Friday, May 09, 2008

Even more (ridiculous?) rules than in Sweden..................


The weather here in Queensland is fantastic. The sun i shining from a clear sky every day. And it is dry not humid. It is the nicest climate we have experienced so far on our round the world trip. There is a lot of cleaning to be done after a week at sea. The yacht gets covered with salt that is very difficult to get rid off (see picture). We like it very much here in Australia but you quickly become aware of certain things that are special for the country. Coming from Sweden we often think that Sweden is the leading country in the world when it comes to having (ridiculous?) rules for everything. Now we now that Australia is ahead of us in this. Australia is the second country in the world when it comes to the volume of written legislation. Only USA exeeds them. There are laws for everything - from how high you can climb in the mast without i licence to how you should climb the ladder when your yacht is on hardstand. But we like Australia anyhow. It is a lovely country with lovely people. On Tuesday we move on to the famous atoll "Lady Musgrave".

Vädret här i Queensland är fantastiskt. Solen skiner från en klarblå himmel varje dag. Och det är torrt inte fuktigt. Det är det finaste klimat som vi har haft hittills under vår jorden runt segling. Just nu håller vi på att göra ren båten efter vår seglingsvecka till havs. Under en sådan segling blir det salt överallt och det är mycket svårt att få bort (se bilden). Vi tycker mycket om Australien men man blir snabbt medveten om vissa egenheter som landet har. Som svensk så tror man gärna att Sverige är världsledande när det gäller ( löjliga?) regler för allting. Nu vet vi att här ligger Australien före oss. Australien är det näst värsta landet i världen när det gäller volymen skriven lagstiftning. Endast USA är värre. Australien har lagar för allt - från hur högt man får klättra i en mast utan licens till hur man skall gå till väga för att gå uppför stegen när båten står på land. Men vi gillar Australien ändå. Det är ett fantastiskt land med fantastiska människor. På tisdag seglar vi vidare till den kända atollen "Lady Musgrave".