Thursday, November 19, 2009

Watch here all 20 movies covering Yaghans circumnavigation 2006-2009 in chronological order with English subtitles


Below here in this blog you can watch all the 20 movies covering Yaghans circumnavigation 2006-2009 in chronological order with English subtitles. Just click on the movie you want to watch. These 20 movies have earlier been televised in DI TV - the television arm of the leading Swedish businees daily "Dagens Industri". In May 2010 our book " Back at the helm - sailing the Yaghan to Antarctica, Patagonia and the South Pacific" will be published in English. You will be able to buy the book at the HR Parts on line shop.
In the USA you can buy the english edition at Amazon.com.

Nedan i denna blogg kan du se alla de 20 filmer som täcker Yaghans jorden runt segling 2006-2009 i kronologisk ordning med engelsk text. Bara klicka på den film du önskar se. Filmerna har tidigare sänts i DI TV - Dagens Industris TV kanal. Vår första bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" publicerades i maj 2009. Den täcker första halvan av jorden runt seglingen. Boken om den andra halvan publiceras i Sverige i maj 2011.

Movie no 1, part 1: Stockholm to the Bay of Biscay ( All movies are with English subtitles )


Movie no 1, part 2: Bay of Biscay to the Canary Islands

Movie no 2, part 1: From Canary Islands over the Atlantic

Movie no 2, part 2: Over the Atlantic to Brazil

Movie no 3, part 1: Brazil, Punta del Este, Mar del Plata to the Falkland Islands

Movie no 3, part 2: Falkland Islands to Ushuaia

Movie no 4, part 1: Ushuaia to Antarctica
Movie no 4, part 2: Antarctica

Movie no 5, part 1: Chilean Channels

Movie no 5, part 2: Chilean Channels

Movie no 6, part 1: Chile and Robinsson Crusoe Island to French Polynesia over the Pacific

Movie no 6, part 2: French Polynesia

Movie no 7, part 1: French Polynesia and Suwarrow to Tonga

Movie no 7, part 2: Tonga - paradise for whales

Movie no 8, part 1: Fiji

Movie no 8, part 2: Fiji to New Zealand

Movie no 9: From New Zealand to Darwin, Autralia

Movie no 10: From Australia ( Cocos Keeling ) to Cape Town

Movie no 11: From Cape Town to the Caribbean

Movie no 12: From the Caribbean to Stockholm

Friday, July 17, 2009

Yaghans circumnavigation is finished


Today Yaghan returned to Stockholm and Bullandö Marina ( see picture ) after three years round the world. It is the most exciting experience of our lives and Yahgan has performed excellently all the way. We now understand sailors that begin to see their yachts as living creatures. The yachts take a lot of beating on a round the world voyage but they seldom complain. We can never sell Yaghan after all she has done for us. She is a fantastic ship that performs extremely well in every weather. We have put a lot of trust in her and she has never let us down during 44000 nm round the world. It is thanks to her that we have been able to do the voyage round the world in a comfortable and safe way.

Idag återvände Yaghan till Stockholm och Bullandö Marina (se bilden) efter sin treåriga jorden runt segling. Det är den mest fantastiska upplevelsen i våra liv och Yaghan har skött sig med den äran hela vägen. Vi börjar nu förstå seglare som betraktar sina båtar som levande väsen. Båtarna får ta mycket stryk under en jorden runt segling men klagar sällan. Vi kan aldrig sälja vår älskade Yaghan efter allt hon gjort för oss. Hon är ett fantastiskt skepp som har skött sig mycket bra i alla väder. Vi har litat på henne i vått och torrt och hon har aldrig svikit oss under våra 44000 sjömil runt jorden. Det är Yaghans förtjänst att vi har kunnat ta oss runt jorden på ett bekvämt och säkert sätt.

Wednesday, July 15, 2009

Back again in the archipelago of Stockholm after three years


Yaghan is back again in the archipelago of Stockholm after a three year voyage round the world via Antarctica and Patagonia. We are now spending a few days visiting some of our old favorite anchorages before we on Friday July 17 at 9 am return to our home harbour Bullandö Marina. It is a fantastic feeling to be back in our home waters. We can hardly belive that it is three years since we left. If you want to read about Yaghans circumnavigation you can buy our book that is now sold in well-stocked bookstores all over Sweden.

Yaghan är åter i Stockholms Skärgård efter den treåriga seglingen jorden runt via Antarktis och Patagonien. Vi tillbringar nu några dagar att besöka några gamla smultronställen innan vi på fredag den 17 juli kl 9 på morgonen återvänder till vår hemmahamn Bullandö Marina. Det är en fantastisk känsla att vara tillbaka i våra hemmavatten. Vi kan inte förstå att det har gått tre år sedan vi seglade iväg. Om du vill läsa om Yaghans jorden runt segling kan du köpa vår bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet " som nu säljs i välsorterade bokaffärer över hela Sverige.

Saturday, July 11, 2009

Moored in Visby


Yaghan arrived this morning in Visby from Ronneby. It was a nice quick sail. After getting used to the large distances of the Pacific and the Indian Ocean all legs in Europe seem to be so short!!!!! We will now spend a few days here in Visby - one of our favorite cities. It is nice to jogg along the coast north to Snäck and we look forward to have dinner at Donners Brunn - one of our favorite restaurants. We meet a lot of people here that have followed our blog and read our book. It is nice to hear all their comments.

Yaghan kom fram till Visby idag på morgonen från Ronneby. Det var en fin och snabb segling. Efter att vi vant oss vid de långa avstånden i Stilla Havet och Indiska Oceanen känns alla avstånd i Europa så korta!!!! Vi kommer nu att tillbringa några dagar här i Visby - en av våra favoritstäder. Det är fint att jogga längs kusten norrut mot Snäck och vi ser fram emot att äta middag på Donners Brunn - en av våra favoritrestauranger. Vi möter många människor här som har följt vår blogg och som läst vår bok. Det är trevligt att höra deras kommentarer.

Tuesday, July 07, 2009

Back in Sweden again after three years...........


Yaghan returned to Sweden and Ronneby yesterday Monday July 6 at noon from Rendsburg in Germany. We will spend a few days here and visit Helénes father before we move on to Visby on Friday July 10. Ronney was our last port in Sweden 2006 and it is our first port on our return 2009. It feels very nice to be back in Sweden.

Yaghan återvände til Sverige och Ronnby igår måndagen den 6 juli från Rendsburg i Tyskland. Här kommer vi att tillbringa några dagar med att träffa Helénes pappa innan vi seglar vidare till Visby fredagen den 10 juli. Ronneby var vår sista svenska hamn när vi lämnade Sverige 2006 och den första när vi återvänder 2009. Det känns mycket trevligt att vara tillbaka i Sverige igen.

Thursday, July 02, 2009

Moored in Rendsburg in the Kiel Canal


Yaghan arrived in Rendsburg (54:18N and 009:40 E) last nignt at 22:45 local and swedish time. Rendsburg is a nice town in the middle of the Kiel Canal between the North Sea and the Baltic ( see picture ). Here we will stay until Sunday July 5 when we will move on to Ronneby. The Kiel Canal is a very beautiful waterway and it is a real pleasure so sail here...........

Yaghan kom till Rendsburg (54:18 och 009:40 O) igår kväll kl. 22:45 lokal och svensk tid. Rendsburg är en mycket trevlig stad mitt på Kielkanalen mellan Nordsjön och Östersjön ( se bilden). Här skall vi stanna till söndag den 5 juli då vi fortsätter till Ronneby. Kielkanalen är en mycket vacker vattenväg och det är ett sannt nöje att glida fram här........

Friday, June 26, 2009

More than 600.000 hits for www.yaghan.com


Today http://www.yaghan.com/ reached 600.000 hits. That means an average of 500 hits per days during Yaghans three year round the world voyage. We want to say thank you to all our visitors. If you want to know more about Yaghans round the world voyage you can read our book. Unfortunately it is only i Swedish so far.

Idag nådde http://www.yaghan.com/ 600.000 träffar. Det betyder i genomsnitt 500 träffar per dag under de tre år som Yaghan seglat jorden runt. Vi vill tacka alla våra besökare. Om ni vill veta mer om Yaghans segling jorden runt kan ni läsa vår bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet".

Tuesday, June 23, 2009

Moored in Hörnum, Sylt


Yaghan arrived in Hörnum ( 54:46 N and 8:18 E ) on the German island Sylt on Sunday June 21 at noon. We choose to stop at Sylt as a big high will dominate the weather in northern Europe the coming week. The sandy island of Sylt is a very nice place to visit when the weather is nice. Sylt is an upmarket island for the Germans and here you see more Porsches, BMWs, Audis and Mercedes than anywhere else. Hörnum used to be the quiet unexploited part of the island. More of a small fishing village. But since we were here last time i 2005 they have built a very nice five star hotel in Hörnum right at the yachtharbour. So now the Porsches, BMWs, Audis and Mercedes are right in front of us. The yacht harbour at Hörnum is very shallow and when the tide is low Yaghan stands on the bottom. The keel goes deep down in the mud two times every day. Sylt is a very nice place for bicycling and jogging. We now jogg every morning and we ride our bicycles at least 20 km per day. Perhaps we can get our Marathon form back...........We plan to leave Sylt for the Kiel Canal on July 1.

Yaghan kom fram till Hörnum ( 54:46 N och 8:18 O ) på den tyska ön Sylt söndagen den 21 juni kl 12. Vi valde att stanna på Sylt eftersom ett stort högtryck kommer att dominera vädret i nordeuropa den kommande veckan. Den vackra sandön Sylt är ett mycket fint ställe att vara på när vädret är fint. Sylt är ett mycket fashionabelt ställe för tyskarna och här ser man fler Porsche, BMW, Audi och Merdedes är på något annat ställe. Hörnum var tidigare den mera tysta oexploaterade delen av Sylt. Detta har dock ändrats för sedan vi var här sist 2005 har man byggt ett femstjärnigt hotel i Hörnum precis vid hamnen. Så nu står alla flotta bilar här på hamnplanen. Hamnen i Hörnum är mycket grund och vid lågvatten står Yaghan på botten. Kölen sjunker djupt ner i dyn två gånger varje dag. Sylt är ett mycket fint ställe att cykla och jogga på. Så nu joggar vi varje morgon och cyklar minst 2 mil varje dag. Kanske kan vi få Maratonformen tillbaka.......Vi räknar med att lämna Sylt för att gå mot Kielkanalen den första juli.

Friday, June 19, 2009

Midsummer Eve in Veerhafen but then it is time to move on .............


We have now spent two weeks in the idyllic spot Veerhafen in the middle of the bustling city of Rotterdam. The place proved to be as nice as it was the first time we were here in 2006. We also got an unexpected visit from the staff members at the Handelsbanken branch in Rotterdam and an invitation for lunch. It was very nice indeed. In Veerhafen many people live permanently onboard their boats. Next to Yaghan lies Okke ( see picture ) were the same people have lived for 40 years. Today we will have Midsummer Eve lunch at the very nice restaurant Parkheuvel. Early Saturday morning we leave for Hörnum on the German island Sylt. A big high will place itself over northern Europe the coming week so we expect the weather to be nice. That means a nice opportunity to visit the very beautiful sandy island Sylt. There we can take out our bicycles and ride round the island. We will be in Sylt on Sunday June 21 at lunchtime. After Sylt there are only three stops before we reach Stockholm and Bullandö - Rendsburg in the Kiel Kanal, Ronneby and Visby. We have no leg left that includes more than one nights sailing.

Vi har nu tillbringat två fina veckor i idylliska Veerhafen mitt in den brusande storstaden Rotterdam. Hamnen visade sig vara lika fin som den var när vi var här första gången 2006. Vi fick också ett oväntat besök av Handelsbankens medarbetare i Rotterdam och en invitation att besöka deras kontor. Det var mycket trevligt. I Veerhafen bor många permanent på sina båtar. Bredvid Yaghan ligger Okke ( se bilden ) där samma människor har bott i 40 år. Idag skall vi äta midsommaraftons lunch på Parkheuvel. Tidigt på lördag morgon seglar vi vidare mot Hörnum på den tyska ön Sylt. Ett stort högtryck kommer att placera sig över nordeuropa under nästa vecka så vi tror att vädret blir mycket fint. Detta är ett bra tillfälle att besöka den vackra sandön Sylt. Där skall vi ta fram våra cyklar och cykla runt ön. Efter Sylt är det bara tre stopp innan vi når Stockholm - Rendsburg i Kielkanalen, Ronneby och Visby. Vi har ingen segling kvar som är längre än en natt.

Friday, June 12, 2009

Big brother sees you..........................


"Big brother sees you" is a reality today at sea. All ships bigger that 300 tons have to have AIS - automatic identification system. Many big yachts - such as Yaghan - have AIS voluntarily because it increases safety at sea. Other ships can see you and you can see other ships. AIS makes it much safer and easier to sail in busy shipping areas such as the English Channel. However now there is a website - www.marinetraffic.com - where you can see the location of all ships with AIS from your PC at home if they are in range of a shorebased AIS station. On the map ( see picture ) you can see what areas are covered. You can not see a ship in the middle of an ocean because then they have no contact with an AIS station on shore. But you can follow ships all over Europe including the Med, the US and other busy shipping areas all over the world. This must be a fantastic tool for paparazzis that want to follow famous peoples movements at sea.............Perhaps this is the negative side of a system that has revolutionized safety at sea. We don't think that the average user of AIS is aware of this new fact yet.

"Storebror ser dig" är nu en realitet på sjön. Idag måste alla fartyg större än 300 ton ha AIS - automatiskt indentifikationssytem. Många stora fritidbåtar - som Yaghan - har AIS frivilligt för att det ökar säkerheten till sjöss. Andra fartyg kan se dig och du kan se dem. AIS gör det mycket enklare och säkrare att segla i områden med mycket trafik som Engelska Kanalen. Nu finns det dock en websajt - www.marinetraffic.com - där man - från sin PC hemma - kan se var alla AIS båtar befinner sig om de är inom räckhåll för en landbaserad AIS station. På kartan ( se bilden ) kan du se vilka områden som täcks. Man kan inte se fartyg mitt ute på de stora oceanerna för där har man inte kontakt med någon AIS station i land. Men man kan se alla fartyg i Europa inkl Medelhavet, i USA och alla andra stora shippingområden i världen. Detta måste vara ett fantastiskt redskap för paparazzis som vill följa kända personers rörelser till havs..........Detta är kanske den negativa sidan av ett system som har revolutionerat sjösäkerheten. Vi tror inte att den genomsnittliga användaren av AIS är riktigt medveten om detta än.

Sunday, June 07, 2009

Moored in Veerhafen, Rotterdam


Yaghan arrived in Veerhafen, Rotterdam ( 51:54 N and 004:29 E ) just before midnight UTC on Saturday June 6. The 1620 nm from Horta, the Azores took us 8 days. We had a nice sail but ruff conditions in the English Channel with two days of headwind and ruff seas. However Yaghan did well as always. We are so happy to be back in Europe and Veerhafen. Veerhafen is an idyllic spot ( see picture ) in the middle of the bustling city of Rotterdam - the worlds second largest port. We will stay here for about two weeks. Now we will take up our jogging again and enjoy the fantastic restaurants in the Veerhafen area.

Yaghan anlände till Veefhafen, Rottardam strax före midnatt UTC lördagen den 6:te juni. De 1620 sjömilen från Horta på Azorerna tog oss 8 dagar. Vi hade en fin segling men tuffa förhållanden i den Engelska kanalen med motvind och jobbig motsjö. Yaghan skötte sig dock perfekt som alltid. Vi är så glada att vara tillbaka i Europa och Veerhafen. Veerhafen är en liten idyll ( se bilden ) mitt inne i den brusande storstaden Rotterdam - världens näst största hamnstad. Vi kommer att stanna här i två veckor. Nu skall vi börja jogga igen och njuta av de fina restauranger i Veerhafenområdet.

Thursday, June 04, 2009

Entering the English Channel today - in Europe again after three years


Today Yaghan is entering the English Channel. Our position is 48:56 N and 006:37 W at 8:30 am UTC today. We have now another 450 nm to go to Rotterdam. That means we are ahead of schedule. We will reach Rotterdam already on Saturday June 6 - Swedens national holiday - in the evening. The weather is nice with a clear sky but it is cold. Perhaps we are not used to the cold climate of northern Europe. We have noticed that now in Europe also the fishingvessels have AIS. That is a changed since we left Europe three years ago. It is a positive change. It increases the safety a lot when the fishingboats get AIS. The AIS system makes it much easier than before to sail the English Channel with its heavy traffic. It feels very nice to be back in Europe after three years. Europe is not perfect but it is the best part of the world...........

Idag seglar Yaghan in i Engelska Kanalen. Vår position är 48:56 N och 006:37 V kl 8:30 UTC idag. Vi har nu ca 450 sjömil kvar till Rotterdam. Det betyder att vi är lite före vårt schema. Vi kommer att vara i Rotterdam redan lördagen den 6 juni - Sveriges nationaldag - på kvällen. Vädret är fint med en klar himmel. Det är dock mycket kallt. Kanske är vi ovana vid den nordeuropeiska temperaturen. Vi noterar att även fiskebåtar numera verkar ha AIS. Det är en förändring sedan vi lämnade Europa för tre år sedan. Det är en positiv förändring. Säkerheten ökar betydligt om även fiskebåtar har AIS. AIS systemet gör det mycket lättare än tidigare att segla i Engelska Kanalens trafikerade vatten. Det känns underbart att vara tillbaka i Europa igen efter tre år. Europa är inte perfekt men det är den bästa delen av världen...........

Monday, June 01, 2009

In the North Atlantic en route to Rotterdam - the last long leg of our round the world voyage


Today it is the three year anniversary of our round the world voyage. We started from Sweden on June 1 2006. It has been the quickest three years of our lives......If you have fun time runs fast. We departed from Horta, the Azores on Friday May 30 to avoid an approaching storm. We sailed 24 hours before the storm hit Horta. We are now 600 nm from Horta and we have 1000 nm more to go to Rotterdam. This is the last long leg of our round the world voyage!!!! We expect to reach Rotterdam the coming weekend - Saturday or Sunday. Our our position is 44:02 N and 17:45 W. The weather has been nice with SE winds - headwind but one single reach. We are doing our normal 200 nm per day.
Idag är det treårsdagen för vår jorden runt segling. Vi startade från Sverige den första juni 2006. Dessa tre år har gått snabbare än några år tidigare i våra liv.....Har man roligt så går tiden fort. Vi avseglade från Horta på Azorerna fredagen den 30 maj för att undvika en annalkande storm. Vi gick 24 timmar innan stormen slog till mot Horta. Vi är nu 600 sjömil från Horta och vi har 1000 sjömil kvar till Rotterdam. Detta är det sista långa benet på denna jorden runt seglingen!!!!! Vi räknar med att vara där till helgen - på lördag eller söndag. När vi kommer dit skall vi gå på restaurang Parkheuvel igen som framgår av vår bok. Vår position är 44:02 N och 17:45 V. Vädret har varit ok under hela resan med SO vindar - motvind men sträckbog. Vi gör våra normala 200 sjömil per dygn.

Thursday, May 28, 2009

Our next TV movie will have its first night on Monday June 8
So far 10 TV movies have been made about Yaghans circumnavigation. Two movies remain until we are home again. Film no 11 will have its first night on Monday June 8 on DI TV - the television arm of the leadning Swedish business daily Dagens Industri - and on Wednesday June 11 at 9:30 pm onTV 8. The film will also - as all the other films - be shown on http://www.ditv.se/ from Monday June 8. Our new book ( see picture ) about Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific is also now on sale in bookstores all over Sweden. Yaghan left the Azores on Friday May 29 for Rotterdam. ETA in Rotterdam is Sunday June 7.

Hittills har 10 TV filmer visats från Yaghans jorden runt segling. Två filmer återstår innan vi är hemma igen. Film nr 11 kommer att ha premiär måndagen den 8:de juni på DI TV och onsdagen den 11 juni kl 21:30 på TV8. Filmen kommer också - som alla de andra filmerna - att visas på http://www.ditv.se/ från den 8:de juni. Vår nya bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" ( se bilden) finns nu till försäljning i bokaffärer över hela Sverige. Yaghan lämnade Azorerna fredagen den 29 maj med kurs Rotterdam. ETA i Rotterdam är söndagen den 7 juni.

Tuesday, May 19, 2009

Moored in Horta, the Azores


Today Yaghan arrived in Horta, the Azores. We made the 2300 nm voyage from St Marten, Caribbean in 12 days. We had headwind most of the time but we made it in a single reach. We had light winds but we were still able to confirm our normal speed of 200 nm per day. We found a good route thanks to our weatherprogram SPOS that calculates the optimal route two times per day. We did not go so much north as is normal on this route. That gave us an advantage. We will now stay here for 10 days.

Yaghan kom idag fram till Horta på Azorerna. Vi gjorde den 2300 sjömil långa seglingen från St Marten i Västindien på 12 dagar. Vi hade motvind mesta tiden men sträckbog. Vindarna var lätta men vi kunde ändå ånyå bekräfta vår normala fart på 200 sjömil per dygn. Vi lyckades hitta en vägvinnande rutt tack vare vårt väderprogram SPOS som ger oss den optimala rutten 2 gånger per dygn. Vi gick inte så långt norrut som är normalt på denna rutt utan seglade mer direkt på Horta. Det gav oss en fördel. Vi kommer nu att stanna här i 10 dagar.

Wednesday, May 13, 2009

In the North Atlantic halfway to Horta, the Azores


Yaghan left St Martin in the Caribbean on Thursday May 7 - one day later than planned. The voyage to Horta, the Azores is 2300 nm and we expect to be there on Tuesday May 19. Our position now is 30:35 N and 49:51 W. This means that we are halfway and we have another 1100 nm to go to Horta. The first days we had headwind and it was a bit bumpy but gradually we have felt the Azores high and the winds have been easing. The last days we have had 6-10 knots of wind but the angle has been good so we have beean able to average almost 8 knots so far. From Friday we will be hit by a low that will give us stronger winds over the weekend. So far this last long leg before we reach Sweden has been very enjoyable.

Yaghan avseglade från St Martin torsdagen den 7 maj - en dag senare än planerat. Seglingen till Horta, Azorerna är ca 2300 sjömil och vi räknar med att vara där tisdagen den 19 maj. Vår position nu är 30:35 N och 49:51 V. Det innebär att vi är ungefär halvvägs och vi har 1100 sjömil kvar. De första dagarna hade vi kryssbog och det var ganska skumpigt. Gradvis har vi dock seglat in i det Azoriska högtrycket och vindarna har avtagit. De senaste dagarna har vi haft bara 3-5 m/s men vinkeln har varit bra så vi har hittills lyckats snitta nästan 8 knop. Från fredag kommer vi att påverkas av ett lågtryck som kommer att ge oss friskare vindar över helgen. Så här långt har detta vårt sista riktigt långa ben innan vi är hemma i Sverige varit mycket behagligt.

Tuesday, May 05, 2009

Home again over the Atlantic with the new book in our hands!!!!!


We have made a change in our plans for weather reasons. We will not go to British Virgin Islands ( BVI) this time. The hurricane season is approaching and we now feel that it is better to start our trip home over the Atlantic. Therefore we will leave tomorrow for the Azores. We have 2500 nm to go to the Azores and we expect the voyage to take two weeks. Our ETA in Horta, the Azores is May 20. Yesterday we got the first copy of our book about Antarctica, Patagonia and the South Pacific and we could not avoid reading it again ( see picture ). It is really exciting to have a new book that you have written yourself in your hands!!!!!! The book looks really beautiful. It will be available in the bookstores during May. It will only be published in Swedish at this stage.

Vi har gjort en förändring av våra planer av väderskäl. Vi kommer inte att segla till de Britiska Jungfruöarna ( BVI ) denna gång. Orkansäsongen närmar sig och vi känner att det är bättre att starta vår återresa över Atlanten nu. Därför kommer vi imorgon att avsegla mot Azorerna och vi räknar med att den resan tar två veckor. Vår ETA till Horta Azorerna är 20 maj. Igår fick vi det första exemplaret av vår nya bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Antarktis, Patagonien och Söderhavet" och vi kunde inte låta bli att läsa den igen ( se bilden ). Det känns verkligen spännande att hålla en ny bok i sina händer som man skrivit själv!!!!! Boken ser fin ut. Den kommer att finnas i bokhandeln under maj månad.

Tuesday, April 21, 2009

Exploring St Marten


Yaghan is now in Simpson Bay Marina in St Marten. We will explore St Marten before we move on to British Virgin Islands (BVI) - the last area to be visited in the Caribbean before we cross the Atlantic home to Sweden again. We expect to leave BVI around May 15. St Marten is an island that is devided between France and Holland. We are now in the Dutch part. It is a very nice island and Simpson Bay Marina is nice too.

Yaghan är nu i Simpson Bay Marina på St Marten. Vi kommer att upptäcka St Marten under en tid för att sedan röra oss vidare mot Brittiska Jungfruöarna (BVI) - det sista området vi besöker i Västindien innan vi seglar åter över Atlanten till Sverige. Vi räknar med att lämna BVI runt den 15 maj. St Marten är en ö som är delad mellan Frankrike och Holland. Vi är nu på den holländska sidan. Det är en mycket trevlig ö och Simpson Bay Marina är en fin marina.

Saturday, April 18, 2009

Our new book soon in the book stores and Yaghan will be displayed at Open House i Ellös 21-23 August 2009


Our new book about Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific will be in the book stores in May 2009. It will only be published in Swedish at this stage. Hallberg-Rassy has also just published that Yaghan will be displayed at Open House in Ellös August 21-23 2009. Arne and Heléne will make two speeches in English about their circumnavigation.

Vår nya bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Anatarktis, Patagonien och Söderhavet " kommer att finnas i bokhandeln under maj månad 2009. Hallberg-Rassy har också just offentliggjort att Yaghan kommer att visas på Öppet Varv i Ellös 21-23 augusti 2009. Arne och Heléne kommer att hålla två anföranden om sin jorden runt segling under mässdagarna.

Monday, April 13, 2009

Moored in St.Barth - the old Swedish colony


Yaghan arrived in St.Barth ( 17:54 N and 62:51 W ) as planned on Saturday April 11. St Barth is a small island with only 8500 permanent inhabitants. However it is a very upmarket place for people on holiday - probably the most upmarket in the Caribbean. The harbour of Gustavia is a clear sign of that ( see picture ). Yaghan is the small yacht closest to the camera. And Aftonbladet says that Yaghan is a luxury yacht..........Not in Gustavia. In Gustavia you can find all the luxury brands like Louis Vuitton, Prada, Dior and Hermes. St Barth became Swedish in 1784. It was Gustavus III that wanted Sweden to have a colony in the Caribbean and the capital is named after him. The island was Swedish for almost 100 years until we sold it to France in 1878 for 300.000 riksdaler. A lot of Swedish names still exist on the island.

Yaghan kom till St Barth ( 17:54 N och 62:51 V ) som planerat i lördags den 11 april. St Barth är en liten ö med bara 8500 fasta invånare. Dock är det en mycket exklusiv ö för semsterfirare - sannolikt den lyxigaste i Västindien. Hamnen i Gustavia är ett bra tecken på det ( se bilden ). Yaghan är den lilla båten närmast kameran. Och så säger Aftonbladet att Yaghan är en lyxbåt......Inte här i Gustavia. I Gustavia finns också alla de lyxiga märkena som Louis Vuitton, Prada, Dior och Hermes. St Barth blev svenskt 1784. Det var Gustav III som ville att Sverige skulle ha en koloni i Västindien och huvudstaden är uppkallad efter honom. Ön var svensk i nästan 100 år innan vi sålde den till Frankrike 1878 för 300.000 riksdaler. Många svenska namn existerar fortfarande på ön.

Friday, April 10, 2009

Barbuda - like the Caribbean was 200 years ago............


We have now spent a few days at the island Barbuda ( 17:37 N and 61:51 W ). Barbuda is located 35 nm north of Antigua and belongs to Antigua. However only 1600 people live on the island and it is not exploited at all. It is like the Caribbean was 200 years ago. The reason is that all land is owned collectively by the people on the island. Very similar to the situation in Fiji. And they don't want a lot of resorts on the island. They have over the years stopped many attempts to " bring the 21 century to Barbuda...". We are anchored outside an 11 nm long beach! Last night we had a lobster dinner ( see picture). The people of Barbuda claim that they have the best lobster in the world!!!!! Tomorrow we will move on to the old Swedish colony St Barth. We had the island from 1784 to 1878 and the name of the capital is Gustavia after Gustavus III. Today St Barth is very upmarket and fancy. We will spend the coming week there. 8500 people live on the island today.

Vi har nu tillbringat några dagar på ön Barbuda ( 17:37 N och 61:51 V ). Barbuda ligger 35 sjömil norr om Antigua och tillhör Antigua. Det bor dock bara 1600 personer på ön och den är inte alls exploaterad. Den är som Västindien var för 200 års sedan. Orsaken är att all mark ägs kollektivt av personerna som bor på ön. Det liknar alltså mycket situationen på Fiji. Invånarna vill inte ha en massa semeteranläggningar på sin ö. De har genom åren stoppat flera försök att " föra in Barbuda i det 21:a århundradet...". Vi ligger för ankar utanför en sandstrand som är 11 sjömil lång. Igår kväll åt vi hummermiddag ( se bilden ). Invånarna här hävdar att Barbuda har den bästa hummern i världen!!!! Imorgon seglar vi vidare till den gamla svensk kolonin St Barth. Ön tillhörde Sverige från 1784 till 1878 och huvudstaden heter Gustavia efter Gustav III. Idag är St Barth mycket exklusivt och inne. Vi kommer att spendera den kommande veckan där. 8500 personer bor på ön idag.

Monday, April 06, 2009

Lazy sailing in the Caribbean............


We left the very nice Antigua Yacht Club last Friday and we are now cruising Antigua. We spent the weekend in Five Island Harbour ( see picture, 17:07 N and 61:53 W ) - a very nice natural anchorage on the western side of Antigua. Today we sailed 3,4 nm (!!!!!) to another bay called Deep Bay just outside St John - the capital of Antigua. After sailing 6300 nm from Cape Town during the last two months we are enjoying the lazy cruising in the Caribbean. We spend the days swimming and eating nice lunches at nice restaurants. After this week in Antigua we will move on to St Barth, St Marten and BVI. We are really looking forward to exploring these islands. We have not sailed before in the Caribbean and our impression so far is very favourable.

Vi lämnade den fina Antigua Yacht Club i fredags och vi seglar nu omkring i Antigua. Vi tillbringade helgen i Five Island Harbour ( se bilden, 17:07 N och 61:53 W ) - en mycket vacker ankarplats på västsidan av Antigua. Idag har vi rört oss 3,4 sjömil (!!!!) till en annan vik som heter Deep Bay och ligger ganska nära St John - huvudstaden på Antigua. Efter att ha seglat 6300 sjömil från Kapstaden under de senaste två månaderna känns det underbart med denna lata segling i Karibien. Vi tillbringar dagarna med att bada och äta trevliga luncher på mysiga restauranger. Efter denna vecka på Antigua så seglar vi vidare till St Barth, St Marten och BVI. Vi ser verkligen fram emot att upptäcka dessa öar. Vi har inte seglat i Karibien tidigare och vårt intryck så här långt är mycket positivt.

Sunday, March 29, 2009

Moored at Antigua Yacht Club and our new book is ready!!!!!


Yaghan arrived as planned at Antigua Yacht Club ( 17:01 N and 61:46 W ) in Falmouth Harbour on Saturday March 28 at 4 am. We will now spend the coming 1,5 months cruising Antigua, Baruba, St. Barth, St Martin and Brittish Virgin Islands (BVI). The Antigua Yacht Club is a very nice marina with very nice facilities and we will stay here for at least one week. It is a very big contrast to Recife in Brazil where we unwillingly spent 12 days. Here you can get any boat problem fixed easily. We are enjoying every day.......And our book about Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific is now beeing printed. We have had a lot of work with the book lately and we are so happy that it is now finished. It will be sold in the Swedish book stores from May this year.

Yaghan kom fram till Antigua Yacht Club ( 17:01 N och 61:46 V ) i Falmouth Harbour lördagen den 28:de mars kl 4 på morgonen. Vi kommer nu att tillbringa den kommande 1,5 månaden att segla runt i Antigua, Baruba, St Barth, St Martin och Brittiska Jungfruöarna. Antigua Yacht Club är en mycket fin marina med utomordentliga faciliteter och vi kommer att stanna här minst en vecka. Det är en stor kontrast till Recife i Brasilien där vi ofrivilligt kom att tillbringa 12 dagar. Här kan man få alla båtproblem lätt fixade. Vi njuter av varje dag här..........Dessutom har vår bok om Yaghans segling till Antarktis, Patagonien och Söderhavet nu gått i tryck. Vi har haft mycket jobb med den på sista tiden och det är skönt att detta jobb nu är färdigt. Boken kommer att finnas till försäljning i bokhandeln från maj i år.

Thursday, March 19, 2009

Crossing the Equator at 37:48 W


Yaghan crossed the Equator today at 37:48 W. The time of the crossing was 4:12 pm UTC. There were no celebrations as this was the second Equator crossing for Yaghan and the crew. We are already out of the Doldrums and the northeasterly is blowing 16 knots. Is was very easy to pass Doldrums on the western side of the Atlantic. We had very weak winds only for about 200 nm and there was no thunder at all. We have another 1700 nm to go to Antigua Yacht Club in Falmouth Harbour and we expect to be there on Saturday Mars 28. It is 2,5 years since Yaghan was in the Northern Hemisphere!!!!!
Yaghan korsade Ekvatorn idag på longitud 37:48 V. Passagen skedde kl 16:12 UTC. Detta firades inte eftersom det vara den andra Ekvator passagen för Yaghan och hennes besättning. Vi är redan ute ur Doldrums och den nordostliga vinden blåser ca 8 m/s. Det var en mycket lätt passage av Doldrums här på västra sidan av Atlanten. Vi hade mycket svaga vindar bara ca. 200 sjömil och ingen åska alls. Nu återstår 1700 sjömil innan vi är vid Antigua Yacht Club i Falmouth Harbour dit vi räknar med att komma lördagen den 28 mars. Det är 2,5 år sedan Yaghan var på Norra Halvklotet senast!!

Tuesday, March 17, 2009

At sea en route to Antigua in the Caribbean


Yaghan left Recife on Monday March 16 at noon. We are now 400 nm south of the Equator (5:22S and 34:06 W). We hope to pass the Equator on Thursday at noon. There we expect to find the fresh northeasterlies that will take us all the way to Antigua which we will reach next Sunday March 29. We have more than 2100 nm to go. We will soon be in the Doldrums that looks small for the moment - less than 200 nm.

Yaghan avseglade från Recife måndagen den 16 mars. Vi är nu ca 400 sjömil söder om Ekvatorn ( 5:22 S och 34:06 V) som vi räknar med att passera på torsdag vid lunchtid. Där hoppas vi finna den friska nordostliga vind som skall ta oss hela vägen till Antigua dit vi hoppas komma söndagen den 29 mars. Vi har fortfarande mer än 2100 sjömil att segla. Vi går snart in i Doldrums som vi räknar med är mindre än 200 sjömil brett.

Sunday, March 15, 2009

Ready to leave for Falmouth Harbour, Antigua


The swedish rigger Jonas Romell (see picture) has now changed the broken turnbuckle terminal for the D2. It was two days hard work to do it. Jonas has now left for Trinidad were he lives since 15 years. Yaghan is ready to leave Recife for Antigua. It is 2300 nm and we expect to do it in 11 days. We will leave on Monday or Tuesday depending on the weather.

The svenske riggaren Jonas Romell ( se bilden) har nu bytt det trasiga ändstycket på vantskruven för D2:an. Det var två dagars hårt arbete. Jonas har nu flugit tillbaka till Trinidad där han bor sedan 15 år. Yaghan är nu färdig att avsegla mot Antigua i Västindien. Det är 2300 sjömil dit och vi räknar med att det skall ta 11 dagar. Vi kommer att avsegla på måndag eller tisdag beroende på vädret.

Thursday, March 05, 2009

Rigging problems forces Yaghan to seek shelter i Recife, Brazil.


Yaghan left Salvador Bahia in Brazil as on Monday March 2. Our plan was to sail directely 2600 nm to the Caribbean island of Grenada. Just after midnight on March 4 there was a big bang from the rigging and our first thought was that the entire rigging had gone overboard. We saw that the middle part of the mast was leaning to leaward and we immedietely took down all sails. The reason was that a shroud halfway up the mast to the end of the first spreader ( the so called D2) had broken. The terminal of the rigging screw on the D2 had broken!!!!! The rod rigging on Yaghan is made by Navtec and is six years old. Arne had to climb the mast in the middle of the night to take care of the loose D2 that was slamming the mast jeopardizing the antennas on the spreaders ( TV antenna, the Fleetbroadband 250, searchligths, see picture ). To climb the mast at sea in heavy seas is however a highly dangerous thing to do. So lack of quality in rigging is more than a nuisance to a sailor - it threatens your life. And it is not lack of service. One year ago we had the mast down at Orams in New Zealand and a complete level C inspection for Category 1&2 boats was done by the world famous Southern Spars company at a cost of 250.000 SEK to prevent things like this from happening. Such an inspection is recommened by Navtec after 40.000-60.000 nm and Yaghan had then sailed 36.000 nm. After such an inspection the rig should last at least another 20.000 nm according to Navtec. We are now waiting for the failing rigging screw to be delivered from the US and we are trying to find a competent person to put it in place which is not easy where we are now. We probably have to fly in a rigger to do the job. This is the second time during our circumnavigation that we have run a serious risk of dismasting. The first time was because of a broken mastbase on our Seldén mast that was discovered at Orams in New Zealand.

Yaghan lämnade Salvador Bahia i Brasilien som planerat måndagen den andra mars. Vår plan var att segla direkt 2600 sjömil till ön Grenada i Västindien. Strax efter midnatt den 4:de mars hördes en förfärlig smäll från riggen och vår första tanke var att hela riggen gått överbord. Vi såg att mitten delen av masten buktade sig kraftigt mot lä och vi tog genast ner alla segel. Orsaken var att ett vant från mittendelen av masten till änden på första spridaren ( en sk diagonal, i detta fall D2:an) hade gått av. Ändstycket på den vantskruv som är fäst i första spridaren hade gått rakt av. Yaghans rod rigg är tillverkad av Navtec och är sex år gammal. Arne var tvungen att klättra upp i masten mitt i natten för att ta hand om den lösa D2:an med vantskruv som slog mot masten i sjöarna och hotade att förstöra antennerna på första spridaren ( TV antenn, Fleetbroadband, sökerljus, se bilden). Att klättra upp i masten till havs i hög sjö är dock en livsfarlig sysselsättning. Så dålig kvalitet på riggen är inte bara en förtretlighet för seglaren - det är livshotande. Och problemet beror inte på bristande underhåll. För ett år sedan hade vi masten nere på Orams på Nya Zeeland och det gjordes en sk. nivå C inspektion av riggen för Kategori 1 och 2 båtar av det världsberömda riggföretaget Southern Spars till en kostnad av 250.000 SEK för att förhindra att något sådant som nu hänt skulle hända. En sådan inspektion rekommenderas av Navtec efter 40.000-60.000 sjömil och Yaghan hade då seglat 36.000 sjömil. Efter en sådan inspektion skall riggen klara minst 20.000 sjömil till vilket den inte gjorde. Vi väntar nu på att den fallerande vantskruven skall levereras från USA och vi försöker under tiden hitta någon kompetent person att sätta den på plats något som inte är helt enkelt där vi är nu. Vi måste sannolikt flyga in en riggare utifrån. Detta är andra gången under jorden runt som vi löpt en allvarlig risk att tappa masten. Första gången berodde det på en brusten mastbas på vår Seldénmast som upptäcktes av Orams på Nya Zeeland.

Tuesday, February 24, 2009

The Carnival in Salvador - the worlds biggest street party


Yaghan arrived in Salvador Bahia, Brazil on Friday February 20 as planned. Today is the last day of the Carnival. We have seen millions of people in the streets every evening and work goes on slower than normal these days. Even the local authorities are difficult to reach during the Carnival. Tomorrow everything is back to normal. We then start to prepare for the next leg to the Caribbrean. We plan to leave Salvador on March 2 for Grenada in the Caribbean.

Yaghan kom fram till Salvador Bahia, Brasilien som planerat fredagen den 20 februari. Idag är sista dagen på Karnevalen. Vi har sett miljoner människor på gatorna varje kväll och arbetet går långsammare än normalt i dessa dagar. Det är tom svårt att få kontakt med de lokala myndigheterna under Karnevalen. Imorgon är allt tillbaka till det normala igen. Vi börjar då förbereda oss för nästa ben till Karibien. Vi planerar att lämna Salvador för Grenada den 2:a mars.

Thursday, February 19, 2009

The circumnavigation almost completed!!!!!!!


We have now only 200 nm more to go to Salvador Bahia (12:58 S and 038:31 W). We will be there at lunchtime tomorrow Friday February 20. We visited Salvador Bahia more than two years ago en route from Sweden to Antarctica. That means that when we arrive in Salvador we have completed a full circumnavigation. This we will celebrate. We will also - together with millions of other people - celebrate the Carnival that starts today and goes on to Feruary 24. The Carnival in Salvador is the worlds biggest outdoor party. During February we have sailed 3600 nm from Cape Town to Brazil with only a three days stop at St Helena. That means a lot of sailing! And after a 10 days stop in Salvador we will have another 2700 nm to the Caribbean. That is 6300 nm during February and March - a lot of sailing. We really need a break here in Salvador and look forward to this stop a lot.

Vi har nu bara 200 sjömil kvar till Salvador (12:58 S och 038:31 V). Vi kommer att vara där vid lunchdags i morgon fredagen den 20 februari. Vi besökte Salvador för drygt två år sedan när vi var på väg från Sverige till Antarktis. Detta betyder att vi har seglat ett varv jorden runt när vi kommer till Salvador igen. Detta kommer att firas. Vi kommer också - tillsammans med miljoner andra människor - att fira Karnevalen i Salvador som börjar idag och pågår tom den 24 februari. Karnevalen i Salvador är världens största utomhusfest. Under februari har vi seglat 3600 sjömil från Kapstaden till Salvador med bara ett tre dagars stopp på St Helena. Det är mycket segling!!! Efter ett stopp på 10 dagar i Salvador har vi 2700 sjömil till Karibien. Det innebär 6300 sjömils segling under februari och mars. Vi behöver verkligen en paus i Salvador och ser fram emot detta jättemycket.

Tuesday, February 10, 2009

En route to Salvador Bahia, Brazil


This morning at 10 local time Yaghan left St Helena (15:54 S and 5:43 W) for Salvador Bahia, Brazil (12:58 S and 38:31 W). We have more than 1900 nm to go to Salvador. We expect to be there on February 20. When we arrive in Salvador we have completed our circumnavigation. We visited Salvador 2006 on our way to Antarctica. The famous Carnival in Salvador starts at Feruary 19 and goes on until February 24. We will therefore do our best to be in Salvador on February 20 so we don't miss too much of the Carnival. Yesterday we took a tour round St Helena to Longwood House where Napoleon lived from 1815 to 1821. To prevent his excape the Brittish had 3000 troops at the island during that period. They also had two big warships. Smaller warships were patrolling round the island every night och no ship could leave the island before they had checked that Napoleon was still in Longwood House!!!! During the Boer War 6000 Boers from South Africa were held prisoners on the island. We also visted the Governors House ( see picture ). In the garden there are 4 giant turtles. The oldest is 174 years old.

I idag på morgonen lämnade Yaghan St Helena ( 15:54 S och 5:43 V) för Salvador Bahia i Brasilien (12:58 S och 38:31 V). Vi har mer än 1900 sjömil till Salvador och vi räknar med att vara där den 20:de februari. När vi kommer till Salvador så har vi fullgjort en jorden runt segling. Vi var ju i Salvador 2006 på vår väg mot Antarktis. Den berömda Karnevalen i Salvador håller på från 19 februari till 24 februari. Vi kommer därför att göra vårt bästa för att vara där senast den 20 februari för att inte missa för mycket av Karnevalen. Igår gjorde vi en tur runt St Helena i bil och besökte Longwood House där Napoleon levde 1815 till 1821. För att förhindra att han skulle fly hade engelsmännen 3000 soldater på ön under den tiden och två stora krigsfartyg. Mindre krigsfartyg patrullerade runt ön varje natt. Inget fartyg fick på den tiden lämna ön utan att man först hade kollat att Napoleon fanns kvar i Longwood House!!!!! Under Boerkriget hölls 6000 boer från Sydafrika fångna på St Helena. Vi besökte också Guvernörens hus ( se bilden). I trädgården där finns 4 gigantiska sköldpaddor. Den älsta är 174 år gammal.

Saturday, February 07, 2009

At anchor at St Helena


Yaghan arrived this morning at 8:30 local time to St Helena (15:55 S and 6:43 W) after nine days of sailing from Cape Town. This is the island in the middle of the South Atlantic where Napoleon was held prisoner by the Brittish from 1815 to his death 1821. Today 5000 people live on the island but it is difficult to get here because there is no airport. We will now explore the island for three days and among other things visit Longwood House where Napoleon lived.

Yaghan kom fram till St Helena (15:55 S och 5:43 V) som planerat kl 8:30 lokal tid idag efter en nio dygns segling från Kapstaden. Detta är ön där Napoleon hölls fängslad av engelsmännen från 1815 till sin död 1821. Idag bor det 5000 personer på ön men det är svårt att ta sig hit för ön saknar flygfält. Vi kommer nu att utforska ön under tre dagar och bland annat besöka Longwood House där Napoleon bodde.

Friday, January 30, 2009

At sea in the South Atlantic again!!!!!


Yaghan left Cape Town as planned on Thursday January 21. We are 256 nm north of Cape Town on our way to Salvador de Bahia in Brazil. Our position is 31:18,8 S and 014:21,6 E. Enroute we will make a short stop at St Helena - the island where Napoleon was held prisoner by the Brittish. We have 1450 nm more to go to St Helena and we hope to be there on Saturday morning February 7. After that we have another 1900 to go to Salvador de Bahia which we hope to reach before the Carnaval begins on February 19. The weather is prefect with 22 knots of tailwind. It feels nice be in the South Atlantic again. More than two years ago we sailed down this ocean on the South American side on our way to Antartica. All the oceans are different and South Atlantic is our favorite.

Yaghan lämnade Kapstaden som planerat i torsdags den 29 januari. Vi är nu 256 sjömil norr om Kapstaden på väg mot Salvador de Bahia i Brasilien. Vår position är 31:18,8 S och 014:21,6 O. Längs vägen kommer vi att göra ett kort stopp på St Helena - ön där Napoleon hölls fånge av engelsmännen. Vi har 1450 sjömil kvar till St Helena och hoppas vara framme där nästa lördag den 7:de februari. Efter det har vi ytterligare 1900 sjömil till Salvador de Bahia dit vi hoppas hinna innan kvarnevalen börjar den 19 februari. Vädret är perfekt med 11 m/s akterlig vind. Det känns underbart att vara i Sydatlanten igen. Vi seglade ju ner i Sydatlanten på Sydamerikasidan för med än två år sedan när vi var på väg til Antarktis. Alla oceaner är olika och Sydatlanten är vår favorit.

Tuesday, January 27, 2009

Last preparations for St Helena and Brazil


We have now spent almost two months i Cape Town (see picture, Cape Town from Lions Head) and we are now doing the last preparations before leaving for St Helena and Brazil. We expect to leave Cape Town on Thursday January 29. We have 1700 nm or about one weeks sailing to St.Helena where Napoleon was held prisoner by the Brittish. When he was there i drank one bottle a day of the sweet South African wine " Vin de Constance". We have purchased some bottles of this famous wine to get the right Napoleon feeling when we are there. There is no harbour at St Helena so in some weathersituations it is not possible to stop. We hope we will have the opportunity so go ashore but you can not be sure. After St Helena we have another 1900 nm to go to Salvador de Bahia in Brazil. We hope to be there before Februay 19 when the Carnival starts. We visited Salvador de Bahia also on our way towards Antarctica so when we arrive there we have actually completed our circumnavigation. After Salvador we sail home to Sweden via the Caribbean.

Vi har nu tillbringat nästan två månader i Kapstaden (se bilden, Kapstaden från Lions Head, Yaghan syns mitt i nedre halvan av bilden) och vi gör nu de sista förberedelserna för att segla vidare mot St Helena och Brasilien. Vi räknar med att lämna Kapstaden på torsdag den 29 januari. Vi har ca 1700 sjömil eller en veckas segling till St Helena där Napoleon hölls fånge av engelsmännen. När han var där drack han en flaska om dagen av det söta Sydafrikanska vinet " Vin den Constance". Vi har köpt några flaskor av detta berömda vin för att kunna få den rätta Napoleonkänslan när vi är där. Det finns ingen hamn på St Helena så i vissa vädersituationer kan man inte gå iland där. Vi hoppas att vi får tillfälle att gå i land men man kan inte vara säker. Efter St Helena har vi ytterligare 1900 sjömil till Salvador de Bahia i Brasilien. Vi hoppas vara där innan karnevalen startar den 19:de februari. Vi besökte Salvador de Bahia på vår väg mot Antarktis så när vi kommer dit så har vi i själva verket fullbordat vår jorden runtsegling. Sedan seglar vi mot Sverige via Karibien.

Friday, January 09, 2009

Unique movie from a South African game reserveWe have visited two game reserves during our stay in South Africa. The first one was Phinda and the second one was Kwandwe. To visit a South African game reserve is a unique experience. Over the years some unique movies have been made in the South African game reserves. The most famous is "the battle of the Kruger Park". Just Click here to see "the Battle at the Kruger Park" http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM.


Vi har besökt två safarilodger under vår vistelse i Sydafrika. Den första var Phinda och den andra Kwandwe. Att göra en safari i Sydafrika är en unik upplevelse. Genom åren har ett antal unika filmer spelats in under dylika safaris. Den mest kända är " Slaget i Krugerparken". Klicka på länken här om du vill se "Slaget i Krugerparken" http://www.youtube.com/watch?v=LU8DDYz68kM