Saturday, January 26, 2008

Our films now also televised in swedish TV8


From 2008 the films from our round the world voyage will also be televised in the swedish TV channel TV8. During January and February 2008 TV8 is televising a rerun of the 8 films covering the first half of our round the world voyage. One film will be televised every Friday at 20:30. The third film about our voyage to Ushuaia was televised last Friday at 20:30. The fourth film - about our trip to Antarctica - will be televised on Friday Februari 1 at 20:30 in TV8. Don't miss the film (see picture) ! The four remaining films will be televised the following Fridays at 20:30. The first new film from the second half of our round the world voyage will probably appear on TV during late summer 2008. The second half of our round the world voyage does not start until April 2008 when the hurricane season in the South Pacific is over.
Från och med 2008 visas våra filmer från jorden runt seglingen också i TV8. Under januari och februari sänder TV8 en reprisomgång av de 8 filmer som täcker första halvan av vår jorden runt segling. Filmerna sänds varje fredag kl 20:30. I fredags sändes den tredje filmen som handlar om vår segling till Ushuaia. Den fjärde filmen - om vår segling till Antarktis - kommer att sändas fredagen den första februari kl 20:30. Missa inte den filmen (se bilden) ! De resterande fyra filmerna kommer att sändas under de därpå följande fredagarna kl 20:30. Den första nya filmen från andra halvan av vår jorden runt segling kommer att sändas under sensommaren 2008. Andra halvan av vår jorden runt segling startar inte förrän i april 2008 när orkanssäsongen i Söderhavet är över för denna gång.

Friday, January 11, 2008

The refit in Auckland proceeds


The refit in Auckland continues. The work is progressing well. On February 21 Yaghan will be back in the water and ready to sail. Among other things the new davits and the new tender is in place ( see picture ). The name of the new tender is "Eta Omega" after our favorite anchorage in Antarctica. That anchorage was between the islands Eta and Omega in Melchior Islands. You can also see the small radar that has been moved to the starboard pole aft and the new design for the antennas. We will be back in Auckland om March 1 and then we will start to blog again several times every week as we did before. During the month of March we plan to cruise the archipelago round the Hauraki Gulf to test all things that have been done. On April 1 we will start cruising north along the norhtcoast of New Zealand and we will leave for Australia on April 15.
Service och underhållsarbetena i Auckland fortskrider. Arbetena går bra. Den 21 februari skall Yaghan vara färdig och tillbaka i vattnet. Bl.a är de nya däverterna och den nya jollen på plats ( se bilden ). Namnet på den nya jollen är "Eta Omega" efter vår favoritankarplats på Antarktis. Den låg mellan öarna Eta och Omega i Melchior Island. Man ser också vår lilla radar som är flyttad till styrbords stolpe i aktern och den nya designen för antennerna. Vi kommer att vara tillbaka i Auckland den första mars och då kommer vi ånyo att börja blogga flera gånger i veckan som vi gjorde tidigare. Under mars kommer vi att segla runt i skärgården runt Hauraki Gulf för att testa alla arbeten som gjorts under de senaste månaderna. Den första april kommer vi att börja segla norrut längs Nya Zeelands nordkust och den 15 april avseglar vi mot Autstralien.