Friday, June 27, 2008

Two weeks at Lizard Island


Yaghan is now anchored at Watson Bay, Lizard Island ( 14:39,8 S and 145:27,1 E ). Lizard Island is world famous for its beauty and for its diving spots. The most well known is the Cod Hole. Here you can face the huge but friendly Potato Cod. We are going to dive at the Cod Hole on Monday. We very much look forward to that. We plan to film while we are diving this time. Lizard Island har 24 beaches and the most upmarket resort in Australia. Also Lizard Island was named by James Cook. The highest moutain on the Island is called Cooks Lookout and it is 358 metres above sea level. Here Cook went up to try to find a way out through the Great Barrier Reef. We plan to go up to Cooks Lookout next week.

Yaghan ligger nu för ankar i Watson Bay, Lizard Island ( 14:39,8 S och 145:27,1 O ). Lizard Island är världberömd för sin skönhet och sin fina dykning. Det mest välkända dykstället heter the Cod Hole - eller torsk hålet på svenska. Här kan man möta den enormt stora men vänliga Potatis Torsken som den borde heta i svensk översättning. Vi skall dyka i Cod Hole på måndag. Det ser vi mycket fram emot. Vi planerar att filma från dykningen denna gång. Lizard Island har 24 vackra stränder och den mest högklassiga resorten i Australien. Även Lizard Island namngavs av James Cook. Det högsta berget här heter Cooks Lookout och är 358 meter över havet. Här stod Cook och spanade när han försökte hitta en väg ut genom det Stora Barriärrevet. Vi planerar att gå upp till Cooks Lookout nästa vecka.

Tuesday, June 17, 2008

In crocodile country..........


Now we dont swim any longer from the mainland - only when we are at offshore islands. The reason is the crocodiles. The saltwater crocodiles here can become 7-8 metres in length. They have been around for more than 200 million years so they are very well fitted to survive. They lived on earth already with the dinosaurs. The crocodiles are lazy - they wait for you to come to them. And they can wait for hours in the same place before they strike. They only have to eat 2-3 times per year. And they are very fast at distances equivalent to 2-3 times there body length. However it is now eight years since a crocodile attacked a human in the Cairns area. Peple here have learnt how to live with them.

Nu simmar vi inte längre från fastlandet - bara när vi är ute på öar långt ut i havsbandet. Orsaken är krokodilerna. Saltvattenskrokodilerna kan bli 7-8 meter långa. De har funnits på jorden i mer än 200 miljoner år så de har en mycket god överlevnadsförmåga. De fanns på jorden redan tillsammans med dinosaurerna. Krokodilerna är lata - de väntar på att du skall komma till dem. Och de kan vänta i timtal på samma plats innan de slår till. De behöver bara äta 2-3 ggr per år. De är mycket snabba på sträckor motsvarande 2-3 ggr deras kropplängd. Nu är det dock åtta år sedan en krokodil senaste attackerade en människa i Cairnsområdet. Människorna här har lärt sig leva med dem.

Saturday, June 14, 2008

In Cairns


Today Saturday June 14 Yaghan arrived in Cairns (16:55,14 S and 145:46,91 E) . On our route from Townsville we stopped in Orpheus Island, Dunk Island and Fitzroy Island. We will now spend about one week here in Cairns - the tourist centre of the northern Queensland. Cairns is smaller than Townsville but more targeted towards tourism. The town is full of restaurants and activites for visitors. The marina is very good and can take even superyachts of 100 feet and more. Now we have 540 nm more to go before we reach the northern tip of Australia. On route we will visit Endeavour Reef where James Cook grounded and the very famous Lizzard Island where we will spend two weeks. There we hope to do some diving at the Great Barrier Reef.

Idag lörden den den 14 juni kom Yaghan fram till Cairns (16:55,14 S och 145:46,91 O). På vägen från Townsville stannade vi vid Orpheus Island, Dunk Island och Fitzroy Island. Vi kommer nu att tillbringa den närmaste veckan här i Cairns - norra Queenslands stora turistmetropol. Cairns är mindre än Townsville men mer inriktad på turism. Här finns massor med restauranger och aktiviteter för turister. Marinan är mycket bra och den kan ta superyachts på 100 fot och mer. Nu har vi 540 sjömil kvar innan vi når den nordligaste punkten på Australien. På vägen dit kommer vi bl.a. att stanna vid Endeavour Reef där James Cook gick på grund och göra ett långt stopp på två veckor på den berömda Lizzard Island. Där hoppas vi kunna dyka på det Stora Barriärrevet.

Sunday, June 01, 2008

Townsville - in the wake of James Cook


Yaghan arrived in Townsville (19:15,1 S and 146:49,4 E) on May 30 as planned. Townsville is Australias biggest tropical city and the biggest city in the north. It has 170.000 inhabitants and is expanding rapidly. The economy is based on mining and agricultural products. As we are sailing round the world in the wake of James Cook it is interesting to see how many tings he has named here. Outside Townsville is the famous Magnetic Island. James Cook named it that way because he thougth that the island disturbed his compass. The mountain on Magnetic Island is called Mount Cook. The University is called the James Cook University and so on.......You can feel his presence everywhere here. We like Townsville very much. It is definitly the nicest city we have seen since Auckland, NZ. It is a very relaxed city, clean and pretty. Now we have taken up our jogging again. The joggingtrack along the Strand is on our top five list globally.

Yaghan kom till Townsville den 30:de maj som planerat. Townsville (19:15,1 S och 146:49,4 E) är Australiens största tropiska stad och den största staden i norr. Den har 170.000 invånare och expanderar snabbt. Ekonomin är baserad på gruvnäring och ett högeffektivt jordbruk. För oss som seglar jorden runt i James Cooks kölvatten är det extra intressant att vara här och se hur många saker som han givit namn åt. Utanför Townsville ligger den berömda ön Magnetic Island. Den uppkallades så av Cook för att han tyckte att den störde hans kompass. Högsta berget på Magnetic Island heter Mount Cook. Universitetet heter James Cook University och så vidare.....Man känner hans närvaro överallt. Vi är mycket förtjusta i Townsville. Det är definitivt den trevligaste stad vi varit i sedan Auckland, NZ. Atmosfären är mycket avspänd och staden är ren och fin. Här har vi börjat jogga igen på allvar. Joggingslingan längs the Strand är på vår fem i topplista globalt.