Monday, September 22, 2008

Mauritius is very nice indeed........


Yaghan arrived in Port Louis, Mauritius ( 20:08 S and 57:29 E ) yesterday Sunday September 21. She is now moored in the Caudan Marina - strategically just in front of the very nice hotel Le Labourdonnais. The Caudan area is very nice with a lot of fancy shops and restaurants. We plan to stay here for about three weeks. The restaurants at Le Labourdonnais are the best we have seen since we left Europe two years ago!!!!! After a few months in the wilderness it feels like heaven to be here. We probably had some "atoll fatigue" when we came here. Our first impression of Mauritius is very positive. The quality of goods and services is far better here than we have seen for a long time. We have also just rented a car that will be a part of our infrastructure here. The next few days we will drive round the island.

Yaghan kom till Port Louis, Mauritius ( 20:08 S och 57:29 O ) igår söndagen den 21 september. Hon är nu förtjöd i Caudan Marina - strategiskt alldeles framför det mycket fina hotellet Le Labourdonnais. Caudanområdet är mycket fint med högklassiga affärer och restauranger. Vi planerar att stanna här i tre veckor. Restaurangerna på Le Labourdonnais är de finaste vi varit på sedan vi lämnade Europa för två år sedan!!!! Efter några månader i vildmarken känns det som himmelriket att varar här. Vi led nog en viss "atoll trötthet" när vi kom hit. Vår första intryck av Mauritius är mycket positivt. Kvaliteten på varor och tjänster är mycket bättre här än vad vi sett på mycket länge. Vi har också just hyrt en bil som skall vara en del av vår infrastruktur här. De kommande dagarna kommer vi att bila runt ön.

Friday, September 19, 2008

At sea again en route to Mauritius
We left the island of Rodrigues today Friday September 19 at lunchtime. We are now en route to Maritius. The voyage is 350 nm and we expect to be there early Sunday morning September 21. We will go to the capital Port Louis (20:08 S and 57:29 E) to check into the country. After a few days there we plan to sail to Grand Baie a little bit north on the island. We plan to spend 2-3 weeks on Mauritius. The weather en route is very nice with sunshine and 20 knots of wind. Very different from when we sailed to Rodrigues. This is really smooth sailing.......Sometimes you need that.
Vi lämnde ön Rodrigues idag på morgonen fredagen den 19 september vid lunchtid. Vi är nu på väg till Mauritius. Seglingen dit är 350 sjömil och vi räknar med att vara framme på söndag morgon den 21 september. Vi går först till huvudstaden Port Louis ( 20:08 S och 57:29 O ) och checkar in i landet. Efter några dagar där räknar vi med att gå vidare till Grand Baie som ligger lite längre norrut på ön. Vi räknar med att spendera 2-3 veckor på Mauritius. Vädret är mycket fint nu med solsken och en vind på 10 m/s. Mycket annorlunda mot seglingen till Rodrigues. Detta är verkligen " smooth sailing"..... Ibland behöver man det.

Wednesday, September 17, 2008

In the isolated island of Rodrigues


Yaghan arrived yesterday as planned in the isolated island of Rodrigues 300 nm east of Mauritius. The 9 day and 2000 nm voyage from Cocos Keeling was the tuffest leg so far. We had gale force winds for 6 days - 30-40 knots of wind and 4 meter significant waves. Everything went well with the exception of the top schackle for the cutter that broke for the second time during our round the world voyage. It will now be replace by something of better quality. 35.000 people live in Rodrigues which belongs to Mauritius. Once a week a ship comes from Mauritius with necessities. Port Mathurin - the main city - is full of small shops ( see picture ). The main part of the population are the descendants of the slaves that the French brought to the island when the island was French. The French left when the Brittish took over. French, English and Creol are spoken here. We will stay here for a few days before we leave for Mauritius.

Yaghan kom som planerat fram till den isolerade ön Rodrigues 300 sjömil öster om Mauritius igår. Den 9 dagar och 2000 sjömil långa selingen hit från Cocos Keeling var den blåsigaste seglingen hittills under jorden runt. Under 6 dagar hade vi kulingvindar på 15-20 m/s och 4 meters signifikant våghöjd. Allt gick dock bra så när som på att toppschacklet som håller cullterstagsfocken brast för andra gången under jorden runt. Detta skall nu bytas mot bättre kvalitet. 35.000 personer lever på Rodrigues som tillhör Mauritius. En gång i veckan kommer ett fartyg från Mauritius med förnödenheter. Port Mathurin - den största staden - är full av små affärer ( se bilden ). Huvuddelen av befolkningen är ättlingar till de slavar som fransmännen tog till ön när den var fransk. Fransmännen lämnade när engelsmännen tog över. Franska, engelska och kreol är de språk som talas här. Vi kommer att stanna här några dagar innan vi seglar vidare till Mauritius.

Saturday, September 13, 2008

Yaghan is flying towards Rodrigues/Mauritius.......


We are now on our third day (our positions is 17.14 S and 74.43 E) with gale force winds of 30-40 knots and 4 meter significant wave hight. That means the every 2000 wave is as big as 8 meters. It is fantastic to see them coming. One day we averaged 10 knots for 24 hours. The average speed for the six days we have been sailing from Cocos Keeling is 9 knots. We have double-reefed main and genoa and the genoa is poled out. Later today conditions are supposed to ease a little. We have 660 nm left to Rodrigues (19.40 S and 63.25 E) and expect to be there already by Thuesday September16 at lunchtime. That means that we will do the 2000 nm voyage in 9 days. After a few days of stromy conditions you get used to it. Today Heléne surprised me with a tosca cake ( see picture ). I still dont understand how she did it in these rolly conditions. You have to be very careful not to burn yourself in the kitchen when the big waves come. However Yaghan is behaving very well as always. Now - as many times before - we are grateful for our sturdy yacht.
Vi är nu inne på vårt tredje kuling dygn med vindar på 15-20 m/s och en signifikant våghöjd på 4 meter. Det innebär att var 2000:de våg är hela 8 meter. Det är fantastiskt att se dem komma. Under ett dygn höll vi en genomsnittsfart på 10 knop under 24 timmar. Genomsnittsfarten för de 6 dygn vi seglat sedan vi lämnade Cocos Keeling är 9 knop. Vi har två rev i storen och i den spirade genuan. Senare idag väntas förhållandena mildras något. Vi har 660 sjömil kvar till Rodrigues ( 19.40 S och 63.25 O ) och väntas komma dit redan på tisdag den 16:de september vid lunchtid. I så fall gör vi den 2000 sjömil långa sträckan på 9 dygn. Efter några dagar med stormiga förhållanden så vänjer man sig så smått. Idag överraskade Heléne mig med att baka en tosca kaka ( se bilden ). Jag förstår inte hur hon lyckades med detta under så gungiga förhållanden. Man måste vara mycket försiktig så man inte bränner sig i köket när de riktigt stora vågorna kommer. Yaghan uppför sig dock utmärkt som alltid. Nu - som många gånger förr - är vi glada och tacksamma för vår kraftigt byggda båt.

Monday, September 08, 2008

At sea towards Rodrigues and Mauritius in ruff conditions


Yaghan left Cocos Keeling as planned on Sunday September 7. We have now done 300 nm of the 2000 to the small island of Rodrigues ( 19:40 S and 63:25 E ) that belongs to Mauritius. The island is about 300 nm east of Mauritius. Only 10-15 yachts per year visit Rodrigues. We expect to arrive there on Wednesday September 17. The wind is now SE 26 knots and the significant wavehight 3,5 meters. However the wind is expected to increase to 30-40 knots by Wednesday September 10 and the waves to 4 meters significant. That means that every 2000 wave is 8 meters. Rather ruff conditions in a few days in other words. It is much tuffer conditions here than we have seen in the South Pacificic. Big waves break behínd the yacht and sometimes they reach the cockpit ( see picture ). The coming gale on September 10 will last for two days. We are now preparing Yaghan for that.
Yaghan lämnade Cocos Keeling som planerat söndagen den 7 september. Vi har nu seglat 300 sjömil av 2000 till den lilla ön Rodrigues (19:40 S och 63:25 O) som tillhör Mauritius. Ön ligger 300 sjömil öster om Mauritius. Bara 10-15 segelbåtar per år besöker Rodrigues. Vi räknar med att komma fram onsdagen den 17 september. vinden är nu SO 12-14 m/s och den signifikanta våghöjden 3.5 meter. Vinden kommer dock att öka de närmaste dagarna till 15-20 m/s och vågorna till en signifikant våghöjd på 4 meter. Det innebär att var 2000:de våg är dubblet så hög eller 8 meter. Ganska tuffa förhållande de närmaste dagarna alltså. Det är tuffare förhållanden här i Indiska Oceanen än det är i Södra Stilla Havet. Stora vågor bryter ibland bakom Yaghan ( se bilden ) och ibland når de sittbrunnen. Den kommande kulingen kommer att vara i två dagar. Just nu förbereder vi Yaghan för detta.

Wednesday, September 03, 2008

More than 500.000 hits on www.yaghan.com and a book will be published in May 2009


Today www.yaghan.com reached over 500.000 hits. We thank all our vistors. To all of you that are interested in www.yaghan.com perhaps it can be of interest to know that we a few weeks ago delivered a manus of a book to our publishing house - Norstedts in Sweden. The book describes Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific. It will be in the book stores in May 2009 - a few months before we are home in Sweden again. It will only be published in Swedish at this stage. We are now preparing to leave Cocos Keeling for the 2000 nm voyage across the Indian Ocean to the small island of Rodrigues near Mauritius. The passage still looks windy with a significant wave hight of 4 meters but we hope to be able to leave on Sunday September 7.

Idag nådde www.yaghan.com över 500.000 träffar. Vi tackar alla våra besökare. Till alla er som visat intresse för www.yaghan.com kan det kanske vara av intresse att veta att vi för några veckor sedan levererade ett bokmanus till vårt bokförlag Norstedts. Boken beskriver Yaghans resa till Antarktis, Patagonien och Söderhavet. Boken kommer att ligga på bokhandelsdiskarna i maj 2009 - några månader innan vi kommer åter till Sverige. Den kommer bara att publiceras på svenska i detta skede. Vi förbereder oss nu för att lämna Cocos Keeling och segla 2000 sjömil över Indiska Oceanen till den lilla ön Rodrugues nära Mauritius. Seglingen ser fortfarande mycket blåsig ut med en signifikant våghöjd på över 4 meter men vi hoppas att kunna ge oss av på söndag den 7 september.