Sunday, July 27, 2008

In Darwin - the end of our 2000 nm Australian voyage


Yaghan arrived in Darwin (12:25,5 S and 130:49,0 E) yesterday July 26. The 745 nm voyage from Possession Island took only three days and 10 hours - an average speed of more than 9 knots. Darwin ends the 2000 nm voyage along the Australian coast. Now we will spend about two weeks in Darwin to provision for the Indian Ocean. We have 6400 nm to go to Durban in South Africa. Our plan is to be there before the end of October. On our way to Durban we will only make four stops - Cocos Keeling, Chagos, Mauritius and Reunion.

Yaghan kom fram till Darwin ( 12:25,5 S och 130:49,0 O) igår den 26 juli som planerat. De 745 sjömilen från Possession Island tog bara 3 dagar och 10 timmar - en medelhastighet på strax över 9 knop. Darwin är slutet på vår 2000 sjömil långa segling längs den australiensiska kusten. Nu kommer vi att tillbringa ca två veckor i Darwin för att proviantera for den Indiska Oceanen. Vi har 6400 sjömil till Durban i Sydafrika dit vi planerar att komma före oktober månads utgång. På vår väg till Durban gör vi bara fyra stopp - Cocos Keeling, Chagos, Mauritius och Reunion.

Monday, July 21, 2008

At Possession Island waiting for favourable winds


Yaghan is now anchored between Possession Island ( 10:44,9 S and 142:25,1 E) and the Australien mainland. On Possesion Island there is a monument of James Cook. It was here he took possession of the eastern part of Australia from laditude 38S to this laditude - 10 S - for the English crown. From here "Endeavour" sailed on through - what now is called - the Endeavour Strait to Batavia ( now Jakarta) to do a refit of the ship. We plan to leave through Endeavour Strait on Wednesday July 23 to go to Darwin - our last stop in Australia. We have 745 nm to go to Darwin. Winds and currents will be in our favour so our weatherprogram predicts an average speed of 9,6 knots! That means that we will be in Darwin already at lunchtime on Saturday July 26. From our anchorage we see fires at night on the mainland from a number of Aboriginal settlements along the coast.

Yaghan ligger nu för ankar mellan Possession Island and det australiensiska fastlandet. På Possession Island finns det ett monument över James Cook. Det var här han gjorde anspråk på hela östra Australien från latitud 38 S till till Possession Island som ligger på latitud 10 S för den engelska kronan. Härifrån seglade Endeavour vidare genom det som nu kallas Endeavour Strait till Batavia ( nuvarande Jakarta ) för att göra service och underhåll på fartyget. Vi räknar med att segla vidare genom Endeavour Strait på onsdag den 23 juli för att ta oss till Darwin - vårt sista stopp i Australien. Vi har 745 sjömil till Darwin. Tack vare fördelaktiga vindar och strömmar räknar vårt väderprogram med en genomsnittsfart på hela 9,6 knop! Detta betyder att vi kommer att vara i Darwin redan vid lunchtid lördagen den 26 juli. Från vår ankarplats ser vi eldar på nätterna längs Australiens kust. Eldarna kommer från olika bosättningar som Aborginerna har längs nordkusten.

Thursday, July 17, 2008

Anchored among the Mangroves.......


Yaghan is now at anchor among the Mangroves in Escape River ( 10:59,1 S and 142:39,7 E ) very close to the northern tip of Australia. It is very hot and humid - 30 degrees centigrade in the air and 25 in the water. This is the real wilderness. On our way along the Escape River to the anchorage we saw a lot of crocodiles resting on the shores. This is definetely not a place for a swim!!! However the anchorage is very protected - hurricane proof - and we will spend two days here. It is a very exciting anchorage indeed and we look for crocodiles all the time. Last night we heard a crocodile close to Yaghans hull. They are waiting for us to take a swim but we will not..........
Yaghan ligger nu för ankar bland Mangroveträden i Escape River ( 10:59,1 S och 142:39,7 O ) mycket nära den norra spetsen på Australien. Det är mycket varmt och fuktigt - 30 grader i luften och 25 i vattnet. Detta är den verkliga vildmarken. På vägen in längs floden mot vår ankarplats såg vi många krokodiler som låg och vilade på stränderna. Detta är definitivt inte platsen för en simtur!!! Ankarplatsen är dock mycket skyddad - orkansäker - och vi kommer att ligga här i två dagar. Det är en mycket spännande ankarplats och vi tittar efter krokodiler hela tiden. I natt hörde vi en krododil tätt intill Yaghans skorv. De väntar på att vi skall ta en simtur men det kommer vi inte att göra...........

Tuesday, July 15, 2008

Almost at the northern tip of Australia


Yaghan is now anchored at Cape Grenville (11:57,4 S and 143:12,3 E). On route here we stopped at Flinders Island and Morris Island. We have now less than 100 nm to go to Cape York - the northern tip of Australia. Up here you only see deserted beaches and crocodiles. Cape Grenville is an endless beach ( see picture) but no one dares to swim here because of the crocodiles. It is difficult to find good anchorages. Most of them are more rolly than you would accept in the Swedish archipelago. We are now seeing the end of our Australian voyage. In two weeks time we will be in Darwin - our last port in Australia. From there we sail out in the Indian Ocean.

Yaghan ligger nu för ankar vid Cape Grenville ( 11:57,4 S och 143:12,3 O ). På vägen hit stoppade vi vid Flinders Island och Morris Island. Vi har nu mindre än 100 sjömil kvar till Cape York - the nordligaste spetsen på Australien. Här uppe ser man bara tomma stränder och krokodiler. Cape Grenville är en ändlöst lång strand men ingen badar någonsin här pga krokodilfaran. Det är svårt att hitta bra ankarplatser här uppe. De flesta är gungigare än vad man normalt skulle acceptera i den svenska skärgården. Nu börjar vi närma oss slutet på vår Australienvistelse. Inom två veckor skall vi vara i Darwin - vår sista hamn här i Australien. Från Darwin ger vi oss sedan ut i Indiska Oceanen.

Wednesday, July 02, 2008

Diving at the "Cod Hole"


The last days we have been diving at the "Cod Hole". The "Cod Hole" is on the Great Barrier Reef 14 nm east of Lizard Island were Yaghan is anchored now. At the "Cod Hole" we met 100 kilo Potatoe Cods (see picture). They were like big friendly dogs. We also saw four greysharks passing by at a distance of 30 metres.The Lizard Island area is really the wilderness. The last three days an eagle has tried to build a nest on the top of Yaghans mast. As the eagles always try to build nests at the highest point he choose Yaghans mast as it was the tallest mast in the bay. We noticed what was going on as a big piece of wood fell on the deck. We tried to get rid of the eagle but he keeps coming back. Arne had to go up in the mast today and take away the branches the eagle had stored there.

De senaste dagarna har vi dykt vid "the Cod Hole". "The Cod Hole" är beläget på Stora Barriärrevet 14 sjömil öster om Lizard Island där Yaghan ligger för ankar nu. Vid "the Cod Hole" mötte vi 100 kilos "Potatoe Cods" ( se bilden). De uppträdde som stora och vänliga hundar. Vi såg också fyra stora gråhajar passera på ca 30 meters avstånd. Lizard Island området är verkligen en vildmark. De senaste tre dagarna har en örn försökt bygga ett bo på Yaghans masttopp. Örnar vill ju alltid bygga på den högsta punkten och Yaghans mast är den högsta masten i bukten där vi ligger nu. Vi upptäckte vad som var på gång när en stor träbit plötligt föll ner på däck. Vi försökte bli av med örnen men den har fortsatt att komma tillbaka. Idag var Arne uppe i masttoppen för att plocka bort alla grenar som örnen släpat med sig dit.