Thursday, May 22, 2008

First grounding in Island Head Creek!


We are now in the sugartown McKay (21:06,5 S and 149:13,4 E). On our way here we passed Island Head Creed and Percy Island. In Island Head Creek we had our first grounding since we departed from Sweden (see picture). The charts here in Australia seem to be from the days of Captain Cook. In Island Head Creed we ran into a sandbank while our charts said it was 30 feet of water! It was not a big problem as the tide was rising. We only had to wait for one hour and then we were floating again. However we have learnt to be very sceptical to the charts here in Australia. It is funny in a country that is so full of saftety rules. The quality of the charts is much higher in New Zealand. From McKay we will move to the famous Whitsunday Islands on May 24. There we will spend a week exploring the islands and hopefully do some diving. On the islands you don't have to fear any crocodiles. However here in the McKay Marina crocodiles have been sighted! We will see more of them as we head north.

Vi är nu i sockerstaden McKay (21:06,5 S och 149:13,4 O). På vägen hit besökte vi Island Head Creek och PercyIsland. I Island Head Creek hade vi vår första grundstötning under hela vår jorden runt segling (se bilden). Sjökorten här i Australien verkar inte uppdaterade sedan kapten Cooks dagar. I Island Head Creek gick vi på grund när våra sjökort sade att det var 10 meter djupt! Det var inget stort problem för tidvattnet var i stigande och vi behövde bara vänta en timma innan vi flöt igen. Vi har dock lärt oss att vara mycket skeptiska till de Australiensiska sjökorten. Det känns konstigt i ett land som är fullt av säkerhetsregler för alla möjliga och omöjliga saker. Korrekta sjökort är verkligen en viktig säkerhetsfråga. Kvaliteten på sjökorten verkar högre i Nya Zeeland. Från Mckay seglar vi vidare till de berömda Whitsunday öarna den 24 maj. Dessa öar skall vi upptäcka under en vecka och förhoppningsvis får vi dyka lite också. På öarna behöver man inte vara rädd några krokodiler! Här i McKays marina har man dock sett krokodiler då och då. Vi kommer att se mer av krododiler efterhand som vi seglar norrut.