Friday, August 22, 2008

In Cocos Keeling - rethinking the route once again


Yaghan arrived in Cocos Keeling (12:05,5 S and 96:52,9 E ) yesterday morning as planned. The 2000 nm voyage from Darwin took a little less than 10 days. Cocos Island is a small atoll 700 nm SW of the Indonesian capital of Jakarta. It belongs to Australia. When we arrived we were wellcomed by the local sharks ( see picture). We will stay here for a week or so before be continue across the Indian Ocean. However we have been rethinking our route once again. We have decided to return to our originally planned route via Rodrigues Island, Mauritius and Reunion to South Africa. We have skipped the thought to go to Chagos, Seychelles and Magagascar. The reason is the current placing of the Doldrums here in the Indian Ocean. The Doldrums is very much over Chagos and the Seychelles now. To sail there would mean weeks of sailing in thunder, lightning and heavy rain. We had enough of sailing in the Doldrums when we crossed the Atlantic to Brazil 2006. The route to Rodrigues/Mauritius/Reunion will be generally more windy but with mainly clear weather. We have 2000 nm to go to Rodrigues Island or 10 days at sea. We plan to be there early September. Rodrigues Iland is a very small island 350 nm E of Maritius. It is not commonly visited by yachts. Now we will have a week of "atoll-life" here at Cocos Island.

Yaghan kom fram till Cocos Keeling ( 12:05,5 S och 96:52,9 O ) som planerat på morgonen igår. Den 2000 sjömil långa seglingen från Darwin tog knappt 10 dagar. Cocos Keeling är en liten atoll mitt ute i havet 700 sjömil SV om Indonesiens huvudstad Jakarta. Det tillhör Australien. När vi anlände så välkomnades vi av de lokala hajarna ( se bilden). Här kommer vi att stanna cirka en vecka innan vi fortsätter över Indiska Oceanen. Vi har dock tänkt om igen när det gäller vår vidare rutt. Vi har beslutat oss för att återvända till vår ursprungliga rutt via Rodrigues, Mauritius och Reunion till Sydafrika. Vi har skippat tanken att gå via Chagos, Seychellerna och Madagaskar. Anledningen är Doldrums aktuella placering på den Indiska Oceanen. Doldrums ligger just nu väldigt mycket över Chagos och Seycehllerna. Att segla dit skulle innebära veckor av segling i åska och kraftiga regn. Vi fick nog av det när vi korsade Atlanten på vägen till Brasilien 2006. Rutten till Rodrigues/Mauritius/Reunion är generellt blåsigare men med klart väder för det mesta. Vi har 2000 sjömil till Rodrigues eller ca 10 dagars segling. Vi räknar med att vara där i början av september. Rodrigues är en mycket liten ö 350 sjömil O om Mauritius. Den besöks mycket sällan av segelbåtar. Nu skall vi leva atolliv här på Cocos under den närmaste veckan.