Wednesday, April 30, 2008

Good progress towards Bundaberg, Australia


We have now sailed four days towards Bundaberg, Australia. Our current position is 28:09S and 162:21 E. We have three more days to go and we expect to be there on Sunday May 4 - one day earlier than our original plan. We have so far done 800 nm of a total of 1400 nm. That means that we have been able to keep up our calculated speed of 8,3 knots as an average or 200 nm per day. The two first days we had lighter headwinds and did a lot of motoring. By the end of the second day a cold front passed and winds turned to W and SW and increased to 24 - 40 knots. The last two days we have been able to average 9 knots due to this stronger winds. Now the winds are easing again as a high is approaching. The coming day or so it will be possible to sail but the last 1-1,5 days there will be no wind. We have had a fantastic sail so far and we have done the difficult parts already. Now it is smooth sailing all the way to Bundaberg. We are really looking forward to three months in Australia.
Vi har nu varit på väg mot Bundaberg, Australien i fyra dygn. Vår position är 28:09S och 162:21 O. Vi har tre dagar kvar innan vi är framme och vi räknar med att anlända söndagen den 4 maj - en dag tidigare än vår ursprungliga plan. Så här långt av vi seglat 800 sjömil av totalt 1400. Det betyder att vi återigen har bekräftat vår kalkylfart på 8,3 knop eller 200 sjömil per dygn. De två första dygnen hade vi en del motvind och det innebar viss motorgång. Vid den andra dagens slut passerade dock den väntade kallfronten och vindarna vred till V och SV och ökade till 12-20 m/s. De två senaste dygnen har vi därför kunnat snitta 9 knop. Nu minskar vindarna igen eftersom ett högtryck närmar sig. Vi kommer att kunna segla också under det kommande dygnet men under de sista 1-1,5 dygnen blir det sannolikt ingen vind. Vi har haft en fantastisk segling över Tasmanska Sjön så här långt och nu är den svåra delen gjord. Nu återstår en lugn och fin segling till Bundaberg. Det skall blir spännande att tillbringa tre månader i Australien.

Sunday, April 27, 2008

The calm before the storm...........


Yaghan left Opua, New Zealand as planned on Sunday April 27 at 10 am local time. We sailed north along the New Zealand north coast and rounded North Cape at 8 pm the same day. After that we have headed west and our positon is now 34:04,2 S and 170:51,3 E - that is 100 nm west of Cape Reinga. Cape Reinga is the most northwestern end of New Zealand. There is no wind so we are motoring. Our strategy is to move on west one more day until we meet a cold front that will give us westerlies and later south westerlies. When the cold front passed on Tuesday morning we will get a lot of rain and lightning. The south westerlies after the front will give us 26 to 40 knots of wind and they will take us all the way to Australia on a north westerly course. The Tasman Sea has a well deserved reputation for being difficult to cross. We have now another 1200 nm to go to Bundaberg in Australia. ETA i Bundaberg is Sunday May 4.

Yaghan lämnade Opua på Nya Zeeland tisdagen den 27 april kl 10 som planerat. Vi seglade först norrut längs Nya Zeelands nordkust och rundade North Cape kl 20 samma dag. Efter detta tog vi en västlig kurs och vår position är nu 34:04,2S och 170:51,3 O. Det innebär att vi är ca 100 sjömil väster om Cape Reinga som är Nya Zeelands mest nordvästliga punkt. Det är ingen vind så vi går för motor. Vår strategi är att gå västerut ett dygn till tills vi möter en kallfront som skall ge oss västliga och sydvästliga vindar. Kallfronten passerar på tisdag morgon med åska och regn. Efter den kommer friska västliga och sydvästliga vindar på 13-20 m/s och dessa skall ta oss hela vägen till Australien på en nordvästlig kurs. Tasmanska Sjön har ett välförtjänt rykte om sig att vara ett svårt hav. Vi har 1200 sjömil kvar till Bundaberg i Australien. Vi räknar med att vara där söndagen den 4 maj.

Friday, April 25, 2008

Leaving NZ on Sunday morning


Now the weather on the Tasman Sea is improving temporarily. It looks like we will be able to leave on Sunday morning April 27. We will go to Bundaberg i Queensland, Australia. The distance is 1300 nm. It will take us a week to eight days. The forecast is not ideal but we are now 2 weeks late so we really want to go. We will have headwinds the first two days and after that the wind will go south which means beam reach or broad reach all the way to Bundaberg. Heléne is preparing the last documents for the customs in NZ and Australia (see picture). Although these two counties are cousins you have to throw away all fruit and vegetables when you arrive in Australia from NZ.
Nu förbättras vädret på Tasmanska sjön tillfälligt. Det ser ut som vi skall kunna avsegla på söndag den 27 april. Vi kommer då att gå till Bundaberg i Queensland, Australien. Distansen dit är drygt 1300 sjömil vilket innebär en vecka eller åtta dagars segling. Väderprognosen är inte idealisk men vi är nu två veckor försenade så vi vill verkligen komma iväg. Vi kommer att ha motvind de två första dygnen. Därefter vrider vinden mot syd och vi får halvvind eller slör större delen av sträckan till Bundaberg. Heléne förbereder nu alla papper för tullen i NZ och Australien (se bilden). Fastän dessa två länder är kusiner så måste man slänga all frukt och grönt när man kommer till Australien från NZ.

Saturday, April 19, 2008

A late tropical storm in the South Pacific


It will not be possible to leave tomorrow Sunday April 20. Today a late tropical storm is passing between New Caledonia and Vanatu. It is late as the hurricane season should be over by now but because of the global warming it happens more frequently nowadays that hurricanes develop outside the traditional hurricane season. You can se the tropical storm track in the upper part of the picture. Antoher low with heavy rain and thunder is forming outside Brisbane directly on our route. So now it looks like we will not be able to leave until mid or late next week. That means a delay of 10-12 days compared to our original plans. However things like that happens when you are out cruising.

Det kommer inte att vara möjligt att gå mot Brisbane heller imorgon söndag. Idag passerar en sen tropisk storm mellan Nya Kaledonien och Vanatu norr om oss. Det är sent med tanke på att orkansäsongen borde vara över nu men pga den globala uppvärmingen händer det allt oftare numera att orkaner utvecklas utanför de traditionella orkansäsongerna. Man kan se den tropiska stormens väg överst i bilden. Ett annat lågtryck men åska och kraftiga regn bildas just nu rakt i vår rutt utanför Brisbane. Därför förefaller det just nu som vi blir liggande här till mitten eller slutet av nästa vecka. Det betyder en försening på 10-12 dagar i förhållande till våra ursprungliga planer. Det är dock sådant som händer när man är ute på världsomsegling.

Wednesday, April 16, 2008

Still in Opua waiting for favourable weather


We are still in Opua (35:18,35S and 174:07,19E), Bay of Islands, NZ waiting for favourable weather to go to Brisbane, Australia. The weather has been awful for some days now with heavy rain, lightning and strong winds from the wrong direction. People have been killed by lightning. Auckland had 100 ligthnings per hour at one stage. It is now clear that we will be delayed by this bad weather. Right now is looks like it will be possible to leave on Sunday or Monday. Because of this we have decided not to go to Lord Howe but directly to Brisbane. That's about one week of sailing or 1300 nm. We are spending the time preparing the yacht, reading books and watching TV. It is always interesting to watch TV in another country. The big thing here is "Dancing with the stars" or "Lets dance" as it is called in Sweden. Last night is was the final and everybody in NZ watched. It is funny to see how similar the TV programs are in different parts of the world. TV has really become a global product even if people in every country seems to believe that the programs are local inventions.
Vi är fortfarande i Opua (35:18,35S och 174:07,19 O), Bay of Islands, NZ. Vi väntar på fördelaktiga vindar som skall ta oss till Brisbane, Australien. Vädret har varit fruktanksvärt dåligt här några dagar med kraftiga regn, åska och starka vindar från fel håll. Personer har dödats av blixten. Auckland hade en dag 100 blixtar per timma. Det står nu klart att vi kommer att bli försenade. Därför har vi beslutat att inte stanna vid Lord Howe utan gå direkt till Brisbane så fort vädret tillåter. Just nu ser det ut som vi kan gå först på söndag eller måndag. Vi tillbringar tiden med att göra båten färdig, läsa böcker och se på TV. De stora grejen här på Nya Zeeland nu är " Dancing with the stars" eller "Lets dance" som det heter hemma i Sverige. Finalen gick igår kväll och hade enorma tittarsiffror. Det är lustigt att se hur lika TV programmen är i olika länder. TV har verkligen blivit en global produkt även om de flesta människor verkar tro att TV programmen är lokala uppfinningar.

Wednesday, April 09, 2008

In Opua preparing for Australia


Yaghan is now in the marina in Opua (35:18S and 174:07E), Bay of Islands, NZ. This is our last port before we leave for Australia. We have almost 1300 nm to go to Brisbane, the capital of Queensland. Along the route we will stop at Lord Howe - a group of islands that belong to Australia. To Lord Howe we have 800 nm from Opua. We will spend 3 months in Australia sailing north along the Great Barrier Reef. After that we cross the Indian Ocean with stops in Cocos Keeling, Chagos, Maurititius and Reunion before be reach South Africa. We plan to reach Cape Town in early December this year. In Cape Town we will stay for 2 months and celebrate Christmas och New Year together with our children. We have 11.000 nm to Cape Town from where we are now. We plan to leave for Australia in the beginning of next week but there is an aggressive low over the Tasman Sea that must disappear first. We are studying that low every day to see how it develops. It is also right at the end of the hurricane season so hurricanes can still appear. That we have to study and be careful about too. It feels right to leave NZ now. We love that country but now we are prepared to see something new - Australia.
Yaghan ligger nu i marinan i Opua (35:18S och174:07 O), Bay of Islands, NZ. Det är vårt sista stopp innan vi avseglar mot Australien. Vi har nästan 1300 sjömil till Brisbane, huvudstaden i Queensland. På vägen dit kommer vi att stanna vid den australiensiska ögruppen Lord Howe om vädret tillåter. Dit har vi 800 sjömil. Vi kommer totalt att tillbringa 3 månader i Australien seglandes norrut längs det Stora Barriärrevet. Efter detta seglar vi över Indiska Oceanen med stopp i Cocos Keeling, Chagos, Mauritius och Reunion innan vi når Sydafrika. Vi räknar med att vara i Kapstaden i början av december i år. I Kapstaden stannar vi i 2 månader och firar jul och nyår tillsammas med våra barn. Vi har 11.000 sjömil till Kapstaden från där vi är nu. Vi hoppas kunna avsegla mot Australien i början av nästa vecka men just nu finns det ett aggressivt lågtryck ute på Tasmanska sjön som måste försvinna först. Vi studerar just nu detta lågtryck varje dag för att se hur det utvecklas. Det är också nära orkansäsongens slut så orkaner kan fortfarande uppenbara sig. Även detta måste studeras noga. Det känns rätt att lämna NZ nu. Vi älskar det landet men nu är vi mogna för att se något nytt - Australien.

Saturday, April 05, 2008

Russell - the old capital of New Zeeland


Yaghan is now at anchor outside Russell (36:16S and 174:07E) in the Bay of Islands. Russell is a sleepy little town that once was the first capital of New Zealand. At this time of the year the town is quiet. Next month most restaurants will close for the winter season. The town is said to New Zealands answer to Sandhamn and Marstrand but it is more like Sandhamn 20 years ago. A bit rural and not so fancy. We have now one week of cruising left in the area before we leave for Australia.
Yaghan ligger nu för ankar utanför Russell (35:16O och 174:06S) i Bay of Islands. Russell är en sömnig liten småstad som en gång i tiden var Nya Zeelands första huvudstad. Vid denna tid på året är staden ganska tyst. Nästa månad stänger de flesta restauranger för vintern. Staden påstås ibland vara Nya Zeelands svar på Marstrand och Sandhamn men den liknar mer Sandhamn för 20 års sedan. Ganska lantlig och inte så trendig. Vi har nu en veckas segling kvar i området innan vi avseglar mot Australien.

Wednesday, April 02, 2008

Cruising the "Bay of Islands"

my
Yesterday we arrived in "Bay of Islands". We are now anchored in "Paradise Bay". "Bay of Islands" is a very popular cruising ground in the northern part of New Zealand. It is a small archipelago - not more than 10 nm long. However it is known for its beauty. We will cruise the "Bay of Islands" this week and the coming week. In the area there are three small townships - Opua, Russell and Paihia. We will visit them all. The famous annual sailrace "Coastal Classic" starts in Auckland och finnishes is Russell. It is easy to understand why James Cook spent so much time round New Zealand. The nature is very similar to the Shetlands och the Orkney Islands in England. James Cook must have felt very much like at home when he came here. So do we. The climate is also very much northern european style. It is now gradually getting colder as the southern winter approaches.

Yaghan kom igår till "Bay of Islands". Vi ligger nu för ankar i "Paradise Bay". "Bay of Islands" är ett mycket populärt seglingsområde i norra Nya Zeeland. Det är ganska litet - inte mer än 10 sjömil långt. Det är dock känt för sin skönhet. Vi kommer att segla runt här i "Bay of Islands" under denna vecka och nästa. I området finns också tre mindre samhällen - Opua, Russell och Paihia. Vi kommer också att besöka dessa. Den berömda årliga kappselingen " Coastal Classic" startar i Auckland och går till Russell. Det är lätt att förstå varför James Cook spenderade så mycket tid runt Nya Zeeland. Naturen är mycket lik den man möter på Shetlandsöarna och Orkneyöarna i England. James Cook måste ha känt sig hemma när han kom hit. Det gör vi också. Klimatet är också likt det man möter i norra Europa. Det blir nu successivt kallare eftersom södra halvklotets vinter närmar sig.