Wednesday, July 02, 2008

Diving at the "Cod Hole"


The last days we have been diving at the "Cod Hole". The "Cod Hole" is on the Great Barrier Reef 14 nm east of Lizard Island were Yaghan is anchored now. At the "Cod Hole" we met 100 kilo Potatoe Cods (see picture). They were like big friendly dogs. We also saw four greysharks passing by at a distance of 30 metres.The Lizard Island area is really the wilderness. The last three days an eagle has tried to build a nest on the top of Yaghans mast. As the eagles always try to build nests at the highest point he choose Yaghans mast as it was the tallest mast in the bay. We noticed what was going on as a big piece of wood fell on the deck. We tried to get rid of the eagle but he keeps coming back. Arne had to go up in the mast today and take away the branches the eagle had stored there.

De senaste dagarna har vi dykt vid "the Cod Hole". "The Cod Hole" är beläget på Stora Barriärrevet 14 sjömil öster om Lizard Island där Yaghan ligger för ankar nu. Vid "the Cod Hole" mötte vi 100 kilos "Potatoe Cods" ( se bilden). De uppträdde som stora och vänliga hundar. Vi såg också fyra stora gråhajar passera på ca 30 meters avstånd. Lizard Island området är verkligen en vildmark. De senaste tre dagarna har en örn försökt bygga ett bo på Yaghans masttopp. Örnar vill ju alltid bygga på den högsta punkten och Yaghans mast är den högsta masten i bukten där vi ligger nu. Vi upptäckte vad som var på gång när en stor träbit plötligt föll ner på däck. Vi försökte bli av med örnen men den har fortsatt att komma tillbaka. Idag var Arne uppe i masttoppen för att plocka bort alla grenar som örnen släpat med sig dit.