Monday, October 20, 2008

"Helénes birthday storm " - an early tropical storm in the south Indian Ocean


Our position now is 28:22 S and 38:36 E. We have 350 nm or 25% to go to Richards Bay and we will be there on Tuesday evening 12 hours before the dangerous coastal low that will hit the Agulhas Current with strong SW winds. So far so good. However another problem in the south Indian Ocean is the hurricanes. The hurricans season is November to March. That is why we want to reach South Africa before the end of October. We are one of the first yacht to reach South Africa this season. Most other yachts will arrive later in November. However this seasons first tropical storm has already appeared ( see picture ). It formed mid October near Chagos and the pictures shows its track and placing on October 21 - the day we reach Richards Bay. We suggest the name "Helénes birthday storm" as it is her 58 birthday today. Congratulations Heléne!!! This storm is 1500 nm away and no threat to us but it shows the risks with staying too long in the south Indian Ocean. Because of global warming you can no longer trust the traditional hurricane seasons. More and more often they appear outside the traditional periods.
Vår postion är just nu 28:22 S och 38:36 O. Vi har 350 sjömil eller 25% kvar till Richards Bay och vi kommer att vara där ca 12 timmar före det farliga kustlågtrycket som kommer att slå till mot Agulhas strömmen med hårda SV vindar. Så långt är allt gott och väl. Det finns dock ett annat problem i den södra Indiska Oceanen och det är orkanerna. Orkansäsongen är november till mars. Det är orsaken till att vi är angelägna om att vara i Sydafrika före oktober månads utgång. Vi är dock en av de första båtarna som kommer till Sydafrika denna säsong. De flesta kommer först en bit in i november. Denna säsong har den första tropiska stormen redan visat sig ( se bilden ). Den formades nära Chagos i mitten av oktober och bilden visar banan och läget den 21 oktober - samma dag som vi når Richards Bay. Vi föreslår namnet "Helénes födelsedagsstorm" efter som det är Helénes 58 års dag idag. Grattis Heléne!!!! Denna storm är 1500 sjömil bort och utgör inget hot mot oss men det visar riskerna med att stanna för länge i den södra Indiska Oceanen. Den globala uppvärmningen gör att man inte längre kan lite på de traditionella säsongerna. Allt oftare kommer orkaner utanför dessa perioder.