Thursday, July 17, 2008

Anchored among the Mangroves.......


Yaghan is now at anchor among the Mangroves in Escape River ( 10:59,1 S and 142:39,7 E ) very close to the northern tip of Australia. It is very hot and humid - 30 degrees centigrade in the air and 25 in the water. This is the real wilderness. On our way along the Escape River to the anchorage we saw a lot of crocodiles resting on the shores. This is definetely not a place for a swim!!! However the anchorage is very protected - hurricane proof - and we will spend two days here. It is a very exciting anchorage indeed and we look for crocodiles all the time. Last night we heard a crocodile close to Yaghans hull. They are waiting for us to take a swim but we will not..........
Yaghan ligger nu för ankar bland Mangroveträden i Escape River ( 10:59,1 S och 142:39,7 O ) mycket nära den norra spetsen på Australien. Det är mycket varmt och fuktigt - 30 grader i luften och 25 i vattnet. Detta är den verkliga vildmarken. På vägen in längs floden mot vår ankarplats såg vi många krokodiler som låg och vilade på stränderna. Detta är definitivt inte platsen för en simtur!!! Ankarplatsen är dock mycket skyddad - orkansäker - och vi kommer att ligga här i två dagar. Det är en mycket spännande ankarplats och vi tittar efter krokodiler hela tiden. I natt hörde vi en krododil tätt intill Yaghans skorv. De väntar på att vi skall ta en simtur men det kommer vi inte att göra...........