Wednesday, May 28, 2008

Cruising the Whitsundays


We are now in Nara Inlet (20:08,7 S and 148:54,5 E). Nara Inlet is our last stop in the Whitsunday Islands. Our cruise in the Whitsundays started in Hamilton Island and from there we sailed to the famous Whitehaven beach - the most photographed beach in Australia. Nara Inlet is a fjordlike inlet that is a famous natural harbour (see picture). However if you have seen some Norwegian and Chilean fjords in Patagonia you dont get very impressed by this one. And the anchorage is bumpy. Tomorrow we will start towards Townsville with a stop at Upstart Bay along the route. We expect fresh wind of 25-35 knots. For the moment the weather is not as good as normal. Nara Inlet is said to be the home of several hammerhead sharks.

Vi är nu i Nara Inlet (20:08,7 S och 148:54,5 O). Nara Inlet är vårt sista stopp bland de sk. Whitsunday öarna. Vi startade vår segling bland Whitsunday öarna på Hamilton Island och seglade sedan vidare till Whitehaven Beach - den mest fotograferade stranden i Australien. Nara Inlet är en fjordliknande naturhamn som är mycket känd i området. Har man sett de norska och chilenska fjordarna i Patagonien så blir man dock inte så imponerad. Dessutom är ankarplatsen skumpig. Imorgon seglar vi vidare mot Townsville med ett stopp i Upstart Bay under vägen. Vi räknar med friska vindar på 13-18 m/s. Vi är nu tillfälligt inne i en period med sämre väder. Nara Inlet påstås vara hemmet för ett flertal hammarhead hajar.

Thursday, May 22, 2008

First grounding in Island Head Creek!


We are now in the sugartown McKay (21:06,5 S and 149:13,4 E). On our way here we passed Island Head Creed and Percy Island. In Island Head Creek we had our first grounding since we departed from Sweden (see picture). The charts here in Australia seem to be from the days of Captain Cook. In Island Head Creed we ran into a sandbank while our charts said it was 30 feet of water! It was not a big problem as the tide was rising. We only had to wait for one hour and then we were floating again. However we have learnt to be very sceptical to the charts here in Australia. It is funny in a country that is so full of saftety rules. The quality of the charts is much higher in New Zealand. From McKay we will move to the famous Whitsunday Islands on May 24. There we will spend a week exploring the islands and hopefully do some diving. On the islands you don't have to fear any crocodiles. However here in the McKay Marina crocodiles have been sighted! We will see more of them as we head north.

Vi är nu i sockerstaden McKay (21:06,5 S och 149:13,4 O). På vägen hit besökte vi Island Head Creek och PercyIsland. I Island Head Creek hade vi vår första grundstötning under hela vår jorden runt segling (se bilden). Sjökorten här i Australien verkar inte uppdaterade sedan kapten Cooks dagar. I Island Head Creek gick vi på grund när våra sjökort sade att det var 10 meter djupt! Det var inget stort problem för tidvattnet var i stigande och vi behövde bara vänta en timma innan vi flöt igen. Vi har dock lärt oss att vara mycket skeptiska till de Australiensiska sjökorten. Det känns konstigt i ett land som är fullt av säkerhetsregler för alla möjliga och omöjliga saker. Korrekta sjökort är verkligen en viktig säkerhetsfråga. Kvaliteten på sjökorten verkar högre i Nya Zeeland. Från Mckay seglar vi vidare till de berömda Whitsunday öarna den 24 maj. Dessa öar skall vi upptäcka under en vecka och förhoppningsvis får vi dyka lite också. På öarna behöver man inte vara rädd några krokodiler! Här i McKays marina har man dock sett krokodiler då och då. Vi kommer att se mer av krododiler efterhand som vi seglar norrut.

Thursday, May 15, 2008

Reef hopping along the Great Barrier Reef


We left Bundaberg, Australia on May 13 to continue our voyage along the Australian coast to the famous reef Lady Musgrave (see picture). We stayed there for two days and today we continued to Fitzroy Reef (23:36,8S and 152:09,5 E) where we are now. To anchor at these reefs is like anchoring in the middle of the ocean. The reefs give good protection for the waves but the wind blows as in the middle of the ocean. The Fitzroy Reef does not have an island as Lady Musgrave. Here you are really in the middle of the ocean. When the tide is high you can't see the reef - only hear the breakers. It is a funny feeling to anchor like this. The temperature in the water and in the air is about 23 degrees centigrade. As we continue north it gradually gets warmer although it is the winterseason here. We have now almost 2000 nm to sail along the Australian coast before be reach Darwin late July. During these 2,5 months we will explore as much as we can of the Australian coast.

Vi lämnade Bundaberg, Australien den 13 maj för att fortsätta vår segling längs Australiens kust till den berömda atollen Lady Musgrave (se bilden). Vi stannade där i två dagar och idag fortsatte vi till Fitzroy Reef (23:16,8 S och 152:09,5 O) där vi är nu. Att ankra vid dessa rev är som att ankra mitt på havet. Revet ger gott skydd mot vågor men inget mot vinden. Fitzroy Reef har ingen ö som Lady Musgrave. Här man verkligen mitt på havet. När det är högvatten ser man inte revet utan man ser bara hur det bryter. Det är en lustig känsla att ankra på detta sätt. Temperaturen i luften och vattnet är runt 23 grader. Efter hand som vi seglar norrut blir det successivt varmare även om det är vintersäsong här. Vi har nu nästan 2000 sjömil att segla längs Australiens kust innan vi når Darwin sent i juli. Under dessa 2,5 månader skall vi upptäcka Australiens kust så gott vi kan.

Friday, May 09, 2008

Even more (ridiculous?) rules than in Sweden..................


The weather here in Queensland is fantastic. The sun i shining from a clear sky every day. And it is dry not humid. It is the nicest climate we have experienced so far on our round the world trip. There is a lot of cleaning to be done after a week at sea. The yacht gets covered with salt that is very difficult to get rid off (see picture). We like it very much here in Australia but you quickly become aware of certain things that are special for the country. Coming from Sweden we often think that Sweden is the leading country in the world when it comes to having (ridiculous?) rules for everything. Now we now that Australia is ahead of us in this. Australia is the second country in the world when it comes to the volume of written legislation. Only USA exeeds them. There are laws for everything - from how high you can climb in the mast without i licence to how you should climb the ladder when your yacht is on hardstand. But we like Australia anyhow. It is a lovely country with lovely people. On Tuesday we move on to the famous atoll "Lady Musgrave".

Vädret här i Queensland är fantastiskt. Solen skiner från en klarblå himmel varje dag. Och det är torrt inte fuktigt. Det är det finaste klimat som vi har haft hittills under vår jorden runt segling. Just nu håller vi på att göra ren båten efter vår seglingsvecka till havs. Under en sådan segling blir det salt överallt och det är mycket svårt att få bort (se bilden). Vi tycker mycket om Australien men man blir snabbt medveten om vissa egenheter som landet har. Som svensk så tror man gärna att Sverige är världsledande när det gäller ( löjliga?) regler för allting. Nu vet vi att här ligger Australien före oss. Australien är det näst värsta landet i världen när det gäller volymen skriven lagstiftning. Endast USA är värre. Australien har lagar för allt - från hur högt man får klättra i en mast utan licens till hur man skall gå till väga för att gå uppför stegen när båten står på land. Men vi gillar Australien ändå. Det är ett fantastiskt land med fantastiska människor. På tisdag seglar vi vidare till den kända atollen "Lady Musgrave".

Sunday, May 04, 2008

Flying the Quarantine flag in Bundaberg, Australia......


Yaghan arrived in Bundaberg, Queensland, Australia (24:45,15 S and 152:28,14 E) at 8 am local time today Sunday May 4. It took us little less than a week to sail the 1400 nm from Opua, New Zealand to Bundaberg across the Tasman Sea. We are now cleared by the customs and the immigration but we are still waiting for the Quarantine people. Until we are cleared with them we have to fly the yellow Quarantine flag ( see picture) and we are not allowed to go ashore. The origin of the word Quarantine is the Italien word guaranta meaning forty. Forty day was the time the authorities in Venice held ships with infectious diseases aboard offshore. As we dont have any such diseases we expect the Quarantine people to clear us any minute now. The voyage cross the Tasman was very nice and it feels really good to be on the move again. Now we will spend one week here in Bundaberg before we continue our three months cruise north along the Great Barrier Reef.

Yaghan kom till Bundaberg (24:45,15S och 152:28,14 O), Queensland, Australien kl. 8 på morgonen lokal tid idag söndagen den 4:de maj. Det tog oss något mindre än en vecka att segla de 1400 sjömilen över Tasmanska Sjön från Opua på Nya Zeeland till Bundaberg. Vi är nu inklarerade av tull och immigrationsmyndigheter men vi väntar fortfarande på Karantänpersonalen. Innan man blivit godkända av dem så måste man ha den gula karantänsflaggan uppe (se bilden). Ordet karantän kommer från det italienska guaranta som betyder fyrtio. Fyrtio dagar var den tid som myndigheterna i Venedig höll kvar personalen ombord på fartyg som hade smittsamma sjukdomar. Därför kallas den gula flaggan något oegentligt för pestflagg i folkmun. Idag betyder flaggan att man inte har några sjukdomar ombord och begär att bli godkänd av karantänsmyndighterna. Eftersom vi inte har några sjukdomar ombord så hoppas vi bli godkända vilken minut som helst. Seglingen över Tasmanska Sjön var fin och det känns mycket bra att vara på gång med jorden runt seglingen igen. Nu kommer vi att vara här i Bundaberg en vecka innan vi fortsätter vår tre månaders segling norrut längs det Stora Barriärrevet.