Friday, August 22, 2008

In Cocos Keeling - rethinking the route once again


Yaghan arrived in Cocos Keeling (12:05,5 S and 96:52,9 E ) yesterday morning as planned. The 2000 nm voyage from Darwin took a little less than 10 days. Cocos Island is a small atoll 700 nm SW of the Indonesian capital of Jakarta. It belongs to Australia. When we arrived we were wellcomed by the local sharks ( see picture). We will stay here for a week or so before be continue across the Indian Ocean. However we have been rethinking our route once again. We have decided to return to our originally planned route via Rodrigues Island, Mauritius and Reunion to South Africa. We have skipped the thought to go to Chagos, Seychelles and Magagascar. The reason is the current placing of the Doldrums here in the Indian Ocean. The Doldrums is very much over Chagos and the Seychelles now. To sail there would mean weeks of sailing in thunder, lightning and heavy rain. We had enough of sailing in the Doldrums when we crossed the Atlantic to Brazil 2006. The route to Rodrigues/Mauritius/Reunion will be generally more windy but with mainly clear weather. We have 2000 nm to go to Rodrigues Island or 10 days at sea. We plan to be there early September. Rodrigues Iland is a very small island 350 nm E of Maritius. It is not commonly visited by yachts. Now we will have a week of "atoll-life" here at Cocos Island.

Yaghan kom fram till Cocos Keeling ( 12:05,5 S och 96:52,9 O ) som planerat på morgonen igår. Den 2000 sjömil långa seglingen från Darwin tog knappt 10 dagar. Cocos Keeling är en liten atoll mitt ute i havet 700 sjömil SV om Indonesiens huvudstad Jakarta. Det tillhör Australien. När vi anlände så välkomnades vi av de lokala hajarna ( se bilden). Här kommer vi att stanna cirka en vecka innan vi fortsätter över Indiska Oceanen. Vi har dock tänkt om igen när det gäller vår vidare rutt. Vi har beslutat oss för att återvända till vår ursprungliga rutt via Rodrigues, Mauritius och Reunion till Sydafrika. Vi har skippat tanken att gå via Chagos, Seychellerna och Madagaskar. Anledningen är Doldrums aktuella placering på den Indiska Oceanen. Doldrums ligger just nu väldigt mycket över Chagos och Seycehllerna. Att segla dit skulle innebära veckor av segling i åska och kraftiga regn. Vi fick nog av det när vi korsade Atlanten på vägen till Brasilien 2006. Rutten till Rodrigues/Mauritius/Reunion är generellt blåsigare men med klart väder för det mesta. Vi har 2000 sjömil till Rodrigues eller ca 10 dagars segling. Vi räknar med att vara där i början av september. Rodrigues är en mycket liten ö 350 sjömil O om Mauritius. Den besöks mycket sällan av segelbåtar. Nu skall vi leva atolliv här på Cocos under den närmaste veckan.

Wednesday, August 13, 2008

At sea in the Indian Ocean for ten days


Yaghan left Darwin in the Northern Terrotory of Austarlia on Monday as planned. We are now in position 12:36,4 S and 124:15,2 E. That is 400 nm west of Darwin and we have 1600 nm more to go to Cocos Keeling - our first stop in the Indian Ocean. We have tailwind about 24 knots and the speed is round 9 knots. The weather is fine with the sun shining from a clear sky. This 10 days passage to Cocos Keeling is the third longest so far during our round the world voyage. After Cocos Keeling we will move on to Chagos, the Seychellles and Madagascar before we reach South Africa by the end of October. The moon is shining every night and on October 16 we will have a full moon. That is very helpful. The last five days of this voyage to Cocos we will see some stronger winds.

Yaghan lämnade Darwin i Australien som planerat i måndags. Vi har nu seglat i två dygn och är i position 12:36,4 S och 124:15,2 O. Det är 400 sjömil väst om Darwin och vi har 1600 kvar till Cocos Keeling - vårt första stopp i Indiska Oceanen. Vi har medvind på ca 12 m/s och farten är runt 9 knop. Vädret är fint och solen skiner från en klar himmel. Denna 10 dagars segling till Cocos Keeling är den tredje längsta så här långt under jorden runt. Efter Cocos Keeling bär det vidare mot Chagos, Seycehllerna och Madagaskar innan vi i slutet av oktober når Sydafrika. Månen skiner varje natt och den 16 oktober är det fullmåne. Det underlättar nattseglingarna. De sista fem dygnen innan Cocos Keeling får vi lite hårdare vindar.

Saturday, August 09, 2008

Last preparations for the Indian Ocean - new route


We plan to leave Darwins beautiful Cullen Bay Marina (see picture) on Monday August 11. The last days we have been busy preparing for the 6700 nm voyage to South Africa. We plan to reach South Africa on November 1. We have changed the route from our previous plans dramatically. We will now go north of Madagascar och down the Mozambique Channel between Madagascar and Africa. Therefore our route from Darwin will be: Cocos Keeling, Chagos, the Seycelles, Madagascar, Mozambique and South Africa. This route is 400 nm longer than the former route via Mauritius and Reunion. However it is much more exotic and exciting (we need that after Australia which is nice, safe and dull) and gives us the opportunity to cruise Magadascar - one of the worlds most beautiful and unspoilt cruising areas. The first leg to Cocos Keeling that will start on Monday is 2000 nm or 10 days at sea.

Vi räknar med att lämna Darwins vackra Cullen Bay Marina ( se bilden) på måndag den första augusti. De senaste dagarna har vi jobbat hårt för att göra allt klart inför den 6700 sjömil långa resan över Indiska Oceanen till Sydafrika. Vi räknar med att nå Sydafrika runt den första november. Vi har gjort stora ändringar i den tänkta rutten. Nu kommer vi att gå norr om Madagaskar och sedan ner längs Mosambique kanalen mellan Madagaskar och Afrika. Våra stopp över Indiska Oceanen blir då: Cocos Keeling, Chagos, Seychellerna, Madagaskar, Mosambique och Sydafrika. Denna rutt blir 400 sjömil längre än den utsprungligen tänkta via Mauritius och Reunion. Den blir dock mycket mer exotiskt och spännande (vi behöver det efter Australien som är tryggt men tråkigt ) och ger oss möjligheten att segla längs Madagaskar - ett av världens vackraste och mest orörda seglingsområden. Det första benet från Darwin till Cocos Keeling är 2000 sjömil och beräknas ta 10 dagar till havs.