Saturday, April 19, 2008

A late tropical storm in the South Pacific


It will not be possible to leave tomorrow Sunday April 20. Today a late tropical storm is passing between New Caledonia and Vanatu. It is late as the hurricane season should be over by now but because of the global warming it happens more frequently nowadays that hurricanes develop outside the traditional hurricane season. You can se the tropical storm track in the upper part of the picture. Antoher low with heavy rain and thunder is forming outside Brisbane directly on our route. So now it looks like we will not be able to leave until mid or late next week. That means a delay of 10-12 days compared to our original plans. However things like that happens when you are out cruising.

Det kommer inte att vara möjligt att gå mot Brisbane heller imorgon söndag. Idag passerar en sen tropisk storm mellan Nya Kaledonien och Vanatu norr om oss. Det är sent med tanke på att orkansäsongen borde vara över nu men pga den globala uppvärmingen händer det allt oftare numera att orkaner utvecklas utanför de traditionella orkansäsongerna. Man kan se den tropiska stormens väg överst i bilden. Ett annat lågtryck men åska och kraftiga regn bildas just nu rakt i vår rutt utanför Brisbane. Därför förefaller det just nu som vi blir liggande här till mitten eller slutet av nästa vecka. Det betyder en försening på 10-12 dagar i förhållande till våra ursprungliga planer. Det är dock sådant som händer när man är ute på världsomsegling.