med att lämna Kapstaden på torsdag den 29 januari. Vi har ca 1700 sjömil eller en veckas segling till St Helena där Napoleon hölls fånge av engelsmännen. När han var där drack han en flaska om dagen av det söta Sydafrikanska vinet " Vin den Constance". Vi har köpt några flaskor av detta berömda vin för att kunna få den rätta Napoleonkänslan när vi är där. Det finns ingen hamn på St Helena så i vissa vädersituationer kan man inte gå iland där. Vi hoppas att vi får tillfälle att gå i land men man kan inte vara säker. Efter St Helena har vi ytterligare 1900 sjömil till Salvador de Bahia i Brasilien. Vi hoppas vara där innan karnevalen startar den 19:de februari. Vi besökte Salvador de Bahia på vår väg mot Antarktis så när vi kommer dit så har vi i själva verket fullbordat vår jorden runtsegling. Sedan seglar vi mot Sverige via Karibien.

Friday, January 09, 2009

Unique movie from a South African game reserveWe have visited two game reserves during our stay in South Africa. The first one was Phinda and the second one was Kwandwe. To visit a South African game reserve is a unique experience. Over the years some unique movies have been made in the South African game reserves. The most famous is "the battle of the Kruger Park". Just Click here to see "the Battle at the Kruger Park" http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM.


Vi har besökt två safarilodger under vår vistelse i Sydafrika. Den första var Phinda och den andra Kwandwe. Att göra en safari i Sydafrika är en unik upplevelse. Genom åren har ett antal unika filmer spelats in under dylika safaris. Den mest kända är " Slaget i Krugerparken". Klicka på länken här om du vill se "Slaget i Krugerparken" http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM